Yhtymähallituksen päätöksiä 18.12.18

 

Keski-Uudenmaan sote kuntayhtymähallituksen kokous 18.12.2018 klo 17:00

Päätöstiedot eivät ole tarkistettuja. Tiedot on koottu kokouksessa tehtyjen muistiinpanojen pohjalta, joten niissä voi esiintyä puutteita ja epätarkkuutta. Pöytäkirja julkaistaan osoitteessa www.keski-uudenmaansote.fi.

§ Otsikko Liitteet
-1 Läsnäolijat -
158

KOKOUKSEN AVAUS, KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN, KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Esitys

Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen. Suoritetaan nimenhuuto ja todetaan läsnäolijat. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Helinä Perttu ja Anna Helin.

Päätös

Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen. Suoritettiin nimenhuuto ja todettiin läsnäolijat. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Valittiin tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Helinä Perttu ja Anna Helin.

-
159

KUNTAYHTYMÄN TILANNEKATSAUS

Esitys          

Merkitään tiedoksi.Kuntayhtymän katsaus hallitus 18.12.2018 (pdf)

Päätös          Merkittiin tiedoksi.

-
160

VALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

Esitys KYJ

Yhtymähallitus toteaa valtuuston 13.12.2018 päätökset lainmukaisessa järjestyksessä syntyneiksi ja päättää panna ne täytäntöön.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

-
161

VIRKOJEN PERUSTAMINEN KESKI-UUDENMAAN SOTE-KUNTAYHTYMÄÄN

Esitys KYJ

Yhtymähallitus päättää perustaa liitteen mukaiset virat 1.1.2019 alkaen nykyisin kelpoisuusehdoin.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Merkittiin, että Paula Vilhunen ei osallistunut tämän asian käsittelyyn.

1 kpl
162

VIRKOJEN PERUSTAMINEN LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUIHIN

Esitys KYJ

Yhtymähallitus

- päättää perustaa liitteen mukaiset virat ja

- oikeuttaa kuntayhtymän johtajan tekemään virkaluetteloon teknisluonteisia korjauksia.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

1 kpl
163

KESKI-UUDENMAAN SOTE-KUNTAYHTYMÄN YHTEISTOIMINTA JA TYÖSUOJELUN YHTEISTOIMINTA

Esitys KYJ

 Yhtymähallitus hyväksyy Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymän yhteistoiminnan ja työsuojelun yhteistoiminnan käytänteet liitteen mukaisena

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

1 kpl
164

ALUEELLISEN KUNTOUTUSPALVELUN KEHITTÄMISEN PAINOPISTEET VUONNA 2018 JA KUNTOUTUSPALVELUJEN KESKITETYN KOORDINAATION SUUNNITTELU VUODELLE 2019

Esitys KYJ

Yhtymähallitus päättää

- hyväksyä lasten lääkinnällisen kuntoutuksen terapiapalvelukriteerit

- hyväksyä kehitysvammaisten asiakkaiden kuntoutussuunnitelmien keskittämisen suunnitelman vuodelle 2019, ja

- hyväksyä työ- ja toimintakyvyn arvioinnin työttömille, joiden työkyky on uhattuna- keskitetyn palvelun mallin

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

3 kpl
165

KULJETUSPALVELUN KILPAILUTUS

Esitys KYJ

Yhtymähallitus päättää, että Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä voi käynnistää kuljetuspalvelujen kilpailutuksen edellä selostetekstissä kuvatun mukaisesti ja hankkia asiantuntevaa kilpailutuspalvelua projektin läpiviemiseen.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

-
166

SOPIMUSTEN SIIRTOPÄÄTÖS KESKI-UUDENMAAN SOTE -KUNTAYHTYMÄÄN

Esitys KYJ

Yhtymähallitus päättää

- ottaa vastaan jäsenkuntien siirtämät, kuntayhtymän järjestämisvastuun piiriin kuuluvat sopimukset jäsenkuntien ilmoituksen perusteella,

- valtuuttaa kuntayhtymän johtajan päättämään jäsenkuntien myöhemmin erillisellä päätöksellään siirtämien sopimusten vastaanottamisesta ja

- valtuuttaa kuntayhtymän johtajan tekemään siirrettyihin sopimuksiin siirron edellyttämät muutokset ja korjaukset. 

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

5 kpl
167

KUNTALASKUTUKSEN PERIAATTEET VUONNA 2019

Esitys KYJ

Yhtymähallitus päättää hyväksyä esittelyosassa kuvatut kuntalaskutuksen periaatteet vuodelle 2019.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

-
168

JÄRVENPÄÄN ATERIA- JA SIIVOUSPALVELUT JATSI OY:N OSAKKEIDEN OSTAMINEN KESKI-UUDENMAAN SOTE -KUNTAYHTYMÄLLE

Esitys KYJ

Yhtymähallitus päättää

- että Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä hankkii neljä (4) kappaletta Jatsi Oy:n osakkeita (yhteishinta 10 940 euroa) sidosyksikköaseman saavuttamiseksi, ja

- että kuntayhtymän johtaja allekirjoittaa osakassopimuksen sekä muut sidosyksikköaseman saavuttamisen edellyttämät asiapaperit.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

2 kpl
169

VALINNANVAPAUSKOKEILUN HENKILÖKOHTAISEN BUDJETIN OSUUDEN SÄÄNTÖKIRJAN MUUTTAMINEN

Esitys

Yhtymähallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan valinnanvapauskokeilun henkilökohtaisen budjetin kokeilun menettelyohje -asiakirjan ajalle1.1.2019 – 31.8.2019 

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

1 kpl
170

VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

Esitys yhtymähallituksen puheenjohtaja

Yhtymähallitus toteaa, ettei em. päätöksiin sisälly päätöstä, joka olisi otettava yhtymähallituksen käsiteltäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

-
171

TIEDONANTOJA

Yhtymähallituksen kokoukset keväällä 2019 tiistaisin:

 • 22.1 klo 17.00
 • 12.2 klo 17.00
 • 12.3 klo 17.00
 • 26.3 iltakoulu 16-20
 • 9.4 klo 17.00
 • to-pe 25-26.4. yhteisseminaari Hysan lautakunnan ja virkamiesten kanssa
 • 7.5 klo 17.00
 • 21.5 iltakoulu 16-20
 • 4.6 klo 17.00
 • 18.6 klo 17.00
 • 2.7 hallitus klo 17.00
Päivitetty 14.5.2019 Tulosta

 
 


Sandelininkatu 1, PL 46
05800 Hyvinkää
kirjaamo@keusote.fi
Vaihde p. 019 711 0000,
ma-pe klo 8-16

Kuntayhtymän Y-tunnus: 2844969-4

 
Laskutus:

Verkko-osoite ja tunnus:
OVT tunnus: 003728449694

Operaattorin Telia/CGI tunnus:
003703575029


Verkkolaskulla näkyvä postiosoite / skannauspalvelu:
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä
003728449694
PL 299
02066 DOCUSCAN