Veteraanipalvelut

Rintamaveteraanipalveluihin ovat oikeutettuja Suomessa asuvat rintamaveteraanit, jotka ovat osallistuneet vuosien 1939–1945 sotiin ja joille on myönnetty rintamasotilas-, rintamapalvelus- tai rintamatunnus.

Palvelutarpeen arviointi

Palvelut perustuvat henkilökohtaisen palvelutarpeen kartoitukseen, joka tehdään kunnissa lakisääteisesti (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012).
Keski-Uudenmaan sote noudattaa rintamaveteraanien palveluja järjestettäessä Valtiokonttorin antamia vuosittaisia ohjeita, jotka ovat luettavissa Valtiokonttorin sivuilta https://www.valtiokonttori.fi/palvelu/rintamaveteraanien-palvelut/#ohjeita-kunnille.

Kotona asumista tukevat palvelut

Kotona asumista tukevien palveluiden tavoitteena on tukea monipuolisesti rinta-maveteraanien kotona selviytymistä. Kotona asumista tukevia palveluja voidaan korvata kodin lisäksi myös asumispalveluihin kuten perhehoitoon, palveluasumiseen ja tehostettuun palveluasumiseen.

Kuntoutus ja kuntoutusoikeuden rajoitukset

Kuntoutus voi olla laitos-, avo- ja/tai päiväkuntoutusta. Oikeus rintamaveteraanien kuntoutukseen on toissijainen sotilasvamma-, liikennevakuutus-, tapaturmavakuutus- ja maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslakiin tai näitä vastaaviin aikaisempiin lakeihin nähden.
Myös rintamaveteraanin aviopuoliso voi osallistua laitos- ja päiväkuntoukseen, mutta hänellä ei ole oikeutta avokuntoutukseen.

Sotainvalidit

Sotainvalidien ja ennen 1.1.1991 asepalveluksessa ja rauhanturvaamistehtävissä vammautuneiden ja sairastuneiden sekä heidän omaistensa korvaukset maksetaan sotilasvammalain nojalla Valtiokonttorista. Valtiokonttori korvaa kunnille kustannukset, jotka aiheutuvat invalidien kotipalveluista, asumispalveluista, omaishoidon tuesta, avokuntoutuksesta sekä laitoshoidosta.
 
Valtion korvaamiin avopalveluihin oikeutettuja ovat vähintään 10 prosentin sotainvalidit. Sotilasvammalain mukaan kunnalliset avopalvelut voidaan korvata myös asevelvollisena tai rauhanturvaajana ennen vuotta 1991 vahingoittuneelle tai sairastuneelle. Heidän osaltaan raja on 20%. Veteraani tai hänen läheisensä voi olla yhteydessä suoraan ikääntyneiden asiakasohjaukseen neuvonnan ja ohjauksen tarpeessa tai palvelutarpeen arvioinnin järjestämiseksi.

Kuntakohtaiset yhteystiedot ja palveluajat löydät alla olevasta valikosta.

Käyntiosoite: Sairaalankatu 1, 05850 Hyvinkää. Asiakastapaamiset ajanvaruksella.

Puh. 019 459 4930 ma-pe klo 8-15. Käytössämme on takaisinsoittojärjestelmä.

Sähköposti: seniorineuvonta.hyvinkaa@keusote.fi
Sähköposti ei ole turvattu, joten laitathan tänne ainoastaan yleiset tiedustelut (ei henkilötunnisteita) ja yhteydenottopyynnöt

Virka-ajan ulkopuolella huoli-ilmoituksen voi tehdä sosiaali- ja kriisipäivystykseen p. 040 315 3970.

Käyntiosoite: Myllytie 11, 04410 Järvenpää. Asiakastapaamiset ajanvarauksella.

Puh. 040 315 3000, ma-pe klo  8-15

Sähköposti: seniorineuvonta.jarvenpaa@keusote.fi
Sähköposti ei ole turvattu, joten laitathan tänne ainoastaan yleiset tiedustelut (ei henkilötunnisteita) ja yhteydenottopyynnöt

Huoli-ilmoitukset p. 040 315 3399 ma-to klo 8-15 ja pe klo 8-13.
Virka-ajan ulkopuolella huoli-ilmoituksen voi tehdä sosiaali- ja kriisipäivystykseen p. 040 315 3970.

Käyntiosoite: Mustamäentie 42, 04600 Mäntsälä

P. 040 314 6703, ma-pe klo 8-15

Sähköposti: seniorineuvonta.mapo@keusote.fi
Sähköposti ei ole turvattu, joten laitathan tänne ainoastaan yleiset tiedustelut (ei henkilötunnisteita) ja yhteydenottopyynnöt

Huoli-ilmoitukset p. 040 314 5569 (ma-to klo 8-15 ja pe klo 8-13)
Virka-ajan ulkopuolella huoli-ilmoituksen voi tehdä sosiaali- ja kriisipäivystykseen p. 040 315 3970.

Käyntiosoite: Sairaalantie 2, 01900 Nurmijärvi

Puh. 040 317 2219, ma-pe klo 8-15

Sähköposti: seniorineuvonta.nurmijarvi@keusote.fi
Sähköposti ei ole turvattu, joten laitathan tänne ainoastaan yleiset tiedustelut (ei henkilötunnisteita) ja yhteydenottopyynnöt

Virka-ajan ulkopuolella huoli-ilmoituksen voi tehdä sosiaali- ja kriisipäivystykseen p. 040 315 3970.

Käyntiosoite: Mustamäentie 42, 04600 Mäntsälä

Puh. 040 314 6703, ma-pe klo 8-15

Sähköposti: seniorineuvonta.mapo@keusote.fi
Sähköposti ei ole turvattu, joten laitathan tänne ainoastaan yleiset tiedustelut (ei henkilötunnisteita) ja yhteydenottopyynnöt

Huoli-ilmoitukset p. 040 314 5569 (ma-to klo 8-15 ja pe klo 8-13)
Virka-ajan ulkopuolella huoli-ilmoituksen voi tehdä sosiaali- ja kriisipäivystykseen p. 040 315 3970.

Käyntiosoite: Hyryläntie 13, 04301 Tuusula

p. 040 314 4678 arkisin klo 8-15. Muuna aikana voit jättää viestin vastaajaan, niin soitamme sinulle.

Sähköposti: seniorineuvonta.tuusula@keusote.fi
Sähköposti ei ole turvattu, joten laitathan tänne ainoastaan yleiset tiedustelut (ei henkilötunnisteita) ja yhteydenottopyynnöt

Virka-ajan ulkopuolella huoli-ilmoituksen voi tehdä sosiaali- ja kriisipäivystykseen p. 040 315 3970.

Päivitetty 4.3.2020 Tulosta

 
 


Sandelininkatu 1, PL 46
05800 Hyvinkää
kirjaamo@keusote.fi

Kuntayhtymän Y-tunnus: 2844969-4

 

 
Verkko-osoite ja tunnus:
OVT tunnus: 003728449694


Operaattorin (CGI) välittäjätunnus: 003703575029
Operaattori CGI Suomi Oy


Paperilaskut:
Keski-Uudenmaan sote ky
Ostolaskujen käsittely
PL 1, 05801 Hyvinkää


Laskujen liitteet lähetetään:
Keski-Uudenmaan sote ky
PL 46, 05801 Hyvinkää