Ikäihmisten omaishoito

Omaishoidolla tarkoitetaan ikääntyneen, sairaan tai vammaisen henkilön erityisen hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla.

Alle 65-vuotiaiden hoidettavien osalta omaishoidon asiat hoidetaan vammaispalvelussa.

Omaishoidontuki on lakisääteinen palvelukokonaisuus, joka koostuu omaishoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta ja vapaapäivistä, hoidettavalle annettavista palveluista sekä omaishoitajan jaksamista tukevista palveluista. Omaishoidon tuki voidaan myöntää kuntayhtymän määrittelemien myöntämisperusteiden täyttyessä. Omaishoidontuesta laaditaan sekä omaishoitajaa että kuntayhtymää sitova omaishoitosopimus.

Omaistaan tai läheistään hoitavan on mahdollista saada ohjausta, neuvontaa ja tarvittavia palveluja myös silloin, kun omaishoidontuki ei tule kyseeseen.

Kenelle palvelut on suunnattu tai missä tilanteessa palvelulle voi olla tarvetta?

Omaishoito on tarkoitettu tilanteeseen, jossa hoidon tarpeessa olevan henkilön omainen tai muu läheinen haluaa ja kykenee vastaamaan hoidosta ja huolenpidosta tarpeellisten palvelujen avulla. Hoidettavan tulee hyväksyä hoitaja ja hoitojärjestely.

Omaishoidon tukea haetaan hakemuksella. Hakemus käynnistää palvelutarpeen selvittämisen, jonka pohjalta tehdään päätös omaishoidon tuen myöntämisestä. Lisätietoa omaishoidon tuesta, sen hakemisesta ja omaishoidon palveluista saa asiakasohjauksesta.

  • Katso ikääntyneiden asiakasohjauksen yhteystiedot tästä
    (uudet asiakkaat)

Puolesta-asiointi terveyspalveluissa

Terveyspalveluissa on mahdollisuus tehdä puolesta-asiointisopimus:


Kuntakohtaiset yhteystiedot ja palveluajat löytyvät alla olevasta valikosta.(Omaishoidon tuen piirissä olevat asiakkaat)

Omaishoidon sosiaaliohjaajat:
Ulla Kiiveri p. 050 497 2079
Alli Niemi p. 050 497 2122 (2 pv/vk)
Sähköposti: etunimi.sukunimi@keusote.fi

Käyntiosoite: Sairaalankatu 1, H-rakennus, 2. kerros
Asiakastapaamiset ajanvarauksella

Postiosoite:
Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymä, Hyvinkää
Geriatrinen keskus, omaishoito
PL 46
05801 Hyvinkää

Omaishoidon sosiaaliohjaajat:
Merita Sippola p. 050 497 2048
Sinivuokko Korhonen p. 050 497 2056
Sähköposti: etunimi.sukunimi@keusote.fi

Käyntiosoite: Myllytie 11 (3.krs), 04410 Järvenpää.
Asiakastapaamiset ajanvarauksella.

Postiosoite:
Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymä, Järvenpää
Geriatrinen keskus, omaishoito
PL 46
05801 Hyvinkää

Omaishoidon sosiaaliohjaaja
Alli Niemi p. 050 497 2122
Sähköposti: etunimi.sukunimi@keusote.fi

Käyntiosoite: Käyntiosoite: Mustamäentie 42, 2.krs, 04600 Mäntsälä
Asiakastapaamiset ajanvarauksella

Postiosoite:
Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymä, Mäntsälä
Geriatrinen keskus, omaishoito
PL 46
05801 Hyvinkää

Omaishoidon sosiaaliohjaajat:
Mirjami Partanen p. 050 497 2071
Minna Ruottinen p.050 497 2088
Sähköposti: etunimi.sukunimi@keusote.fi

Käyntiosoite: Sairaalantie 2, Huone 34, 01900 Nurmijärvi
Asiakastapaamiset ajanvarauksella

Postiosoite:
Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymä, Nurmijärvi
Geriatrinen keskus, omaishoito
PL 46
05801 Hyvinkää

      

Omaishoidon sosiaaliohjaaja
Alli Niemi p. 050 497 2122
Sähköposti: etunimi.sukunimi@keusote.fi

Käyntiosoite:
Mustamäentie 42, 2.krs, 04600 Mäntsälä
Asiakastapaamiset ajanvarauksella

Postiosoite:
Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymä, Pornainen
Geriatrinen keskus, omaishoito
PL 46
05801 Hyvinkää

 

Omaishoidon sosiaaliohjaajat:
Kirsi Karhunen p. 050 497 2033
Hilkka Kokkoniemi p. 050 497 2029 (ma-ke)Sähköposti: etunimi.sukunimi@keusote.fi

Käyntiosoite:
Terveysasema, Hyryläntie 13, A-ovi (1krs.)
04300 Tuusula
Asiakastapaamiset ajanvarauksella.

Postiosoite:
Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymä, Tuusula
Geriatrinen keskus, omaishoito
PL 46
05801 Hyvinkää

Päivitetty 14.10.2021 Tulosta

 
 


Sandelininkatu 1, PL 46
05800 Hyvinkää
kirjaamo@keusote.fi
Vaihde p. 019 711 0000,
ma-pe klo 8-16

Kuntayhtymän Y-tunnus: 2844969-4

 
Laskutus:

Verkko-osoite ja tunnus:
OVT tunnus: 003728449694

Operaattorin Telia/CGI tunnus:
003703575029


Verkkolaskulla näkyvä postiosoite / skannauspalvelu:
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä
003728449694
PL 299
02066 DOCUSCAN

Hyvinvointialueen valmistelu

Soteuudistus.fi