Palveluseteli

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä kehittää parhaillaan palvelusetelitoimintaa. Ensivaiheessa tavoitteena on laajentaa palveluseteleiden käyttöä ikääntyneiden ja vammaisten palveluissa. Palvelusetelit ovat vaihtoehto omalle palvelutuotannolle ja niiden avulla on tarkoitus täydentää kuntayhtymän omaa palvelutuotantoa.

Palvelusetelin avulla voi hankkia kuntayhtymän määrittelemiä palveluja palvelusetelitoimintaan hyväksytyiltä yksityisiltä palveluntuottajilta palvelusuunnitelman mukaisesti. Asiakkaat pääsevät vertailemaan palveluntuottajia Palse.fi-portaalissa

Palveluseteli on käytössä seuraavissa palveluissa

  • kotiapupalvelu
  • omaishoidon lakisääteinen vapaa
  • säännöllinen kotihoito

Palveluseteli on tulossa käyttöön vuoden 2021 aikana seuraaviin palveluihin

  • vammaispalvelulain mukainen henkilökohtainen apu
  • tehostettu palveluasuminen

Huomioithan, että palveluseteleitä ei myönnetä terveydenhuollon palveluihin. Tällä hetkellä palvelusetelin saatavuudessa on vielä kuntakohtaisia eroja.

Lisätietoja löytyy klikkaamalla + merkkiä palvelun perässä. 

Palveluseteli on tarkoitettu ikääntyneille pienituloisille henkilöille.

Palvelusetelin arvo on 30 euroa tunnilta. Asiakkaan omavastuuosuus voi olla maksimissaan 10 euroa tunnilta. 

Kotiapupalvelun palvelusetelillä voidaan myöntää kotipalveluun sisältyviä tukipalveluita, kuten ruuanvalmistus apua, vaatehuolto- ja siivouspalvelua sekä sosiaalista kanssakäymistä edistäviä palveluita, joita ovat esimerkiksi asiointiapu, saattopalvelu ja ulkoilussa avustaminen. 

Kotiapupalvelu myöntämisen perusteet.pdf

Kotiapupalvelun palvelusetelissä on käytössä palvelusetelisääntökirja, joka sisältää kaksi osaa, sääntökirjan yleisen osan (pdf) ja palvelukohtaisen osan (pdf).

Sääntökirjojen vaatimukset koskevat kaikkia kotiapupalvelun palvelusetelituottajia ja palvelusetelitoimintaa.

Palveluseteli voidaan myöntää asiakkaalle, jolle on tehty päätös omaishoidon tuesta ja siihen perustuva omaishoitosopimus omaishoitajan ja kuntayhtymän kanssa.

Palveluseteli voidaan myöntää myös muun omaishoidon tueksi tarveharkinnan ja määrärahojen puitteissa silloin kun omaishoitajan antama hoito ja huolenpito on päivittäin sitovaa ja omaistaan hoitavan tehtävät on kirjattu hoidettavan hoito- ja palvelusuunnitelmaan, mutta hoitaja ei halua tehdä sopimusta omaishoidon tuesta.

Omaishoidon lakisääteisen vapaan aikainen hoito voidaan järjestään hoidettavalle palvelusetelillä 

  • ympärivuorokautisessa asumispalvelussa,
  • lyhytaikaisessa laitoshoidossa,
  • kotiin annettavana hoidon ja hoivan palveluna.  

Omaishoitajan lakisääteiset vapaat voidaan toteuttaa myös yhdistelemällä yllä olevia järjestämistapoja.

Palveluseteleitä voidaan myöntää omaishoidon lakisääteistä vapaata varten enintään kolme (3 kpl) kuukautta kohden ja 36 kpl kalenterivuotta kohden.
Palvelusetelit on käytettävissä niiden kertymisvuotta seuraavan vuoden huhtikuun loppuun mennessä.

Yhden palvelusetelin arvo 140 € /vrk.

Omaishoidon lakisääteisen vapaan palvelusetelissä on käytössä palvelusetelisääntökirja, joka sisältää kaksi osaa, sääntökirjan yleisen osan (pdf) ja palvelukohtaisen osan (pdf)

Sääntökirjojen vaatimukset koskevat kaikkia kotiapupalvelun palvelusetelituottajia ja palvelusetelitoimintaa.

