Yhtymähallituksen päätöksiä 21.11.18

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymähallituksen kokous 21.11.2018 17:00

Päätöstiedot eivät ole tarkistettuja. Tiedot on koottu kokouksessa tehtyjen muistiinpanojen pohjalta, joten niissä voi esiintyä puutteita ja epätarkkuutta. Pöytäkirja julkaistaan osoitteessa www.keski-uudenmaansote.fi.

§ Otsikko Liitteet
-1 Läsnäolijat -
127

KOKOUKSEN AVAUS, KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN, KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Esitys

Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen. Suoritetaan nimenhuuto ja todetaan läsnäolijat. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Liljan-Kukka Runolinna ja Maiju Tapiolinna.

Päätös

Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen. Suoritettiin nimenhuuto ja todettiin läsnäolijat. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Liljan-Kukka Runolinna ja Maiju Tapiolinna.

-
128

KUNTAYHTYMÄN TILANNEKATSAUS

Esitys          

Merkitään tiedoksi. Kuntayhtymän katsaus hallitus 21.11.2018 (pdf)

Päätös         

Merkittiin tiedoksi.

-
129

SOPIMUS HENKILÖSTÖN SIIRROSTA

Esitys KYJ

Yhtymähallitus

- hyväksyy sopimus henkilöstön siirrosta - luonnoksen omalta osaltaan ja lähettää sopimuksen jäsenkunnilleen hyväksyttäväksi ja pyytää kuntia yksilöimään siirtyvän henkilöstön,

- toteaa, että yhtymävaltuusto on 19.6.2018 § 30 päättänyt valtuuttaa kuntayhtymän johtajan tekemään järjestelyn vaatimat tarkemmat päätökset ja sopimukset sekä toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet, sekä

- päättää, että tämä päätös voidaan panna täytäntöön mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

2 kpl
130

KESKI-UUDENMAAN SOTE -KUNTAYHTYMÄN VIRKOJEN PERUSTAMINEN

Esitys KYJ

Yhtymähallitus

- päättää perustaa liitteen mukaiset virat ja

- oikeuttaa kuntayhtymän johtajan tekemään virkaluetteloon teknisluonteisia korjauksia.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

 

1 kpl
131

KESKI-UUDENMAAN SOTE -KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2019 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2019-2021

Esitys KYJ

Yhtymähallitus esittää valtuustolle, että

-valtuusto hyväksyy liitteen mukaisena Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymän vuoden 2019 talousarvion ja taloussuunnitelman 2019-2021.

Lisäksi yhtymähallitus oikeuttaa kuntayhtymän johtajan tekemään asiakirjoihin vähäisiä teknisluonteisia tarkistuksia.

Päätös         

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

1 kpl
132

TERVEYSKYLÄN IKÄ-TALO -SUUNNITELMAN PILOTTIVAIHE 2.0:N HYVÄKSYMINEN KESKI-UUDENMAAN SOTE -KUNTAYHTYMÄSSÄ

Esitys KYJ

Yhtymähallitus päättää

- jatkaa Terveyskylän IKÄ-talon pilottia 1.1.2019-31.12.2019 

- hyväksyä vuoden 2019 kustannusten korvaamisen HUS/Hyvinkään sairaanhoitoalueelle siten, että Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän osuus kustannuksista on 25 000 euroa, ja

- valtuuttaa kuntayhtymän johtajan allekirjoittamaan solmittavan sopimuksen HUS/Hyvinkään sairaanhoitoalueen kanssa kustannusten korvaamisesta.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

-
133

KESKI-UUDENMAAN SOTE -KUNTAYHTYMÄN TÄYDENTÄVÄN JA EHKÄISEVÄN TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISOHJE 1.1.2019 ALKAEN

Esitys KYJ

Yhtymähallitus

- päättää hyväksyä liitteenä olevan Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymän täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen myöntämisohjeen 1.1.2019 alkaen ja

- päättää, että uusi ohje korvaa kunnissa tällä hetkellä käytössä olevat toimeentulotuen myöntämisohjeet 1.1.2019 alkaen

