Yhtymähallituksen päätöksiä 27.11.18

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymähallitus 27.11.2018 17:00 esityslista:

Päätöstiedot eivät ole tarkistettuja. Tiedot on koottu kokouksessa tehtyjen muistiinpanojen pohjalta, joten niissä voi esiintyä puutteita ja epätarkkuutta. Pöytäkirja julkaistaan osoitteessa www.keski-uudenmaansote.fi

 

Otsikko Liitteet
-1 Läsnäolijat -
138

KOKOUKSEN AVAUS, KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN, KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Esitys

Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen. Suoritetaan nimenhuuto ja todetaan läsnäolijat. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Arto Järvinen ja Virpi Räty.

Päätös         

Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen. Suoritettiin nimenhuuto ja todettiin läsnäolijat. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Arto Järvinen ja Kirsti Handolin.

Lisäksi hyväksyttiin esittelijän tekemä muutosesitys asioiden käsittelyjärjestyksestä, että § 151 käsitellään §:n 145 jälkeen.

-
139

KUNTAYHTYMÄN TILANNEKATSAUS

Esitys          

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

-
140

HALLINTOSÄÄNNÖN PÄIVITTÄMINEN

Esitys vs. KYJ

Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että valtuusto

- hyväksyy liitteenä olevan esityksen hallintosäännöksi 1.1.2019 alkaen

- päättää, että hallintosääntöä tarkastellaan uudelleen vuoden 2019 lopulla

- oikeuttaa kuntayhtymän johtajan tekemään hallintosääntöön pieniä teknisluonteisia korjauksia 

Päätös         

Yhtymähallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteluun.

 

1 kpl
141

KESKI-UUDENMAAN SOTE -KUNTAYHTYMÄN VIRKOJEN PERUSTAMINEN

Esitys vs. KYJ

Yhtymähallitus

- päättää perustaa liitteen mukaiset virat ja

- oikeuttaa kuntayhtymän johtajan tekemään virkaluetteloon teknisluonteisia korjauksia. 

Päätös         

Hyväksyttiin esityksen mukaan täydennettynä esittelijän kokouksessa tekemällä täydennyksellä, että turvallisuuspäällikön virka laitetaan ulkoiseen hakuun.

 

1 kpl
142

KUNTAYHTYMÄN LYHYTAIKAISEN RAHOITUKSEN JÄRJESTÄMINEN/LIMIITIN TARKISTUS

Esitys vs. KYJ

Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että valtuusto tarkistaa   26.9.2017 § 37 päätöstä siten, että kuntatodistusrahoitusta voi olla kerrallaan käytössä enintään 30 miljoonaa euroa yhdeltä tai useammalta rahoittajalta.

Päätös         

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

 

 

-
143

VARAT, VELAT JA VASTUUT KUNTIEN PALVELUTUOTANNON SIIRTYESSÄ 1.1.2019 KESKI-UUDENMAAN SOTE-KUNTAYHTYMÄLLE

Esitys          

Yhtymähallitus päättää hyväksyä edellä esitetyt varoihin, velkoihin ja eräisiin vastuisiin esitetyt menettelytavat Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän ja jäsenkuntien välillä.     

Päätös         

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

 

1 kpl
144

KESKI-UUDENMAAN SOTE-KUNTAYHTYMÄN RISKIENHALLINTAPOLITIIKKA

Esitys vs. KYJ       

Yhtymähallitus hyväksyy liitteenä olevan riskienhallintapolitiikka-asiakirjan ja toteaa, että vuoden 2019 aikana kuntayhtymä laatii yhteiset ohjeet ja menettelytavat kokonaisvaltaisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä.

Päätös         

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

 

1 kpl
145

ASIAKASMAKSUT 1.1.2019 ALKAEN

Esitys KYJ

Yhtymähallitus hyväksyy Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymän asiakasmaksut 1.1.2019 liitteen mukaisena. 

Päätös         

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

 

2 kpl
146

KESKI-UUDENMAAN SOTE-KUNTAYHTYMÄN MICROSOFT -LISENSSIT 1.1.2019 ALKAEN

Esitys vs. KYJ

Yhtymähallitus päättää, että

- Microsoftin kanssa tehdään kolmivuotinen MS EAS -sopimus lisensoinnista

- yhtymähallitus valtuuttaa vs. kuntayhtymän johtajan allekirjoittamaan sopimuksen 

Päätös          

Hyväksyttiin esityksen mukaan 

 

-
147

UUDENMAAN SAIRAALAPESULA OY:N OSAKKEIDEN OSTAMINEN KESKI-UUDENMAAN SOTE-KUNTAYHTYMÄLLE

Esitys vs. KYJ                 

Yhtymähallitus päättää

- että Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä hankkii viisi (5) kappaletta Uudenmaan Sairaalapesula Oy:n osakkeita (yhteishinta 3 174,50 euroa) sidosyksikköaseman saavuttamiseksi, ja

- että kuntayhtymän johtaja allekirjoittaa sitoumusasiakirjan, merkintäsitoumuksen, osakassopimuksen sekä muut sidosyksikköaseman saavuttamisen edellyttämät asiapaperit.

