Muistiasiat

Muistiin liittyvissä ongelmissa asukkaat jotka asuvat kotona ja joilla ei ole kotihoidon palveluita ottavat yhteyden omaan terveyskeskukseen. Terveyskeskuksessa tehdään muistitutkimuksiin liittyvät alkukartoitukset. Alkukartoitusten perusteella hoitotiimi päättää jatkotoimista, joita voivat olla mm. lähete geriatriseen keskukseen tai sairaalaan lisäselvittelyjä varten tai seuranta. Kotihoidon ja asumispalveluyksiköiden asukkaiden osalta alkukartoitukset tekee yksikön hoitaja, joka konsultoi lääkäriä ja jonka kautta tehdään lisäselvitykset.

Keusoten geriatrinen keskus hoitaa kotona asuvien, ei kotihoidon piirissä olevien ikäihmisten muistisairausdiagnostiikan. Keskuksella on itäinen (Kellokoski) ja läntinen (Paavola Hyvinkää) toimipiste, joissa työskentelee muistisairauksiin perehtyneitä lääkäreitä, muistihoitajia ja muistikoordinaattoreita.

Muistisairauden tunnistamisen ja hoidon käynnistämisen jälkeen asiakas ja hänen läheisensä saavat tukea kotiin arjen ja hoidon jatkuvuuden turvaamiseksi. Tässä apuna toimivat muistikoordinaattorit.

Muistiasioissa on saatavilla myös ennaltaehkäisevää neuvontaa ja ohjausta sekä kuntouttavaa toimintaa. Näistä saat lisätietoa ikääntyneiden asiakasohjauksesta.

Kenelle palvelut on suunnattu tai missä tilanteessa palvelulle voi olla tarvetta?

Muistiongelmien selvittely kannattaa aloittaa varhain, eli heti joko henkilön itsensä tai hänen läheistensä huolen herätessä. Muistin heikkeneminen voi ilmetä esimerkiksi vaikeuksina selvitä arkisissa toiminnoissa: tapaamiset unohtuvat toistuvasti, tärkeät esineet katoavat, sanojen löytyminen on vaikeaa, uusien asioiden oppiminen vaikeutuu, aloitekyky heikentyy tai liikkuminen vieraissa paikoissa muuttuu epävarmaksi.

Geriatriselle poliklinikalle lähetteen tekee terveyskeskuksen vastaanotto ja poliklinikka ottaa asiakkaisiin yhteyttä.

Lue lisää: Mihin otan yhteyttä muistiongelmissa?

Päivitetty 19.2.2021 Tulosta

 
 


Sandelininkatu 1, PL 46
05800 Hyvinkää
kirjaamo@keusote.fi
Vaihde p. 019 711 0000,
ma-pe klo 8-16

Kuntayhtymän Y-tunnus: 2844969-4

 
Laskutus:

Verkko-osoite ja tunnus:
OVT tunnus: 003728449694

Operaattorin Telia/CGI tunnus:
003703575029


Verkkolaskulla näkyvä postiosoite / skannauspalvelu:
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä
003728449694
PL 299
02066 DOCUSCAN

Hyvinvointialueen valmistelu

Soteuudistus.fi