Omaishoito

Omaishoidolla tarkoitetaan ikääntyneen, sairaan tai vammaisen henkilön erityisen hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla.

Omaishoidontuki on lakisääteinen palvelukokonaisuus, joka koostuu omaishoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta ja vapaapäivistä, hoidettavalle annettavista palveluista sekä omaishoitajan jaksamista tukevista palveluista. Omaishoidon tuki voidaan myöntää kuntayhtymän määrittelemien myöntämisperusteiden täyttyessä. Omaishoidontuesta laaditaan sekä omaishoitajaa että kuntayhtymää sitova omaishoitosopimus.

Omaistaan tai läheistään hoitavan on mahdollista saada ohjausta, neuvontaa ja tarvittavia palveluja myös silloin, kun omaishoidontuki ei tule kyseeseen.

Kenelle palvelut on suunnattu tai missä tilanteessa palvelulle voi olla tarvetta?

Omaishoito on tarkoitettu tilanteeseen, jossa hoidon tarpeessa olevan henkilön omainen tai muu läheinen haluaa ja kykenee vastaamaan hoidosta ja huolenpidosta tarpeellisten palvelujen avulla. Hoidettavan tulee hyväksyä hoitaja ja hoitojärjestely.

Omaishoidon tukea haetaan asiakasohjauksesta hakemuksella. Hakemus käynnistää palvelutarpeen selvittämisen, jonka pohjalta tehdään päätös omaishoidon tuen myöntämisestä. Lisätietoa omaishoidon tuesta, sen hakemisesta ja omaishoidon palveluista saa asiakasohjauksen henkilökunnalta.

  • Katso ikääntyneiden asiakasohjauksen yhteystiedot tästä
    (uudet asiakkaat)

Lyhytaikainen hoito

Tarjoamme 3-6 vuorokauden pituisia hoitojaksoja omaishoidon lakisääteisiin vapaisiin. Kolmea vuorokautta lyhyemmät hoitojaksot ovat sovittavissa yksikön kanssa erikseen. Lisäksi tarjoamme mahdollisuuksien mukaan yksilöllisen palvelupäätöksen mukaisia lyhytaikaisia hoitojaksoja säännöllisellä rytmillä erityisiin tarpeisiin.

Lyhytaikaisen hoidon jaksot on keskitetty Keusoten jäsenkunnissa kolmen kunnan alueelle: Järvenpäähän, Tuusulaan sekä Nurmijärvelle. Pääsääntöisesti hyvinkääläisille asiakkaille tarjotaan hoitojaksoa Nurmijärveltä. Järvenpään, Tuusulan, Pornaisten sekä Mäntsälän asiakkaiden hoitojaksot ovat joko Järvenpäässä tai Tuusulassa.

Lisätietoja:


Puolesta-asiointi terveyspalveluissa

Terveyspalveluissa on mahdollisuus tehdä puolesta-asiointisopimus:


Tiedotteet ja asiakaskirjeet:


Kuntakohtaiset yhteystiedot ja palveluajat löytyvät alla olevasta valikosta.(Omaishoidon tuen piirissä olevat asiakkaat)

Käyntiosoite Sairaalankatu 1,  H-rakennus, 2. krs., 05850 Hyvinkää          

Omaishoidon sosiaaliohjaajat:
Ulla Kiiveri p. 050 497 2079
Emmi Lantee p. 050 497 2100
Jenni Saarela p. 050 497 2081

Sähköposti: etunimi.sukunimi@keusote.fi
 
Asiakastapaamiset ajanvarauksella.
 
Postiosoite:  Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymä
Ikäihmisten palvelut
Omaishoito, Hyvinkää
PL 46
05801 Hyvinkää

Käyntiosoite Myllytie 11, 04410 Järvenpää
Puhelinnumerot: Laura Alonen 050 497 2056,  Merita Sippola 050 497 2048

Omaishoidon sosiaaliohjaaja Alli Niemi

Puhelinnumero 050 497 2122

Käyntiosoite Mustamäentie 42, 04600 Mäntsälä

Omaishoidon sosiaaliohjaajat:

Mirjami Partanen, puhelinnumero 050 497 2071

Minna Ruottinen, puhelinnumero 050 497 2088

Käyntiosoite Sairaalantie 2, 01900 Nurmijärvi         

Omaishoidon sosiaaliohjaaja Alli Niemi

Puhelinnumero 050 497 2122

Käyntiosoite Mustamäentie 42, 04600 Mäntsälä

 

Käyntiosoite Hyryläntie 13, 04301 Tuusula
Puhelinnumero 050 497 2029

Päivitetty 19.2.2021 Tulosta

 
 


Sandelininkatu 1, PL 46
05800 Hyvinkää
kirjaamo@keusote.fi
Vaihde p. 019 711 0000,
ma-pe klo 8-16

Kuntayhtymän Y-tunnus: 2844969-4

 
Laskutus:

Verkko-osoite ja tunnus:
OVT tunnus: 003728449694

Operaattorin Telia/CGI tunnus:
003703575029


Verkkolaskulla näkyvä postiosoite / skannauspalvelu:
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä
003728449694
PL 299
02066 DOCUSCAN