Yhtymähallituksen päätöksiä 22.9.20

Yhtymähallitus, kokous 22.9.2020

§ 120 Yhtymähallitus / Kokouksen avaus, kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen, kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta

Ehdotus
Esittelijä: Pirjo Laitinen- Parkkonen, kuntayhtymän johtaja
Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen. Suoritetaan nimenhuuto ja todetaan
läsnäolijat. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Valitaan
tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Heta Ravolainen- Rinne ja Arto Järvinen.
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.
Lisäksi kuultiin seuraavat katsaukset:
- Vs. palvelujohtaja Susanna Pitkänen esitteli valmistelutilannetta Kiljavan
kuntoutussairaalatoiminnan siirtämiseksi kuntayhtymän toiminnaksi vuoden 2021
alusta.
- Kuntayhtymän johtaja Pirjo Laitinen- Parkkonen esitteli sosiaali- ja terveysministeriön
kanssa joulukuussa käytäviä sote- maakuntaneuvotteluja.
- Palvelujohtaja Erja Pentti esitteli Hyvinkäällä sijaitsevan Kultakehrän yksikön
muutossuunnitelmia.

§ 121 Toimien muuttaminen viroiksi ja virkojen lakkauttaminen

Ehdotus
Esittelijä: Pirjo Laitinen- Parkkonen, kuntayhtymän johtaja
Yhtymähallitus päättää
Liitteen 1 mukaisten toimien muuttaminen viroiksi.
Liitteen 2 mukaisten virkojen lakkauttamiset.
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 122 Omaishoidontuen myöntämisperusteet ja soveltamisohjeet

Ehdotus
Esittelijä: Pirjo Laitinen- Parkkonen, kuntayhtymän johtaja
Yhtymähallitus päättää
  • hyväksyä päivitetyn omaishoidon tuen myöntämisperusteet ja soveltamisohjeet -asiakirjan liitteineen 1.10.2020 alkaen
  • hyväksyä kaikkien vanhojen asiakkaiden osalta omaishoidon tuen päätösprosessin loppuun saattamisen Keusoten 1.10.2020 voimaan astuvia omaishoidon tuen myöntämisperusteita noudattaen

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan seuraavilla täydennyksillä
- asiakirjan kohtaan 8 "Omaishoitajan lakisääteisten vapaiden järjestäminen" lisätään järjestämistavaksi myös laitoshoito
- tehdyn omaishoitajaliiton kyselyn tulokset tullaan huomioimaan jatkokehityksessä.

§ 123 Sijaisomaishoidon ohje

Ehdotus
Esittelijä: Pirjo Laitinen- Parkkonen, kuntayhtymän johtaja
Yhtymähallitus päättää hyväksyä sijaisomaishoidon toimintaohjeen ja palkkiot
1.10.2020 alkaen
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 124 Vammaispalvelulain mukainen soveltamisohje autoavustuksen myöntämiseen

Ehdotus
Esittelijä: Pirjo Laitinen- Parkkonen, kuntayhtymän johtaja
Yhtymähallitus päättää hyväksyä vammaispalvelulain mukaisen autoavustuksen
soveltamisohjeen 1.10.2020 alkaen.
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 125 Vastineet vuoden 2019 arviointikertomukseen

Ehdotus
Esittelijä: Pirjo Laitinen- Parkkonen, kuntayhtymän johtaja
Yhtymähallitus

- hyväksyy liitteenä olevan selvityksen ja saattaa sen tiedoksi edelleen
tarkastuslautakunnalle sekä
- esittää valtuustolle, että se merkitsee arviointikertomuksesta annetun
selvityksen tiedoksi.
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 126 Viranhaltijapäätökset

Ehdotus
Esittelijä: Pirjo Laitinen- Parkkonen, kuntayhtymän johtaja
Yhtymähallitus toteaa, ettei em. päätöksiin sisälly päätöstä, joka olisi otettava
yhtymähallituksen päätettäväksi.
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 127 Tiedonantoja

Ehdotus
Esittelijä: Pirjo Laitinen- Parkkonen, kuntayhtymän johtaja
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.
Lisäksi merkittiin Tehyn kuntayhtymän päättäjille osoitettuun mielipidekirjoitukseen
liittyen henkilöstöjohtaja Monica Hostion esittelemä selvitys henkilöstön
hyvinvoinnista, vaihtuvuudesta, esimiestyön ja johtamisen kehittämisestä sekä
työnantajan ja järjestöjen yhteisistä foorumeista.

Päätöksenteon pöytäkirjat verkkopalvelussamme

Päivitetty 29.9.2020 Tulosta

 
 


Sandelininkatu 1, PL 46
05800 Hyvinkää
kirjaamo@keusote.fi
Vaihde p. 019 711 0000,
ma-pe klo 8-16

Kuntayhtymän Y-tunnus: 2844969-4

 
Laskutus:

Verkko-osoite ja tunnus:
OVT tunnus: 003728449694

Operaattorin Telia/CGI tunnus:
003703575029


Verkkolaskulla näkyvä postiosoite / skannauspalvelu:
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä
003728449694
PL 299
02066 DOCUSCAN