Tukea toimeentuloon ja taloudenhallintaan

Toimeentulotuki

Perustoimeentulotuki myönnetään Kelassa. Ohjeet perustoimeentulotuen hakemiseen löytyvät Kelan sivuilta osoitteessa: https://www.kela.fi/toimeentulotuki.

Mikäli asiakas on hakenut toimeentulotukea Kelasta ja päätös on asiakkaan mielestä virheellinen, voi päätökseen hakea muutosta tekemällä oikaisuvaatimuksen Kelaan.


Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki

Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea voi hakea, jos sinulla on erityisiä menoja, jotka eivät kuulu Kelan maksaman perustoimeentulotuen piiriin. Jotta voit hakea täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea, sinulla on ensin oltava Kelan päätös perustoimeentulotuesta.

Täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea voidaan myöntää erilaisista elämäntilanteista johtuviin menoihin, joihin Kela ei myönnä perustoimeentulotukea. Tällaisia ovat menot, jotka aiheutuvat asiakkaan tai hänen perheensä erityisistä tarpeista tai olosuhteista. Myös menot, jotka katsotaan tarpeellisiksi toimeentulon tai itsenäisen suoriutumisen turvaamiseksi voivat olla täydentävän tai ehkäisevän toimeentulotuen perusteena.

Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea haetaan sähköisellä hakemuksella tai toimittamalla paperilomake oman asuinalueen aikuissosiaalityön yksikköön. Harkinnanvarainen päätös täydentävästä ja ehkäisevästä toimeentulotuesta perustuu yksilölliseen palvelutarpeen arvioon ja/tai asiakassuunnitelmaan, joka laaditaan yhteistyössä sosiaalihuollon ammattihenkilön ja asiakkaan kanssa edistämään yksilön tai perheen omatoimista suoriutumista ja elämänhallintaa.

 

Aikuissosiaalityön toimipisteiden yhteystiedot


Talous- ja velkaneuvonta

Talous- ja velkaongelmissa voi ottaa yhteyttä Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiriin. Talous- ja velkaneuvojat auttavat taloudellisen tilanteen kartoittamisessa, talouden suunnittelussa ja ratkaisuehdotusten laatimisessa. Neuvojat voivat myös olla mukana sovintoneuvotteluissa velkojien kanssa. Talous- ja velkaneuvonnasta saa lisäksi apua velkajärjestelyn hakemiseen käräjäoikeudelta ja tähän liittyvän maksuohjelman sekä muiden selvitysten ja asiakirjojen laatimiseen.

Talous- ja velkaneuvonnan puhelinpalvelu ma-pe klo 8-16.15 ja puhelinneuvonta ma-to klo 10-12. Vastaanotto ajanvarauksella.

Keski-Uudenmaan talous- ja velkaneuvonta

Hyvinkää
Osoite: Urakankatu 1 B, 2. krs, 05900 Hyvinkää
Puhelin: 029 566 0233
Sähköposti: keski-uusimaa.velkaneuvonta@oikeus.fi

Järvenpää
Osoite: Sibeliuksenkatu 15 B, 04400 Järvenpää
Puhelin: 029 566 0233
Sähköposti: keski-uusimaa.velkaneuvonta@oikeus.fi      

Päivitetty 3.5.2021 Tulosta

 
 


Sandelininkatu 1, PL 46
05800 Hyvinkää
kirjaamo@keusote.fi
Vaihde p. 019 711 0000,
ma-pe klo 8-16

Kuntayhtymän Y-tunnus: 2844969-4

 
Laskutus:

Verkko-osoite ja tunnus:
OVT tunnus: 003728449694

Operaattorin Telia/CGI tunnus:
003703575029


Verkkolaskulla näkyvä postiosoite / skannauspalvelu:
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä
003728449694
PL 299
02066 DOCUSCAN

Hyvinvointialueen valmistelu

Soteuudistus.fi