- oikeuttaa Aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalveluista vastaavan palvelujohtajan tekemään ohjeeseen teknisluonteisia korjauksia 

Päätös         

Keskustelun kuluessa Arto Järvinen esitti Maiju Tapiolinnan kannattamana, että myöntämisohjeen  kohta 6.1. ja 6.2. muutetaan seuraavasti:

Alkuavustuksen määränä ohjeessa tarkoitetulle ulkomaalaisille (s.122. ja 4. kappale) myönnetään enintään samansuuruinen eli yksinkertainen, eikä kaksinkertainen eli korotettu alku-avustus. Alkuavustuksen ehtona on, että tuen hakija selvittää luotettavasti oman omistustilanteensa. Suomen kielen kurssi ja sanakirja –avustus voidaan myöntää kotoutumisaikana ainoastaan, ellei niitä kotoutumissopimusten tai muun kotoutumistuen kautta ole muutoin saatavissa. Kurssi tuen ehtona on, että tuen saaja selvittää kurssilla edistymisen säännöllisesti.

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että koska on tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu esitys, asiasta on äänestettävä. Ne, jotka kannattavat esittelijän esitystä, äänestävät JAA ja ne, jotka Järvisen esitystä äänestävät EI. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 13 JAA-ääntä ja 2 EI-ääntä (äänestysluettelo liitteenä).

Puheenjohtaja totesi esittelijän esityksen tulleen hyväksytyksi.       

Maiju Tapiolinna ja Arto Järvinen jättivät asiasta eriävän mielipiteensä

1 kpl
134

SOPIMUS LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON PIHLAJAN TOIMINNAN JATKAMISESTA OSANA KESKI-UUDENMAAN SOTE -KUNTAYHTYMÄN JÄRJESTÄMIÄ PALVELUJA

Esitys KYJ

Yhtymähallitus

-hyväksyy perhehoidon erityisyksikkö Pihlajaa koskevan sopimuksen Keravan kanssa liitteen mukaisena; ja

-esittää sopimusta Keravan kaupungille hyväksyttäväksi

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

1 kpl
135

KESKI-UUDENMAAN SOTE -KUNTAYHTYMÄN OSALLISTUMINEN UUDENMAAN MAAKUNNAN SOTE -VALMISTELUUN

Esitys yhtymähallituksen puheenjohtaja:

Yhtymähallitus päättää

- jatkaa Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän johtaja Pirjo Laitinen-Parkkosen resurssisopimusta Uusimaa2019-hankkeeseen ajalle 1.1.2019-30.6.2019 siten, että hänen työpanoksestaan voidaan myydä enintään 40 %

- valtuuttaa hallituksen puheenjohtajan yksin allekirjoittamaan sopimuksen Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän puolesta.

Tämä päätös voidaan panna täytäntöön mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Päätös

Merkittiin, että Pirjo Laitinen-Parkkonen poistui kokouksesta esteellisenä asian käsittelyn ajaksi (Hallintolaki 28§ kohta 1).

Merkittiin, että tämän vuoksi esittelijänä toimi yhtymähallituksen puheenjohtaja.

Esitys hyväksyttiin.

1 kpl
136

VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

Esitys yhtymähallituksen puheenjohtaja

Yhtymähallitus toteaa, ettei em. päätöksiin sisälly päätöstä, joka olisi otettava yhtymähallituksen käsiteltäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

-
137 TIEDONANTOJA
Päivitetty 14.5.2019 Tulosta

 
 


Sandelininkatu 1, PL 46
05800 Hyvinkää
kirjaamo@keusote.fi
Vaihde p. 019 711 0000,
ma-pe klo 8-16

Kuntayhtymän Y-tunnus: 2844969-4

 
Laskutus:

Verkko-osoite ja tunnus:
OVT tunnus: 003728449694

Operaattorin Telia/CGI tunnus:
003703575029


Verkkolaskulla näkyvä postiosoite / skannauspalvelu:
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä
003728449694
PL 299
02066 DOCUSCAN