Yhtymähallituksen päätöksiä 7.5.19

                                                                               

§ 57 Yhtymähallitus / Kokouksen avaus, kokouksen laillisuuden ja päätövaltaisuuden toteaminen,  kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta      

Todetaan Keski- Uudenmaan sote - kuntayhtymän yhtymähallituksen kokous laillisesti

koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätetään, että kokouksen pöytäkirja

tarkastetaan 10.5.2019 ja että pöytäkirja on julkisesti nähtävillä 13.5.2019 yleisessä

tietoverkossa.

Ehdotus

Esittelijä: Pirjo Laitinen- Parkkonen, Kuntayhtymän johtaja

Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen. Suoritetaan nimenhuuto ja todetaan

läsnäolijat. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Valitaan

tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Liljan- Kukka Runolinna ja Aki Korpela.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

                                                      

§ 58 Kuntayhtymän tilannekatsaus     

 

Kuntayhtymän johtaja Pirjo Laitinen- Parkkonen esittelee kuntayhtymän tilannekatsauksen.

Ehdotus

Esittelijä: Pirjo Laitinen- Parkkonen, Kuntayhtymän johtaja

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

                                                      

§ 59 Toimien muuttaminen viroiksi     

 

Ehdotus

Esittelijä: Pirjo Laitinen- Parkkonen, Kuntayhtymän johtaja

Kuntayhtymän hallitus päättää hyväksyä liitteenä 1 olevat toimien muutokset viroiksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

                                                      

§ 60 Sivutoimiluvan myöntämisen periaatteet        

Ehdotus

Esittelijä: Pirjo Laitinen- Parkkonen, Kuntayhtymän johtaja

Yhtymähallitus päättää hyväksyä liitteen 1 mukaiset sivutoimiluvan myöntämisen

periaatteet.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan

                                                    

§ 61 Valtuustoaloite / Neuvolan iltavastaanotot    

Ehdotus

Esittelijä: Pirjo Laitinen- Parkkonen, Kuntayhtymän johtaja

Yhtymähallitus päättää,

  • hyväksyä      oheisen lausunnon vastauksenaan esitettyyn valtuustoaloitteeseen ja toteaa      aloitteen loppuun käsitellyksi, ja
  • lähettää      lausunnon yhtymävaltuuston päätettäväksi

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

                                                

§ 62 Valtuustoaloite vaikeavammaisten vakitaksioikeutta koskien (Hyvinkään kaupungin valtuustolle 4.4.2017)             

Ehdotus

Esittelijä: Pirjo Laitinen- Parkkonen, Kuntayhtymän johtaja

Yhtymähallitus päättää

  • hyväksyä      annetun vastauksen valtuustoaloitteeseen, ja
  • esittää      yhtymävaltuustolle, että yhtymävaltuusto merkitsee asian tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

                                     

§ 63 Kehitysvammaisten asumispalveluiden hankinta    

Ehdotus

Esittelijä: Pirjo Laitinen- Parkkonen, Kuntayhtymän johtaja

Yhtymähallitus päättää, että Keski- Uudenmaan sote - kuntayhtymä voi käynnistää

kehitysvammaisten asumispalveluiden kilpailutuksen edellä kuvatun mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

                                                        

§ 64 Ikäihmisten asumispalvelujen hankinta, kilpailutuksen käynnistäminen          

                    Ehdotus

Esittelijä: Pirjo Laitinen- Parkkonen, Kuntayhtymän johtaja

Yhtymähallitus päättää, että Keski- Uudenmaan sote- kuntayhtymä voi käynnistää

ikäihmisten asumispalveluiden kilpailutuksen selostetekstissä kuvatun mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

                              

§ 65 Talouden ja toiminnan kehittämissuunnitelma 2019         

Ehdotus

Esittelijä: Pirjo Laitinen- Parkkonen, Kuntayhtymän johtaja

Yhtymähallitus hyväksyy Talouden ja toiminnan kehittämissuunnitelma 2019 –

liitteessä esitetyt talouden kasvua hillitsevät toimenpiteet jatkovalmistelun pohjaksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

                                                                                                                

§ 66 Rintamaveteraanien kotihoidon asiakasmaksu       

Ehdotus

Esittelijä: Pirjo Laitinen- Parkkonen, Kuntayhtymän johtaja

Yhtymähallitus päättää,

  • että      rintamatunnuksen omaavilta veteraaneilta ei peritä kotihoidon      asiakasmaksuja 1.4.2019 alkaen.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

                                                     

§ 67 Viranhaltijapäätökset    

Ehdotus

Esittelijä: Pirjo Laitinen- Parkkonen, Kuntayhtymän johtaja

Yhtymähallitus toteaa, ettei em. päätöksiin sisälly päätöstä, joka olisi otettava

yhtymähallituksen käsiteltäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

                                               

§ 68 Tiedonantoja

Ehdotus

Esittelijä: Pirjo Laitinen- Parkkonen, Kuntayhtymän johtaja

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Päivitetty 5.5.2020 Tulosta

 
 


Sandelininkatu 1, PL 46
05800 Hyvinkää
kirjaamo@keusote.fi
Vaihde p. 019 711 0000,
ma-pe klo 8-16

Kuntayhtymän Y-tunnus: 2844969-4

 
Laskutus:

Verkko-osoite ja tunnus:
OVT tunnus: 003728449694

Operaattorin Telia/CGI tunnus:
003703575029


Verkkolaskulla näkyvä postiosoite / skannauspalvelu:
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä
003728449694
PL 299
02066 DOCUSCAN