Kotiapupalvelu

Kotiapupalvelun tuottaminen siirtyy palvelusetelille 17.5.2021 alkaen

Kotiapupalvelu tukee osallisuutta, toimintakykyisyyttä, turvallisuutta ja arjessa selviytymistä. Kotiapupalvelu on ei-hoidollista palvelua, kuten ruuanvalmistus apua, vaatehuolto- ja siivouspalvelua sekä sosiaalista kanssakäymistä edistäviä palveluita, joita ovat esimerkiksi asiointiapu, saattopalvelu ja ulkoilussa avustaminen.

Kotiapupalvelua voidaan myöntää asiakkaille, jotka selkeästi hyötyvät ennaltaehkäisevistä, ei-hoidollisista palveluista. Palveluiden tulee tukea asiakkaan toimintakykyä ja arjessa selviytymistä omassa kodissa. Palvelu kohdennetaan henkilöille, joiden kyky hankkia palvelu ilman kuntayhtymän tukea on heikentynyt kotitalouden pienituloisuuden vuoksi.

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän yhtymähallitus on 24.2.2021 § 15 määritellyt Kotiapupalvelun myöntämisen perusteet.pdf.

Asiakkaat, joilla nyt on käytössä kotiapupalvelu:

  • Palvelu jatkuu nykyisellään, kunnes palveluntarve on arvioitu uudelleen.
  • Asiakkaisiin ollaan yhteydessä puhelimitse elokuun 2021 loppuun mennessä.
  • Palvelun maksu ja sen periminen jatkuu nykyisellään, siihen asti kunnes palveluntarve on arvioitu uudelleen ja siirto palvelusetelillä myönnettyyn palveluun on tehty.

Kotiapupalvelun tarve arvioidaan aina palveluntarpeen arvioinnin yhteydessä asiakasohjauksen toimesta.

Apua, neuvontaa ja lisätietoja saatte: Neuvonta ja ohjaus ikäihmisille

Lisätietoja Keski-Uudenmaan soten palveluseteleistä

Päivitetty 24.9.2021 Tulosta

 
 


Sandelininkatu 1, PL 46
05800 Hyvinkää
kirjaamo@keusote.fi
Vaihde p. 019 711 0000,
ma-pe klo 8-16

Kuntayhtymän Y-tunnus: 2844969-4

 
Laskutus:

Verkko-osoite ja tunnus:
OVT tunnus: 003728449694

Operaattorin Telia/CGI tunnus:
003703575029


Verkkolaskulla näkyvä postiosoite / skannauspalvelu:
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä
003728449694
PL 299
02066 DOCUSCAN

Hyvinvointialueen valmistelu

Soteuudistus.fi