Ilmoituksenvaraiset yksityiset sosiaalipalvelut

Sosiaalipalvelujen tuottaminen on Suomessa joko ilmoituksen- tai luvanvaraista. Ympärivuorokautiset palvelut ovat lähtökohtaisesti luvanvaraisia. Muut kuin ympärivuorokautiset sosiaalipalvelut ovat ilmoituksenvaraisia.

Ilmoituksenvaraiset yksityiset sosiaalipalvelut

Ilmoituksenvaraisten yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajan tulee tehdä kirjallinen ilmoitus ennen toiminnan aloittamista, olennaista muuttamista tai lopettamista sille kunnalle, jossa palveluja tuotetaan. Näistä ilmoituksenvaraisista palveluista Keusoten (Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen ja Tuusula) alueella ilmoitus toimitetaan Keusoten kirjaamoon.

Ilmoituksenvaraisia sosiaalihuollon palveluja ovat muun muassa eri asiakasryhmien kotipalvelu, erityyppinen päivä- ja työtoiminta, ei ympärivuorokautiset asumispalvelut ja muut sosiaalihuollon avopalvelut. Näiden palvelujen tuottajilta vaaditaan sosiaali- ja terveysalan ammatillinen pätevyys. Keusote käsittelee ilmoitukset, ja antaa tarvittavan lausunnon Etelä-Suomen aluehallintovirastolle. Aluehallintoviraston rekisteröintipäätös on maksullinen.
 
Palveluntuottajat, jotka tuottavat kotipalvelujen tukipalveluja ja niihin rinnastettavia palveluja, rekisteröidään kuntayhtymässä. Ilmoituksenvaraisia, kuntayhtymän rekisteröimiä sosiaalipalvelujen tukipalveluja palveluja ovat muun muassa ateria-, vaatehuolto-, kylvetys-, siivous- ja saattajapalvelut, sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut sekä muut palvelut (kuten henkilökohtainen apu), joita asiakas voi tarvita suoriutuakseen päivittäiseen elämäänsä kuuluvista toimista. Näiden palvelujen tuottajalla ei tarvitse olla sosiaali- ja terveysalan ammatillista pätevyyttä.

Ilmoitusten toimitusosoite
kirjaamo@keusote.fi
(Sandelininkatu 1, PL 46
05800 Hyvinkää)


Lisätiedot
Vanhustyön suunnittelija
Marianne Heinola
marianne.heinola@keusote.fi
p. 040 3145 742

Päivitetty 23.12.2019 Tulosta

 
 


Sandelininkatu 1, PL 46
05800 Hyvinkää
kirjaamo@keusote.fi

Kuntayhtymän Y-tunnus: 2844969-4

 

 
Verkko-osoite ja tunnus:
OVT tunnus: 003728449694


Operaattorin (CGI) välittäjätunnus: 003703575029
Operaattori CGI Suomi Oy


Paperilaskut:
Keski-Uudenmaan sote ky
Ostolaskujen käsittely
PL 1, 05801 Hyvinkää


Laskujen liitteet lähetetään:
Keski-Uudenmaan sote ky
PL 46, 05801 Hyvinkää