Yhtymähallituksen päätöksiä 22.12.

Keski-Uudenmaan sote

Yhtymähallitus

 

Aika 22.12.2020, klo 17:00

 

 • 196 Yhtymähallitus / Kokouksen avaus, kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen, kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta

Ehdotus: Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen. Suoritetaan nimenhuuto ja todetaan läsnäolijat. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Liljan-Kukka Runolinna ja Pauliina Naala.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

 

 • 197 Valtuuston päätösten täytäntöönpano

Ehdotus: Yhtymähallitus toteaa valtuuston 17.12.2020 päätökset lainmukaisessa järjestyksessä syntyneiksi ja päättää panna ne täytäntöön.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

 

 • 198 Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hankintaohje

Ehdotus: Yhtymähallitus päättää hyväksyä Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hankintaohjeen.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

 

 • 199 Omaishoidon tuen palkkiot vuonna 2021

Ehdotus: Yhtymähallitus päättää hyväksyä omaishoidon tuen hoitopalkkioiden sekä omaishoidon tukena järjestettävän sijaishoidon palkkioiden 1,31 prosentin korotukset 1.1.2021 alkaen.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

 

 • 200 Perhehoidon ja tukiperhetoiminnan palkkiot ja korvaukset vuonna 2021

Ehdotus: Yhtymähallitus päättää hyväksyä perhehoidon ja tukiperhetoiminnan hoitopalkkioiden 1,31 prosentin korotukset sekä perhehoitajille maksettavien kulu- ja käynnistämiskorvausten sekä tukiperheille maksettavien kulukorvausten 0,20 prosentin korotukset 1.1.2021 alkaen.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

 

 • 201 Asiakasmaksut 2021

Ehdotus: Yhtymähallitus päättää

 • hyväksyä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut oheisen liitteen mukaan. Asiakasmaksut tulevat voimaan 1.1.2021.
 • antaa talous- ja hallintojohtajalle oikeuden tehdä liitteeseen teknisiä korjauksia tarvittaessa

Päätös: Asia palautettiin valmisteluun.

 

 • 202 Vuoden 2020 käyttösuunnitelman muuttaminen

Ehdotus: Yhtymähallitus päättää hyväksyä vuoden 2020 käyttösuunnitelman taloudellisten tavoitteiden muutokset liitteen mukaisesti.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

 

 • 203 Tuottavuusohjelma 2020-2022

Ehdotus: Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi tuottavuusohjelman marraskuun 2020 tilanteen.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

 

 • 204 Viranhaltijapäätökset

Ehdotus: Yhtymähallitus toteaa, ettei em. päätöksiin sisälly päätöstä, joka olisi otettava yhtymähallituksen päätettäväksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

 

 • 205 Tiedonantoja

Ehdotus: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Päivitetty 22.12.2020 Tulosta

 
 


Sandelininkatu 1, PL 46
05800 Hyvinkää
kirjaamo@keusote.fi
Vaihde p. 019 711 0000,
ma-pe klo 8-16

Kuntayhtymän Y-tunnus: 2844969-4

 
Laskutus:

Verkko-osoite ja tunnus:
OVT tunnus: 003728449694

Operaattorin Telia/CGI tunnus:
003703575029


Verkkolaskulla näkyvä postiosoite / skannauspalvelu:
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä
003728449694
PL 299
02066 DOCUSCAN