Yhtymähallituksen päätöksiä 13.4.21

Yhtymähallitus

Aika 13.04.2021 klo 17:00

Paikka Teams-kokous

§ 41 Kokouksen avaus, kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen, kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta

Todetaan Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän yhtymähallituksen kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätetään, että kokouksen pöytäkirja tarkastetaan 19.4.2021 ja että pöytäkirja on julkisesti nähtävillä tarkastusta seuraavana arkipäivänä yleisessä tietoverkossa.

Ehdotus: Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen. Suoritetaan nimenhuuto ja todetaan läsnäolijat. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Kallepekka Toivonen ja Paula Vilhunen.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 42 Valtuuston päätösten täytäntöönpano

Ehdotus: Yhtymähallitus toteaa valtuuston 18.3.2021 päätökset lainmukaisessa järjestyksessä syntyneiksi ja päättää panna ne täytäntöön

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 43 Aikuisten mielenterveys- ja päihdeongelmaisten asumispalveluiden dynaamisen hankintajärjestelmän perustaminen

Ehdotus: Yhtymähallitus päättää

1) perustaa päihde- ja mielenterveyskuntoutujien palvelujen dynaamisen hankintajärjestelmän liitteenä olevien hankinnan asiakirjojen mukaisesti,

2) valtuuttaa Aikuisten mielenterveys, päihde- ja sosiaalipalvelut, Asumispalvelujen esimiehen tekemään asiakirjoihin tarvittavat tekniset korjaukset,

3) valtuuttaa Aikuisten mielenterveys, päihde- ja sosiaalipalvelut, Asumispalvelujen esimiehen tekemään jatkossa hankintajärjestelmän voimassaolon ajan päätökset ehdokkaiden valinnasta hankintajärjestelmän luokkiin ja

4) tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän §:n osalta välittömästi kokouksessa. Päätös voidaan panna täytäntöön heti, kun se on tehty ja allekirjoitettu.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 44 Henkilökohtaisen avun ja muiden kotona asumista tukevien palveluiden hankinta dynaamisessa hankintajärjestelmässä: ehdokkaiden valintaa koskeva päätös

Ehdotus:Yhtymähallitus päättää

1) valita Henkilökohtaisen avun ja muiden kotona asumista tukevien palveluiden dynaamiseen hankintajärjestelmään liitteen 3, hankintajärjestelmään hyväksytyt palveluntuottajat,  mukaiset ehdokkaat,

2) sulkea tarjouskilpailusta seuraavat ehdokkaat kohdassa ehdokkaiden valinta kuvatuin perustein: Hoivapalvelu Anneliina Oy (luokka 2), LauHe Oy ja Urban Brothers Group Oy

3) valtuuttaa vammaispalvelujen ostopalveluista vastaavan koordinoivan esimiehen tai hänen poissa ollessaan vammaisten palveluista vastaavan koordinoivan esimiehen tekemään jatkossa hankintajärjestelmän voimassaolon ajan päätökset ehdokkaiden valinnasta hankintajärjestelmän luokkiin.

4) tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän §:n osalta välittömästi kokouksessa.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 45 Viranhaltijapäätökset

Ehdotus: Yhtymähallitus toteaa, ettei em. päätöksiin sisälly päätöstä, joka olisi otettava yhtymähallituksen päätettäväksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 46 Tiedonantoja

Aluehallintoviraston ja Valviran päätökset ja ilmoitukset yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottamisesta.

Ehdotus: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Päivitetty 15.4.2021 Tulosta

 
 


Sandelininkatu 1, PL 46
05800 Hyvinkää
kirjaamo@keusote.fi
Vaihde p. 019 711 0000,
ma-pe klo 8-16

Kuntayhtymän Y-tunnus: 2844969-4

 
Laskutus:

Verkko-osoite ja tunnus:
OVT tunnus: 003728449694

Operaattorin Telia/CGI tunnus:
003703575029


Verkkolaskulla näkyvä postiosoite / skannauspalvelu:
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä
003728449694
PL 299
02066 DOCUSCAN