Päiväkeskukset ja päivätoiminta

16.3.2020
Ikääntyneiden päivätoiminta on keskeytetty toistaiseksi korona-tilanteen vuoksi. Palveluiden sululla estetään taudin leviämistä riskiryhmiin sekä varmistetaan henkilöstön riittävyys turvaamaan muita toimintoja.

Ikääntyneiden päivätoiminta tukee ikääntyneen voimavaroja sekä edistää terveyttä, hyvinvointia ja sosiaalista kanssakäymistä. Asiakkaalla on mahdollisuus osallistua päivätoimintaan pääsääntöisesti kerran viikossa. Päivätoimintaa toteutetaan toimintakykyä tukevalla työotteella ylläpitämällä ja vahvistamalla asiakkaan omaa toimintakykyä sekä ohjaamalla häntä selviytymään mahdollisimman omatoimisesti.

Päivätoiminta on fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä tukevaa toimintaa. Tärkeä osa on sosiaalinen kanssakäyminen ja vertaisryhmän tuki sekä asiakkaiden osallisuuden vahvistaminen. Päivätoimintapäivään sisältyy tarvittaessa yksilöllistä apua ja hoivaa toimintakykyä tukien. Päivätoiminnassa huolehditaan asiakkaiden lääkehoidosta tai muusta sairaanhoidollisesta palvelusta yksilöllisellä harkinnalla laaditun hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisesti. Tarvittaessa asiakkaalla on lepomahdollisuus.

Kenelle palvelut on suunnattu tai missä tilanteessa palvelulle voi olla tarvetta?

Ikääntyneiden toimintakykyä tukevan ja ylläpitävän päivätoiminnan tarkoituksena on ensisijaisesti tukea kotihoidon ja omaishoidon asiakkaiden sekä muistisairaiden selviytymistä omassa kodissa. Toiminta on ennaltaehkäisevää ja oikea-aikaista. Päivätoimintaan valitaan henkilöitä, jotka ovat halukkaita osallistumaan ja kykeneviä toimimaan ryhmässä.

Päivätoimintaan ei tarvitse täyttää kirjallisella hakemuksella, vaan palveluohjaus tai kotihoito voivat ohjata asiakkaan tukipalveluna tuotettavaan päivätoiminnan asiakkuuteen. Asiakas voi halutessaan tulla etukäteen tutustumaan päivätoimintaan. Ikääntyneiden päivätoimintaa toteutetaan sosiaalihuoltolain 19 § mukaisesti.

Kuntayhtymän hallitus määrittelee vuosittain asiakasmaksut. Päivätoimintamaksu ei kerrytä maksukattoa.

Kuntakohtaiset yhteystiedot ja palveluajat löydät alla olevasta valikosta.

Riihimäenkatu 91, 05880 Hyvinkää

p. 0400 864 032, 040 630 7422

Arkisin ma, ti, to, pe klo 8- 15 ja ke 8- 17.30

Kivistöntien palvelutalo, Kivistöntie 13 04600 Mäntsälä (Ostopalveluna)

Yhteyshenkilö: Palveluohjaaja p. 040 314 5741

Ti, ke ja to klo 8.30 -14. 30.

 

Kirkonkylä: Heikkarinkuja 4, p. 040 317 3590

Klaukkala: Suopolku 3, p. 040 317 3289

Rajamäki: Ratakuja 7, p. 040 317 3651

Arkisin klo 8- 15

Hyrylän päivätoiminta

Etelä-Tuusulan sosiaali- ja terveysasema Hyryläntie 13, Tuusula

p. 040 314 3640

Arkisin klo 8-15

Kellokosken päivätoiminta

Kustaa Adolf-koti

Koulutie 12, Kellokoski

p. 040 314 4807

Keskiviikkoisin klo 8-15

Päivitetty 16.3.2020 Tulosta

 
 


Sandelininkatu 1, PL 46
05800 Hyvinkää
kirjaamo@keusote.fi

Kuntayhtymän Y-tunnus: 2844969-4

 

 
Verkko-osoite ja tunnus:
OVT tunnus: 003728449694


Operaattorin (CGI) välittäjätunnus: 003703575029
Operaattori CGI Suomi Oy


Paperilaskut:
Keski-Uudenmaan sote ky
Ostolaskujen käsittely
PL 1, 05801 Hyvinkää


Laskujen liitteet lähetetään:
Keski-Uudenmaan sote ky
PL 46, 05801 Hyvinkää