Omavalvontasuunnitelma

Laissa yksityisistä sosiaalipalveluista edellytetään, että yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajan on laadittava toimintansa asianmukaisuuden varmistamiseksi omavalvontasuunnitelma. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira antaa määräyksiä omavalvontasuunnitelman sisällöstä, laatimisesta ja seurannasta.

Omavalvontasuunnitelman pohjana voi käyttää Aluehallintoviraston valmista pohjaa https://www.valvira.fi/sosiaalihuolto/sosiaalihuollon-valvonta/omavalvonta.

Omavalvontasuunnitelmassa tulee näkyä selvästi yrityksen omaa toimintaa ohjaavat asiakokonaisuudet.

Lomakkeeseen tulee vaihtaa Aluehallintoviraston logon paikalle yrityksen oma logo tai nimi. Lomakkeeseen on avattu kunkin sisältökohdan osalta niitä asioita, joita kyseisessä kohdassa tulisi kuvata. Lomakkeen laatimisen yhteydessä siinä olevat ohjaavat tekstit on syytä poistaa luettavuuden parantamiseksi.

Päivitetty 23.12.2019 Tulosta

 
 


Sandelininkatu 1, PL 46
05800 Hyvinkää
kirjaamo@keusote.fi

Kuntayhtymän Y-tunnus: 2844969-4

 

 
Verkko-osoite ja tunnus:
OVT tunnus: 003728449694


Operaattorin (CGI) välittäjätunnus: 003703575029
Operaattori CGI Suomi Oy


Paperilaskut:
Keski-Uudenmaan sote ky
Ostolaskujen käsittely
PL 1, 05801 Hyvinkää


Laskujen liitteet lähetetään:
Keski-Uudenmaan sote ky
PL 46, 05801 Hyvinkää