Päiväkeskukset ja päivätoiminta

24.8.2020
Ikääntyneiden päivätoiminta on ollut keskeytettynä koronatilanteen vuoksi. Mikäli koronatilanne sallii, toiminta jatkuu syyskuussa 2020. Kaikkiin asiakkaisiin ollaan yhteydessä elokuun aikana.

Ikääntyneiden päivätoiminta tukee ikääntyneen voimavaroja sekä edistää terveyttä, hyvinvointia ja sosiaalista kanssakäymistä. Asiakkaalla on mahdollisuus osallistua päivätoimintaan pääsääntöisesti kerran viikossa. Päivätoimintaa toteutetaan toimintakykyä tukevalla työotteella ylläpitämällä ja vahvistamalla asiakkaan omaa toimintakykyä sekä ohjaamalla häntä selviytymään mahdollisimman omatoimisesti.

Päivätoiminta on fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä tukevaa toimintaa. Tärkeä osa on sosiaalinen kanssakäyminen ja vertaisryhmän tuki sekä asiakkaiden osallisuuden vahvistaminen. Päivätoimintapäivään sisältyy tarvittaessa yksilöllistä apua ja hoivaa toimintakykyä tukien. Päivätoiminnassa huolehditaan asiakkaiden lääkehoidosta tai muusta sairaanhoidollisesta palvelusta yksilöllisellä harkinnalla laaditun hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisesti. Tarvittaessa asiakkaalla on lepomahdollisuus.

Kenelle palvelut on suunnattu tai missä tilanteessa palvelulle voi olla tarvetta?

Ikääntyneiden toimintakykyä tukevan ja ylläpitävän päivätoiminnan tarkoituksena on ensisijaisesti tukea kotihoidon ja omaishoidon asiakkaiden sekä muistisairaiden selviytymistä omassa kodissa. Toiminta on ennaltaehkäisevää ja oikea-aikaista. Päivätoimintaan valitaan henkilöitä, jotka ovat halukkaita osallistumaan ja kykeneviä toimimaan ryhmässä.

Ikääntyneiden päivätoimintaa toteutetaan sosiaalihuoltolain 19 § mukaisesti. Kuntayhtymän hallitus määrittelee vuosittain asiakasmaksut ja  myöntämisperusteet. Päivätoimintamaksu ei kerrytä maksukattoa.

Päivätoimintaan ei tarvitse täyttää kirjallista hakemusta. Asiakasohjaus voi ohjata asiakkaan tukipalveluna tuotettavaan päivätoiminnan asiakkuuteen. Apua ja lisätietoja neuvonta-ja-ohjaus-ikaihmisille.

Asiakas voi halutessaan tulla etukäteen tutustumaan päivätoimintaan. Kuntakohtaiset yhteystiedot ja palveluajat löydät alla olevasta valikosta.

Riihimäenkatu 91, 05880 Hyvinkää

p. 050 497 2111

Arkisin ma, ti, to, pe klo 8- 15 ja ke 8- 17.30

Kivistöntien palvelutalo, Kivistöntie 13 04600 Mäntsälä (Ostopalveluna)

Yhteyshenkilö:

Toiminnanjohtaja
Marja Lehmusmetsä
puh. 040 740 8084

 

Kirkonkylä: Toreeni, Rajamäentie 9 A, p. 050 497 5432

Klaukkala: Suopolku 3, p. 050 497 2104

Arkisin klo 8- 15

Hyrylän päivätoiminta

Etelä-Tuusulan sosiaali- ja terveysasema Hyryläntie 13, Tuusula

p. 050 497 2858 tai 050 497 2859

Arkisin klo 8-15

Päivitetty 24.8.2020 Tulosta

 
 


Sandelininkatu 1, PL 46
05800 Hyvinkää
kirjaamo@keusote.fi
Vaihde p. 019 711 0000,
ma-pe klo 8-16

Kuntayhtymän Y-tunnus: 2844969-4

 
Laskutus:

Verkko-osoite ja tunnus:
OVT tunnus: 003728449694

Operaattorin Telia/CGI tunnus:
003703575029


Verkkolaskulla näkyvä postiosoite / skannauspalvelu:
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä
003728449694
PL 299
02066 DOCUSCAN