Asiakasohjaus

Asiakasohjaus tarjoaa neuvontaa ja ohjausta ikääntyneen kotona asumista tukevien ja helpottavien palveluiden löytämiseksi ja käynnistämiseksi.

Ikääntyneen tilannetta selvitetään tarvittaessa tarkemmin yhdessä asiakkaan ja tarvittaessa läheisten kanssa. Arviointi toteutetaan kokonaisvaltaisesti huomioiden muun muassa asumisolosuhteet sekä fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky ja mahdollisuudet suoriutua arkisista perustoiminnoista omassa kodissa. Selvityksen perusteella tehdään arvio tuen, hoivan ja hoidon tarpeesta sekä tarvittavat päätökset palveluista.
 
Asiakasohjausyksikössä työskentelevät ovat terveydenhuollon ja sosiaalityön ammattilaisia. Lisäksi he tekevät tiivistä yhteistyötä muiden ammattiryhmien kanssa asiakkaan tarpeiden mukaan.

Kenelle palvelut on suunnattu tai missä tilanteessa palvelulle voi olla tarvetta?

Palvelu on kaikkien ikääntyneiden ja heidän omaistensa käytettävissä ja maksutonta. Asiakasohjaukseen kannattaa olla yhteydessä, jos jokin asia omassa tai läheisen arjessa, toimintakyvyssä tai ikääntymiseen liittyvissä muutoksissa askarruttaa. Asiakasohjauksesta saa myös ennaltaehkäisevää tietoa ja neuvontaa ikääntymiseen varautumiseksi.
 
Ikäihminen itse tai hänen läheisensä voi olla yhteydessä suoraan ikääntyneiden asiakasohjaukseen neuvonnan ja ohjauksen tarpeessa tai palvelutarpeen arvioinnin järjestämiseksi. Kuntakohtaiset yhteystiedot ja palveluajat löytyvät valikosta.
 

Käyntiosoite: Sairaalankatu 1, 05850 Hyvinkää

Puh. 019 459 4930 ma-pe klo 9-15 (31.8 asti supistetusti 9-11.30)

Sähköposti: seniorineuvonta.hyvinkaa@keusote.fi

Käyntiosoite: Myllytie 11, 04410 Järvenpää

Puh. 040 315 3000, ma-pe klo  9-11

Sähköposti: seniorineuvonta.jarvenpaa@keusote.fi

Käyntiosoite: Mustamäentie 42, 04600 Mäntsälä

Puh. 040 314 6703, ma-pe klo 8-9

Sähköposti: seniorineuvonta.mapo@keusote.fi

Käyntiosoite: Sairaalantie 2, 01900 Nurmijärvi

Puh. 040 317 2219, ma-to klo 8-15.30, pe klo 8-15

Sähköposti: seniorineuvonta.nurmijarvi@keusote.fi

Käyntiosoite: Mustamäentie 42, 04600 Mäntsälä

Puh. 040 314 6703, ma-pe klo 8-9

Sähköposti: seniorineuvonta.mapo@keusote.fi

Käyntiosoite: Hyryläntie 13, 04301 Tuusula

Puh. 040 314 4678 tai 040 314 4677

Sähköposti: seniorineuvonta.tuusula@keusote.fi

Päivitetty 19.8.2019 Tulosta

 
 


Sandelininkatu 1, PL 46
05800 Hyvinkää
kirjaamo@keusote.fi

Kuntayhtymän Y-tunnus: 2844969-4

 

 
Verkko-osoite ja tunnus:
OVT tunnus: 003728449694
Operaattorin (CGI) välittäjätunnus: 003703575029
Operaattori CGI Suomi Oy


Paperilaskut:

Keski-Uudenmaan sote ky
Ostolaskujen käsittely
PL 1
05801 Hyvinkää