Perhehoito

Ikäihmisten perhehoito on inhimillinen, kotoisan ja turvallisen arjen mahdollistava hoivamuoto. Perhehoidossa päivittäisestä hoivasta ja huolenpidosta vastaa valmennuksen saanut perhehoitaja. Perhehoito toteutuu useimmiten perhehoitajan kotona. Mahdollisuus osallistua perheen arkeen omien voimavarojen ja halun mukaan tukee toimintakykyä ja luo ikäihmiselle elämänlaatua. Perheessä eläminen antaa usein ikäihmiselle virikkeitä.

Perhehoito voi olla jatkuvaa, jolloin ikäihminen saa tarvitsemansa hoivan ja huolenpidon mahdollisesti vuosien ajan.  Lyhytaikainen perhehoito tarjoaa mm. mahdollisuuden omaishoidon vapaiden aikaisen hoidon järjestämiseen. Perhehoito voi olla myös osavuorokautista, jolloin hoidettava asuu kotona, mutta saa perhehoitoa kotona selviytymisen tueksi päivä- tai yöaikaan.

Kenelle palvelut on suunnattu tai missä tilanteessa palvelulle voi olla tarvetta?

Perhehoito sopii ikäihmiselle, jolla on kotiin annettavista palveluista huolimatta vaikeuksia selviytyä arjessa, mutta joka ei vielä tarvitse palveluasumista tai laitoshoitoa. Erityisen hyvin perhehoito sopii ikäihmiselle, joka joutuu olemaan paljon yksin ja kokee turvattomuutta tai jonka elämänlaatu on heikentynyt. Perhehoito sopii myös henkilölle, jolla on muistisairaus, mutta joka ei tarvitse huolenpitoa ympäri vuorokauden.

Perhehoitoon siirtymistä edeltää palvelutarpeen arviointi. Palvelutarpeen arviointia voi pyytää ikäihminen itse tai hänen omaisensa ja läheisensä ikäihmisten asiakasohjauksesta. Asiakasohjauksen työntekijä arvioi yhdessä ikäihmisen ja hänen läheistensä kanssa ikäihmisen palvelutarpeen ja hänen tilanteeseensa sopivan palvelumuodon.

Mikäli perhehoito todetaan sopivaksi palvelumuodoksi, tehdään päätös valinnasta yhteistyössä. Ennen lopullista päätöksen tekoa on kuitenkin suositeltavaa käydä tutustumiskäynnillä tai lyhyellä tutustumisjaksolla perhekodissa.

Perhehoito (koko Keusoten alue)
Sarianne Jyrkkänen
Sairaalakatu 1, 05850 Hyvinkää
p. 040 664 6162

 

Päivitetty 16.9.2019 Tulosta

 
 


Sandelininkatu 1, PL 46
05800 Hyvinkää
kirjaamo@keusote.fi

Kuntayhtymän Y-tunnus: 2844969-4

 

 
Verkko-osoite ja tunnus:
OVT tunnus: 003728449694


Operaattorin (CGI) välittäjätunnus: 003703575029
Operaattori CGI Suomi Oy


Paperilaskut:
Keski-Uudenmaan sote ky
Ostolaskujen käsittely
PL 1, 05801 Hyvinkää


Laskujen liitteet lähetetään:
Keski-Uudenmaan sote ky
PL 46, 05801 Hyvinkää