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet ja soveltamisohjeet 1.10.2020 alkaen löytyy tästä (pdf)

Säännöllinen kotihoito on ikäihmisten kotiin vietävää hoivan- ja hoidon apua.

Palvelusetelin avulla järjestetyn säännöllisen kotihoidon aloittaminen edellyttää aina palvelutarpeen arviointia, joka tehdään kotiutumisentuen arviointijaksolla. Asiakkaan tulee täyttää kotihoidon myöntämisperusteet (pdf).

Asiakkaalle myönnettävän palvelusetelin arvo on tulosidonnainen. Tulojen mukaan määräytyvän palvelusetelin arvo vuonna 2021 on maksimissaan 35 € tunti ja minimissään 7 € tunti. Palvelusetelin käyttäjälle muodostuu aina omavastuuosuus, joka muodostuu palveluntuottajan tuntihinta miinus tulosidonnaisen setelin arvo.

Säännöllisen kotihoidon palveluseteliin ei kuulu kotihoidon lääkäripalvelut eikä lääkkeiden koneellinen annospussijakelu. Asiakas maksaa lääkäripalvelut ja apteekin koneellisen annospussijakelun itse. Lääkäripalvelut asiakas voi hoitaa terveyskeskuksen tai yksityisen lääkäriaseman kautta. Lääkkeiden koneellisen annospussijakelun, asiakas ostaa itse valitsemastaan apteekista.

Säännöllisen kotihoidon palvelusetelissä on käytössä palvelusetelisääntökirja, joka sisältää kaksi osaa, sääntökirjan yleisen osan (pdf) ja palvelukohtaisen sääntökirjan (pdf)

Sääntökirjojen vaatimukset koskevat kaikkia säännöllisen kotihoidon palvelusetelituottajia ja palvelusetelitoimintaa.

Tulossa käyttöön 25.10.2021.

Palveluseteli on suunnattu niille henkilöille, joille on jo myönnetty henkilökohtaista apua vammaispalveluista. 

Palveluseteliasiakkaalla tulee olla henkilökohtaisen avun tarpeen lisäksi mahdollisuus käyttää Palse.fi -palvelusetelijärjestelmää sekä kyky seurata hänelle myönnetyn saldon riittävyyttä. 

Palvelusetelillä tuotettavan henkilökohtaisen avun palvelu on sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 4 ja 5 §:ssä asiakkaalle maksuttomaksi säädetty sosiaali- ja terveyspalvelu. Asiakas ei maksa palvelusta asiakasmaksua, omavastuuta eikä palveluntuottaja saa periä asiakkaalta henkilökohtaisen avun palvelusta lisämaksua.

Vammaispalvelulain mukaisessa henkilökohtaisessa avussa on käytössä palveluseteli sääntökirja, joka sisältää kaksi osaa sääntökirjan yleisen osan (pdf) ja palvelukohtaisen osan (pdf)

Sääntökirjojen vaatimukset koskevat kaikkia vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun palveluntuottajia ja palvelusetelitoiminta

Palveluseteli otetaan käyttöön myöhemmin vuoden 2021 aikana. Tiedotamme palvelusetelin käyttöönotosta lähempänä ajankohtaa.

Voit tiedustella mahdollisuutta palveluseteliin

Ikäihmisten neuvonta ja ohjaus,
p. 019 226 0403, arkisin ma-to 8-15, perjantaisin ja arkipyhien aattoina 8-13

Vammaispalvelujen neuvonta ja ohjaus,
p. 019 226 0433, ma–pe klo 9–11

Lisätietoja:  

Ikääntyneiden ja vammaistenpalvelut, Riitta Riihiaho, riitta.riihiaho@keusote.fi

Päivitetty 3.3.2021 Tulosta

 
 


Sandelininkatu 1, PL 46
05800 Hyvinkää
kirjaamo@keusote.fi
Vaihde p. 019 711 0000,
ma-pe klo 8-16

Kuntayhtymän Y-tunnus: 2844969-4

 
Laskutus:

Verkko-osoite ja tunnus:
OVT tunnus: 003728449694

Operaattorin Telia/CGI tunnus:
003703575029


Verkkolaskulla näkyvä postiosoite / skannauspalvelu:
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä
003728449694
PL 299
02066 DOCUSCAN

Hyvinvointialueen valmistelu

Soteuudistus.fi