Päätös          Hyväksyttiin esityksen mukaan.

 

-
148

VALINNANVAPAUSHANKKEEN TALOUSARVIOMÄÄRÄRAHAN MUUTOS

Esitys vs. KYJ

Yhtymähallitus esittää valtuustolle, että valinnanvapaus –hankkeen talousarviomäärärahaa tarkistetaan seuraavasti:

 - toimintakuluihin (palvelujen ostot) lisätään 600 000 euroa

 - toimintatuottoihin (tuet ja avustukset valtiolta sekä muut tuotot) lisätään yhteensä 600 000 euroa.

Päätös         

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

 

-
149

KESKI-UUDENMAAN SOTE -KUNTAYHTYMÄN SOSIAALI- JA KRIISIPÄIVYSTYSTÄ KOSKEVA SOPIMUS 1.1.2019 ALKAEN

Esitys vs. KYJ

Yhtymähallitus

- hyväksyy sosiaali- ja kriisipäivystystä koskevan sopimuksen Keravan kanssa liitteen mukaisena; ja

- esittää sopimusta Keravan kaupungille hyväksyttäväksi

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

 

1 kpl
150

KESKI-UUDENMAAN SOTE -KUNTAYHTYMÄN ALUEEN PERHEOIKEUDELLISTEN YKSIKÖIDEN YHDISTÄMINEN 1.1.2019 ALKAEN

Esitys vs. KYJ

Yhtymähallitus

-  hyväksyy alueellista perheoikeudellista yksikköä koskevan sopimuksen Keravan kanssa liitteen mukaisena; ja

-  esittää sopimusta Keravan kaupungille hyväksyttäväksi

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

 

2 kpl
151

KESKI-UUDENMAAN SOTE-KUNTAYHTYMÄN IKÄÄNTYNEIDEN KOTIHOIDON, JA ASUMISPALVELUJEN ASIAKASMAKSUJEN SOVELTAMISOHJE

Esitys vs KYJ

Yhtymähallitus päättää,

-       hyväksyä ikääntyneiden kotihoidon ja asumispalvelujen asiakasmaksujen asiakasmaksuohjeen siten, että uusi ohje otetaan käyttöön määräaikaisissa palveluissa (arviointijakso, tilapäinen kotihoito, lyhytaikainen asumispalvelu sekä lyhytaikainen laitoshoito) 1.1.2019 alkaen ja, että

-       hyväksyä ikääntyneiden kotihoidon ja asumispalvelujen asiakasmaksujen asiakasmaksuohjeen siten, että uusi ohje otetaan käyttöön säännöllisissä palveluissa (säännöllinen kotihoito, palveluasuminen, tuettu asuminen sekä tehostettu palveluasuminen) 1.3.2019 alkaen

Päätös         

Yhtymähallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteluun.

 

1 kpl
152

VALINNANVAPAUSKOKEILUN SUUN TERVEYDENHUOLLON OSUUDEN EHTOJEN JA PERIAATTEIDEN MUUTTAMINEN

Esitys

Yhtymähallitus päättää

-hyväksyä liitteenä olevan valinnanvapauskokeilun suun terveydenhuollon osuuden ehdot ja periaatteet -asiakirjan ajalle1.1.2019 – 31.8.2019 

Päätös         

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

 

1 kpl
153

VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

Esitys yhtymähallituksen puheenjohtaja

Yhtymähallitus toteaa, ettei em. päätöksiin sisälly päätöstä, joka olisi otettava yhtymähallituksen käsiteltäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

 

-
154

TIEDONANTOJA

 Merkittiin tiedoksi Keski-Uudenmaan ammattijärjestöjen edustajien Kuuden soten omistajakuntien kunnan- ja kaupunginhallituksille toimittama lausunto.

 

 

 

Päivitetty 14.5.2019 Tulosta

 
 


Sandelininkatu 1, PL 46
05800 Hyvinkää
kirjaamo@keusote.fi
Vaihde p. 019 711 0000,
ma-pe klo 8-16

Kuntayhtymän Y-tunnus: 2844969-4

 
Laskutus:

Verkko-osoite ja tunnus:
OVT tunnus: 003728449694

Operaattorin Telia/CGI tunnus:
003703575029


Verkkolaskulla näkyvä postiosoite / skannauspalvelu:
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä
003728449694
PL 299
02066 DOCUSCAN