Ilmoituksen tekeminen

Ilmoituksen pohjana käytetään Aluehallintoviraston lomaketta Ilmoitus yksityisen sosiaalipalvelun tuottamisesta. Lomakkeen löydät sivulta https://www.avi.fi/web/avi/sosiaalipalvelut-perheasian-sovittelu

Ilmoituksen mukana edellytetään toimitettavaksi liitteet:
• Kaupparekisteriote
• Jäljennös yhtiösopimuksesta, yhtiöjärjestyksestä tai säännöistä (ei koske toiminimellä työskenteleviä)
• Toimintasuunnitelma
Toimintasuunnitelmasta tulee ilmetä toiminnan sisältö ja sen suunniteltu laajuus (asiakassegmentit ja arvio asiakasmääristä) sekä alihankkijat. Suunnitelman tulee sisältää henkilöstösuunnitelma ja -rakenne. Suunnitelmassa annetaan selvitys asiakasryhmistä, miten asiakkaan kanssa laaditaan sopimus ja palvelusuunnitelma sekä mitä niihin kirjataan. (Esimerkki sopimuksesta ja palvelusuunnitelmasta voi olla toimintasuunnitelman liitteenä)
• Omavalvontasuunnitelma
Omavalvontasuunnitelma tulee olla omaan toimintaan suhteutettu.
• Jäljennös palvelujen vastuuhenkilön tutkintotodistuksesta/-todistuksista ja selvitys työkokemuksesta
Liitä ilmoitukseen mukaan jäljennös tutkintotodistuksesta/todistuksista sähköisessä muodossa. Selvitys työkokemuksesta voi olla vapaamuotoinen kuvaus esim. CV.
• Tietosuojaseloste asiakastietojen dokumentoinnista

Päivitetty 23.12.2019 Tulosta

 
 


Sandelininkatu 1, PL 46
05800 Hyvinkää
kirjaamo@keusote.fi

Kuntayhtymän Y-tunnus: 2844969-4

 

 
Verkko-osoite ja tunnus:
OVT tunnus: 003728449694


Operaattorin (CGI) välittäjätunnus: 003703575029
Operaattori CGI Suomi Oy


Paperilaskut:
Keski-Uudenmaan sote ky
Ostolaskujen käsittely
PL 1, 05801 Hyvinkää


Laskujen liitteet lähetetään:
Keski-Uudenmaan sote ky
PL 46, 05801 Hyvinkää