Yhtymähallituksen päätöksiä 30.10.18

 

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymähallitus kokou 30.10.2018 17:00
§ Otsikko Liitteet
114

KOKOUKSEN AVAUS, KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN, KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Esitys

Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen. Suoritetaan nimenhuuto ja todetaan läsnäolijat. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Pauliina Naala ja Erkki Laukkanen.

Päätös

Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen. Suoritettiin nimenhuuto ja todettiin läsnäolijat. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pauliina Naala ja Erkki Laukkanen.

-
115

KUNTAYHTYMÄN TILANNEKATSAUS

Esitys          

Merkitään tiedoksi. Kuntayhtymän katsaus 30.10. 2018 hallitus (pdf)

Päätös         

Merkittiin tiedoksi.

-
116

VALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

Esitys KYJ

Yhtymähallitus toteaa valtuuston 2.10.2018 päätökset lainmukaisessa järjestyksessä syntyneiksi ja päättää panna ne täytäntöön.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

-
117

HENKILÖSTÖN SIIRRON PERIAATTEET

Esitys KYJ

Yhtymähallitus hyväksyy liitteenä olevan henkilöstön siirron periaatteet –asiakirjan.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan. Lisäksi asiakirjaan hyväksyttiin tehtäväksi teknisluontoiset korjaukset.

1 kpl
118

VUODEN 2019 TALOUSARVION VALMISTELU

Esitys KYJ

Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi vuoden 2019 talousarviovalmistelutilanteen ja antaa mahdollisia ohjeita jatkovalmistelua varten.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

4 kpl
119

TALOUSARVIOMUUTOS HYVINKÄÄN PALVELUTUOTANNON MÄÄRÄRAHAAN

Esitys KYJ

Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että Hyvinkään talousarviomäärärahaa palvelutuotannon osalta korotetaan Hyvinkään valtuuston päätöksen mukaisesti, yhteensä 2 696 900 euroa.

Päätös         

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

-
120

KESKI-UUDENMAAN SOTE-KUNTAYHTYMÄN POTILAS- JA ASIAKASREKISTERIT 1.1.2019 ALKAEN

Esitys KYJ

Yhtymähallitus päättää, että

-terveydenhuollon potilasrekisterin ja sosiaalihuollon asiakasrekisterin rekisterinpitäjänä toimii vuoden 2019 alusta Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä, ja

-terveydenhuollon potilasrekisterin vastuuhenkilönä toimii kuntayhtymän johtaja ja sosiaalihuollon asiakasrekisterin vastuuhenkilönä toimii aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelujen sekä lasten, nuorten ja perheiden palvelujen johtaja

Yhtymähallitus valtuuttaa rekisterien vastuuhenkilöt tarvittaessa päättämään edelleen eri rekisteriosioiden vastuuhenkilöistä.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan. Lisäksi hyväksyttiin tehtäväksi pykälään teknisluonteisia korjauksia.

-
121

AJONEUVOJEN HUOLTOLEASINGPALVELUT 2016-2020, LIITTYMINEN KL-KUNTAHANKINNAT OY: N SOPIMUKSEEN KLKH115

Esitys KYJ

Yhtymähallitus päättää, että

-Keski-Uudenmaan sote- kuntayhtymä liittyy KL-Kuntahankinnat Oy:n  KLKH115 Ajoneuvojen huoltoleasingpalvelujen 2016-2020 yhteishankintasopimukseen,

-Kuntayhtymän johtaja allekirjoittaa KL-Kuntahankinnat Oy:lle toimitettavan sitoumuksen yhteishankintaan liittymisestä ja mahdolliset sopimusasiakirjat,

-Päätös voidaan laittaa täytäntöön mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta, ja

-Talous- ja hallintojohtaja päättää siitä, missä määrin hankinnat rahoitetaan sopimuksen nojalla.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

3 kpl
122

IRTAIMEN KÄYTTÖOMAISUUDEN LEASINGRAHOITUS JA SIIHEN LIITTYVÄT PALVELUT 2016-2020, LIITTYMINEN KL-KUNTAHANKINNAT OY: N SOPIMUKSEEN KLKH120

Esitys KYJ

Yhtymähallitus päättää, että

-Keski-Uudenmaan sote- kuntayhtymä liittyy KL-Kuntahankinnat Oy:n KLKH120 Irtaimen käyttöomaisuuden leasingrahoitus ja siihen liittyvät palvelut 2016-2020 yhteishankintasopimukseen,

-Kuntayhtymän johtaja allekirjoittaa KL-Kuntahankinnat Oy:lle toimitettavan sitoumuksen yhteishankintaan liittymisestä ja mahdolliset sopimusasiakirjat,

-Päätös voidaan laittaa täytäntöön mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta, ja

-Talous- ja hallintojohtaja päättää siitä, missä määrin hankinnat rahoitetaan sopimuksen nojalla.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

3 kpl
123

VALTUUSTOALOITE KOTIHOIDON TUKIPALVELUIDEN VAHVISTAMISEKSI KUNTAYHTYMÄN ALUEELLA

Esitys KYJ

Yhtymähallitus päättää lähettää aloitteen kuntayhtymän johtajan valmisteltavaksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

1 kpl
124

VALTUUSTOALOITE PALVELUKRITEEREISTÄ PÄÄTTÄMINEN KUNTAYHTYMÄN VALTUUSTOLLE

Esitys KYJ

Yhtymähallitus päättää lähettää aloitteen kuntayhtymän johtajan valmisteltavaksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

1 kpl
125

VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

Esitys yhtymähallituksen puheenjohtaja

Yhtymähallitus toteaa, ettei em. päätöksiin sisälly päätöstä, joka olisi otettava yhtymähallituksen käsiteltäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

-
126 TIEDONANTOJA
Päivitetty 14.5.2019 Tulosta

 
 


Sandelininkatu 1, PL 46
05800 Hyvinkää
kirjaamo@keusote.fi
Vaihde p. 019 711 0000,
ma-pe klo 8-16

Kuntayhtymän Y-tunnus: 2844969-4

 
Laskutus:

Verkko-osoite ja tunnus:
OVT tunnus: 003728449694

Operaattorin Telia/CGI tunnus:
003703575029


Verkkolaskulla näkyvä postiosoite / skannauspalvelu:
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä
003728449694
PL 299
02066 DOCUSCAN