Omaishoito

Omaishoidolla tarkoitetaan ikääntyneen, sairaan tai vammaisen henkilön erityisen hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla.

Omaishoidontuki on lakisääteinen palvelukokonaisuus, joka koostuu omaishoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta ja vapaapäivistä, hoidettavalle annettavista palveluista sekä omaishoitajan jaksamista tukevista palveluista. Omaishoidon tuki voidaan myöntää kuntayhtymän määrittelemien myöntämisperusteiden täyttyessä. Omaishoidontuesta laaditaan sekä omaishoitajaa että kuntayhtymää sitova omaishoitosopimus.

Omaistaan tai läheistään hoitavan on mahdollista saada ohjausta, neuvontaa ja tarvittavia palveluja myös silloin, kun omaishoidontuki ei tule kyseeseen.


Kenelle palvelut on suunnattu tai missä tilanteessa palvelulle voi olla tarvetta?

Omaishoito on tarkoitettu tilanteeseen, jossa hoidon tarpeessa olevan henkilön omainen tai muu läheinen haluaa ja kykenee vastaamaan hoidosta ja huolenpidosta tarpeellisten palvelujen avulla.Hoidettavan tulee hyväksyä hoitaja ja hoitojärjestely.

Omaishoidon tukea haetaan asiakasohjauksesta hakemuksella. Hakemus käynnistää palvelutarpeen selvittämisen, jonka pohjalta tehdään päätös omaishoidon tuen myöntämisestä. Lisätietoa omaishoidon tuesta, sen hakemisesta ja omaishoidon palveluista saa alueen asiakasohjauksen henkilökunnalta.

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.8.2019 alkaen (pdf)

Uudet asiakkaat yhteys asiakasohjaukseen >>

Omaishoidon tuen piirissä olevat asiakkaat:

Käyntiosoite Sairaalankatu 1, 05850 Hyvinkää          
Puhelinnumero-/t 040 664 6102, 040 575 8651, 040 671 9590

Käyntiosoite Myllytie 11, 04410 Järvenpää
Puhelinnumero-/t 040 315 3581, 040 315 2236

Käyntiosoite Mustamäentie 42, 04600 Mäntsälä
Puhelinnumero-/t 040 314 5741

Käyntiosoite Sairaalantie 2, 01900 Nurmijärvi         
Puhelinnumero-/t 040 317 3049, 040 317 3589

Käyntiosoite Mustamäentie 42, 04600 Mäntsälä
Puhelinnumero 040 314 5741

 

Käyntiosoite Hyryläntie 13, 04301 Tuusula
Puhelinnumero 040 314 3354

Päivitetty 16.9.2019 Tulosta

 
 


Sandelininkatu 1, PL 46
05800 Hyvinkää
kirjaamo@keusote.fi

Kuntayhtymän Y-tunnus: 2844969-4

 

 
Verkko-osoite ja tunnus:
OVT tunnus: 003728449694


Operaattorin (CGI) välittäjätunnus: 003703575029
Operaattori CGI Suomi Oy


Paperilaskut:
Keski-Uudenmaan sote ky
Ostolaskujen käsittely
PL 1, 05801 Hyvinkää


Laskujen liitteet lähetetään:
Keski-Uudenmaan sote ky
PL 46, 05801 Hyvinkää