Yhtymähallituksen päätöksiä 8.12.20

Keski-Uudenmaan sote, yhtymähallituksen kokous

8.12.20

Käsiteltävät asiat

 

§ 180                Yhtymähallitus / Kokouksen avaus, kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen, kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta

§ 181                Toimien muuttaminen viraksi ja viran perustaminen 08.12.2020

§ 182                Palvelujen järjestämis- ja tuottamissuunnitelma 2020-2025

§ 183                Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma

§ 184                Ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelma

§ 185                Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hankintaohje

§ 186                Lausunto valtuustoaloitteeseen hallinnon keventäminen ja talouden kuntoon laittaminen

§ 187                Valtuustoaloitteiden käsittelytilanne

§ 188                Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2022-2023

§ 189                Vuoden 2020 talousarvion muuttaminen

§ 190                Jäsenkuntaraportointi 1-10/2020

§ 191                Tuottavuusohjelma 2020-2022

§ 192                Kuntalaskutuksen kustannuspaikkakohtaiset jakoperusteet vuodelle 2020

§ 193                Viranhaltijapäätökset

§ 194                Tiedonantoja

§ 195                Kuntayhtymän johtajan kehityskeskustelu ja tulostavoitteet

 

 

 

§ 180 Yhtymähallitus / Kokouksen avaus, kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen, kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta

 

Todetaan Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän yhtymähallituksen kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätetään, että kokouksen pöytäkirja tarkastetaan 10.12.2020 ja että pöytäkirja on julkisesti nähtävillä tarkastusta seuraavana arkipäivänä yleisessä tietoverkossa.

 

Ehdotus

Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja

 

Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen. Suoritetaan nimenhuuto ja todetaan läsnäolijat. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Helinä Perttu ja Aki Korpela.

 

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan. 

 

§ 181 Toimien muuttaminen viraksi ja viran perustaminen 08.12.2020

KEUDno-2020-3201

 

Ehdotus

Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja

Yhtymähallitus päättää hyväksyä liitteenä olevat toimien muuttamiset viroiksi.

Yhtymähallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan viran perustamisen.

 

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

 

 

§ 182 Palvelujen järjestämis- ja tuottamissuunnitelma 2020-2025

 

Ehdotus

Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja

Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle, että yhtymävaltuusto hyväksyy Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän järjestämis- ja tuottamissuunnitelman vuosille 2020-2025 liitteen mukaisesti.

 

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

 

§ 183 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma

KEUDno-2020-8610

 

Ehdotus

Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja

Keski-Uudenmaan sote kuntayhtymän hallitus osaltaan hyväksyy Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 2020-2025 osana Alueellista hyvinvointisuunnitelmaa 2020- 2025 ja vie sen edelleen kuntayhtymän valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

 

§ 184 Ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelma

KEUDno-2020-8611

 

Ehdotus

Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja

Keski-Uudenmaan sote kuntayhtymän hallitus osaltaan hyväksyy Ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelman 2020-2025 osana Alueellista hyvinvointisuunnitelmaa 2020- 2025 ja vie sen edelleen kuntayhtymän valtuuston hyväksyttäväksi.

 

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

 

 

§ 185 Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hankintaohje

 

Ehdotus

Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja

Yhtymähallitus päättää hyväksyä Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hankintaohjeen.

 

Päätös: Asia palautettiin uudelleen valmisteluun.

 

 

§ 186 Lausunto valtuustoaloitteeseen hallinnon keventäminen ja talouden kuntoon laittaminen

KEUDno-2020-4992

 

Ehdotus

Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja

Yhtymähallitus

-päättää hyväksyä annetun selvityksen valtuustoaloitteeseen ja

-esittää yhtymävaltuustolle, että yhtymävaltuusto merkitsee asian tiedoksi.

 

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

 

 

§ 187 Valtuustoaloitteiden käsittelytilanne

KEUDno-2020-7476

 

Ehdotus

Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja

Yhtymähallitus esittää, että valtuusto merkitsee aloitteiden käsittelytilanteen tiedoksi.

 

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

 

 

§ 188 Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2022-2023

 

Ehdotus

Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja

Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että

                          yhtymävaltuusto hyväksyy Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän taloussuunnitelman 2021-2023 ja vuoden 2021 talousarvion liitteen mukaisena

Lisäksi yhtymähallitus päättää, että

                          ikäihmisten päivätoiminnan uudesta toimintamallista päätetään keväällä 2021 ja samassa yhteydessä viedään tarvittavat talousarviomuutokset yhtymävaltuuston päätettäväksi

 

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan yksimielisellä lisäyksellä, että ikäihmisten päivätoiminnan määräraha palautetaan talousarvioon.

 

§ 189 Vuoden 2020 talousarvion muuttaminen

KEUDno-2020-5097

 

Ehdotus

Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja

Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle, että yhtymävaltuusto päättää hyväksyä liitteessä esitetyt muutokset vuoden 2020 talousarvioon

 

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan. 

 

§ 190 Jäsenkuntaraportointi 1-10/2020

KEUDno-2020-859

 

Ehdotus

Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja

 

Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi jäsenkuntaraportin ajalta 1-10/2020.

 

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

 

§ 191 Tuottavuusohjelma 2020-2022

 

Ehdotus

Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja

Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi tuottavuusohjelman lokakuun 2020 tilanteen.

 

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

 

 

§ 192 Kuntalaskutuksen kustannuspaikkakohtaiset jakoperusteet vuodelle 2020

KEUDno-2020-8908

 

Ehdotus

Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja

Yhtymähallitus hyväksyy liitteen mukaiset kustannuspaikkakohtaiset jäsenkuntalaskutuksen jakoperusteet vuodelle 2020.

 

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

 

 

§ 193 Viranhaltijapäätökset

 

Ehdotus

Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja

Yhtymähallitus toteaa, ettei em. päätöksiin sisälly päätöstä, joka olisi otettava yhtymähallituksen päätettäväksi.

 

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

 

§ 194 Tiedonantoja

KEUDno-2020-199

Aluehallintoviraston ja Valviran päätökset ja ilmoitukset yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottamisesta.

 

Ehdotus

Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja Merkitään tiedoksi.

 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

 

 

§ 195 Kuntayhtymän johtajan kehityskeskustelu ja tulostavoitteet

KEUDno-2020-8949

 

Ehdotus

Esittelijä: Annika Kokko, yhtymähallituksen puheenjohtaja

Yhtymähallitus päättää merkitä tiedoksi asetetut tulostavoitteet ja käyty keskustelu

että kuntayhtymän johtajan koulutuksiin varataan käytettäväksi 15000 euroa vuodessa edellä mainittuja periaatteita noudattaen.

 

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Päivitetty 8.12.2020 Tulosta

 
 


Sandelininkatu 1, PL 46
05800 Hyvinkää
kirjaamo@keusote.fi
Vaihde p. 019 711 0000,
ma-pe klo 8-16

Kuntayhtymän Y-tunnus: 2844969-4

 
Laskutus:

Verkko-osoite ja tunnus:
OVT tunnus: 003728449694

Operaattorin Telia/CGI tunnus:
003703575029


Verkkolaskulla näkyvä postiosoite / skannauspalvelu:
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä
003728449694
PL 299
02066 DOCUSCAN