Omaishoito

Omaishoidolla tarkoitetaan ikääntyneen, sairaan tai vammaisen henkilön erityisen hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla.

Omaishoidontuki on lakisääteinen palvelukokonaisuus, joka koostuu omaishoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta ja vapaapäivistä, hoidettavalle annettavista palveluista sekä omaishoitajan jaksamista tukevista palveluista. Omaishoidon tuki voidaan myöntää kuntayhtymän määrittelemien myöntämisperusteiden täyttyessä. Omaishoidontuesta laaditaan sekä omaishoitajaa että kuntayhtymää sitova omaishoitosopimus.

Omaistaan tai läheistään hoitavan on mahdollista saada ohjausta, neuvontaa ja tarvittavia palveluja myös silloin, kun omaishoidontuki ei tule kyseeseen.


Kenelle palvelut on suunnattu tai missä tilanteessa palvelulle voi olla tarvetta?

Omaishoito on tarkoitettu tilanteeseen, jossa hoidon tarpeessa olevan henkilön omainen tai muu läheinen haluaa ja kykenee vastaamaan hoidosta ja huolenpidosta tarpeellisten palvelujen avulla.Hoidettavan tulee hyväksyä hoitaja ja hoitojärjestely.

Omaishoidon tukea haetaan asiakasohjauksesta hakemuksella. Hakemus käynnistää palvelutarpeen selvittämisen, jonka pohjalta tehdään päätös omaishoidon tuen myöntämisestä. Lisätietoa omaishoidon tuesta, sen hakemisesta ja omaishoidon palveluista saa alueen asiakasohjauksen henkilökunnalta.

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.8.2019 alkaen (pdf)

Omaishoidon tuen hakemus (pdf)

Uudet asiakkaat yhteys asiakasohjaukseen >>

Kuntakohtaiset yhteystiedot ja palveluajat löytyvät alla olevasta valikosta.(Omaishoidon tuen piirissä olevat asiakkaat)

Käyntiosoite Sairaalankatu 1,  H-rakennus, 2. krs., 05850 Hyvinkää          

Omaishoidon sosiaaliohjaajat:
Ulla Kiiveri p. 040 664 6102
Emmi Lantee p. 040 575 8651
Jenni Saarela p. 040 671 9590

Sähköposti: etunimi.sukunimi@keusote.fi
 
Asiakastapaamiset ajanvarauksella.
 
Postiosoite:  Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymä
Ikäihmisten palvelut
Omaishoito, Hyvinkää
PL 46
05801 Hyvinkää

Käyntiosoite Myllytie 11, 04410 Järvenpää
Puhelinnumerot: Laura Alonen 040 315 3581,  Merita Sippola 040 315 2236

Käyntiosoite Mustamäentie 42, 04600 Mäntsälä
Puhelinnumero-/t 040 317 3121

Käyntiosoite Sairaalantie 2, 01900 Nurmijärvi         
Puhelinnumero-/t 040 317 3049, 040 317 3589

Käyntiosoite Mustamäentie 42, 04600 Mäntsälä
Puhelinnumero 040 317 3121

 

Käyntiosoite Hyryläntie 13, 04301 Tuusula
Puhelinnumero 040 314 3354

Päivitetty 11.5.2020 Tulosta

 
 


Sandelininkatu 1, PL 46
05800 Hyvinkää
kirjaamo@keusote.fi

Kuntayhtymän Y-tunnus: 2844969-4

 
Laskutus:

Verkko-osoite ja tunnus:
OVT tunnus: 003728449694

Operaattorin Telia/CGI tunnus:
003703575029


Verkkolaskulla näkyvä postiosoite / skannauspalvelu:
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä
003728449694
PL 299
02066 DOCUSCAN