Veteraanipalvelut

Rintamaveteraanipalveluihin ovat oikeutettuja Suomessa asuvat rintamaveteraanit, jotka ovat osallistuneet vuosien 1939–1945 sotiin ja joille on myönnetty rintamasotilas-, rintamapalvelus- tai rintamatunnus.

Palvelutarpeen arviointi

Palvelut perustuvat henkilökohtaisen palvelutarpeen kartoitukseen, joka tehdään kunnissa lakisääteisesti (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012).
Keski-Uudenmaan sote noudattaa rintamaveteraanien palveluja järjestettäessä Valtiokonttorin antamia vuosittaisia ohjeita, jotka ovat luettavissa Valtiokonttorin sivuilla https://www.valtiokonttori.fi/palvelu/rintamaveteraanien-palvelut/#ohjeita-kunnille

Kotona asumista tukevat palvelut

Kotona asumista tukevien palveluiden tavoitteena on tukea monipuolisesti rintamaveteraanien kotona selviytymistä. Kotona asumista tukevia palveluja voidaan korvata kodin lisäksi myös asumispalveluihin kuten perhehoitoon, palveluasumiseen ja tehostettuun palveluasumiseen.

Kuntoutus ja kuntoutusoikeuden rajoitukset

Kuntoutus voi olla laitos-, avo- ja/tai päiväkuntoutusta. Oikeus rintamaveteraanien kuntoutukseen on toissijainen sotilasvamma-, liikennevakuutus-, tapaturmavakuutus- ja maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslakiin tai näitä vastaaviin aikaisempiin lakeihin nähden.
Myös rintamaveteraanin aviopuoliso voi osallistua laitos- ja päiväkuntoukseen, mutta hänellä ei ole oikeutta avokuntoutukseen.

Sotainvalidit

Sotainvalidien ja ennen 1.1.1991 asepalveluksessa ja rauhanturvaamistehtävissä vammautuneiden ja sairastuneiden sekä heidän omaistensa korvaukset maksetaan sotilasvammalain nojalla Valtiokonttorista. Valtiokonttori korvaa kunnille kustannukset, jotka aiheutuvat invalidien kotipalveluista, asumispalveluista, omaishoidon tuesta, avokuntoutuksesta sekä laitoshoidosta.
 
Valtion korvaamiin avopalveluihin oikeutettuja ovat vähintään 10 prosentin sotainvalidit. Sotilasvammalain mukaan kunnalliset avopalvelut voidaan korvata myös asevelvollisena tai rauhanturvaajana ennen vuotta 1991 vahingoittuneelle tai sairastuneelle. Heidän osaltaan raja on 20%. Veteraani tai hänen läheisensä voi olla yhteydessä suoraan ikääntyneiden asiakasohjaukseen neuvonnan ja ohjauksen tarpeessa tai palvelutarpeen arvioinnin järjestämiseksi.

Kuntakohtaiset yhteystiedot ja palveluajat löydät alla olevasta valikosta.

Käyntiosoite: Sairaalankatu 1, 05850 Hyvinkää. Asiakastapaamiset ajanvaruksella.

p. 019 226 0403 ma–to 8–15, pe 8–13. Käytössämme on takaisinsoittojärjestelmä.

Sähköposti: neuvonta.ikaihmiset@keusote.fi
Sähköposti ei ole turvattu, joten laitathan tänne ainoastaan yleiset tiedustelut (ei henkilötunnisteita) ja yhteydenottopyynnöt

Virka-ajan ulkopuolella huoli-ilmoituksen voi tehdä sosiaali- ja kriisipäivystykseen p. 050 497 0721.

Käyntiosoite: Myllytie 11, 04410 Järvenpää. Asiakastapaamiset ajanvarauksella.

p. 019 226 0403, ma–to 8–15, pe 8–13

Sähköposti: neuvonta.ikaihmiset@keusote.fi
Sähköposti ei ole turvattu, joten laitathan tänne ainoastaan yleiset tiedustelut (ei henkilötunnisteita) ja yhteydenottopyynnöt

Huoli-ilmoitukset p. 019 226 0403, ma–to 8–15, pe 8–13
Virka-ajan ulkopuolella huoli-ilmoituksen voi tehdä sosiaali- ja kriisipäivystykseen p.050 497 0721.

Käyntiosoite: Mustamäentie 42, 04600 Mäntsälä

p. 019 226 0403 ma–to 8–15, pe 8–13

Sähköposti: neuvonta.ikaihmiset@keusote.fi
Sähköposti ei ole turvattu, joten laitathan tänne ainoastaan yleiset tiedustelut (ei henkilötunnisteita) ja yhteydenottopyynnöt

Huoli-ilmoitukset p. 019 226 0403 ma–to 8–15, pe 8–13
Virka-ajan ulkopuolella huoli-ilmoituksen voi tehdä sosiaali- ja kriisipäivystykseen p. 050 497 0721.

Käyntiosoite: Sairaalantie 2, 01900 Nurmijärvi

p. 019 226 0403 ma–to 8–15, pe 8–13

Sähköposti: neuvonta.ikaihmiset@keusote.fi
Sähköposti ei ole turvattu, joten laitathan tänne ainoastaan yleiset tiedustelut (ei henkilötunnisteita) ja yhteydenottopyynnöt

Virka-ajan ulkopuolella huoli-ilmoituksen voi tehdä sosiaali- ja kriisipäivystykseen p. 050 497 0721.

Käyntiosoite: Mustamäentie 42, 04600 Mäntsälä

p. 019 226 0403 ma–to 8–15, pe 8–13

Sähköposti: neuvonta.ikaihmiset@keusote.fi
Sähköposti ei ole turvattu, joten laitathan tänne ainoastaan yleiset tiedustelut (ei henkilötunnisteita) ja yhteydenottopyynnöt

Huoli-ilmoitukset p. 019 226 0403 ma–to 8–15, pe 8–13
Virka-ajan ulkopuolella huoli-ilmoituksen voi tehdä sosiaali- ja kriisipäivystykseen p. 050 497 0721.

Käyntiosoite: Hyryläntie 13, 04301 Tuusula

p. 019 226 0403 ma–to 8–15, pe 8–13 Muuna aikana voit jättää viestin vastaajaan, niin soitamme sinulle.

Sähköposti: neuvonta.ikaihmiset@keusote.fi
Sähköposti ei ole turvattu, joten laitathan tänne ainoastaan yleiset tiedustelut (ei henkilötunnisteita) ja yhteydenottopyynnöt

Virka-ajan ulkopuolella huoli-ilmoituksen voi tehdä sosiaali- ja kriisipäivystykseen p. 050 497 0721.

Päivitetty 7.5.2021 Tulosta

 
 


Sandelininkatu 1, PL 46
05800 Hyvinkää
kirjaamo@keusote.fi
Vaihde p. 019 711 0000,
ma-pe klo 8-16

Kuntayhtymän Y-tunnus: 2844969-4

 
Laskutus:

Verkko-osoite ja tunnus:
OVT tunnus: 003728449694

Operaattorin Telia/CGI tunnus:
003703575029


Verkkolaskulla näkyvä postiosoite / skannauspalvelu:
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä
003728449694
PL 299
02066 DOCUSCAN

Hyvinvointialueen valmistelu

Soteuudistus.fi