Kotiapupalvelu

Kotiapupalvelu tukee osallisuutta, toimintakykyisyyttä, turvallisuutta ja arjessa selviytymistä. Kotiapupalvelu on ei-hoidollista palvelua, kuten esim. asiointia, pyykkihuoltoa, peseytymistä, saattoa, siivousta ja erilaista sosiaalista kanssakäyntiä tukevaa palvelua.

Kotiapupalvelu on tarkoitettu pääsääntöisesti ikääntyneille, säännöllisen kotihoidon myöntämisperusteet täyttäville asiakkaille. Kotiapupalvelua voidaan myöntää myös asiakkaille, joiden säännöllisen kotihoidon myöntämisperusteet eivät täyty, mutta he selkeästi hyötyisivät ennaltaehkäisevistä, ei-hoidollisista palveluista.

Palvelu maksaa asiakkaalle 5 euroa tunnilta. Siitä ei ole mahdollista saada kotitalousvähennystä. Kotiapupalvelun tarve arvioidaan aina palveluntarpeen arvioinnin yhteydessä asiakasohjauksen toimesta.

Keski-Uudenmaan kuntayhtymän yhtymähallitus on 21.1.2020 § 8  määritellyt kriteerit ja tulorajat palvelun saamiselle.  

Kotiapupalvelusta tarkemmin Kotiapupalvelu

Apua, neuvontaa ja lisätietoja saatte neuvonta-ja-ohjaus-ikaihmisille.

Päivitetty 22.6.2020 Tulosta

 
 


Sandelininkatu 1, PL 46
05800 Hyvinkää
kirjaamo@keusote.fi
Vaihde p. 019 711 0000,
ma-pe klo 8-16

Kuntayhtymän Y-tunnus: 2844969-4

 
Laskutus:

Verkko-osoite ja tunnus:
OVT tunnus: 003728449694

Operaattorin Telia/CGI tunnus:
003703575029


Verkkolaskulla näkyvä postiosoite / skannauspalvelu:
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä
003728449694
PL 299
02066 DOCUSCAN