Yksityiset sosiaalipalvelut

Yksityiset sosiaalipalvelut täydentävät kunnallisia palveluja, ja tarjoavat niille vaihtoehtoja. Yksityiset palveluntuottajat, lähinnä yritykset, järjestöt ja säätiöt, voivat myydä palvelujaan joko kunnille, kuntayhtymille tai suoraan asiakkaille.

Yksityisen palvelujen tuottajan, joka harjoittaa muuta kuin ympärivuorokautista sosiaalipalvelutoimintaa, on tehtävä ennen toiminnan aloittamista, olennaista muuttamista tai lopettamista kirjallinen ilmoitus sille kunnalle / kuntayhtymälle, jossa palveluja annetaan. Kunnan / kuntayhtymän on ilmoitettava aluehallintovirastolle (AVI) tiedot rekisterin pitoa varten.

Kotipalvelujen tukipalveluja (ateria-, vaatehuolto-, kylvetys-, siivous-, kuljetus-, saattaja- sekä sosiaalista kanssakäymistä edistäviä palveluita) ja niihin rinnastettavia palveluja tai yksityisen perhepäivähoidon palveluja koskeva ilmoitus tehdään siihen kuntaan / kuntayhtymään, jossa palveluja annetaan. Kunta / kuntayhtymä pitää näistä palveluista omaa rekisteriä.

Tältä sivulta löytyvät Keusoten kuntien (Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen ja Tuusula) rekisteröimät yksityiset sosiaalipalveluntuottajat ja Keusoten rekisteröimät ilmoituksenvaraiset, yksityiset palveluntuottajat 1.1.2019 alkaen.

Keusoten rekisteröimät palveluntuottajat 25.2.2020
Kuntayhtymän kuntiin rekisteröityneet palveluntuottajat ennen vuotta 2019

Päivitetty 19.3.2020 Tulosta

 
 


Sandelininkatu 1, PL 46
05800 Hyvinkää
kirjaamo@keusote.fi

Kuntayhtymän Y-tunnus: 2844969-4

 

 
Verkko-osoite ja tunnus:
OVT tunnus: 003728449694


Operaattorin (CGI) välittäjätunnus: 003703575029
Operaattori CGI Suomi Oy


Paperilaskut:
Keski-Uudenmaan sote ky
Ostolaskujen käsittely
PL 1, 05801 Hyvinkää


Laskujen liitteet lähetetään:
Keski-Uudenmaan sote ky
PL 46, 05801 Hyvinkää