Keusote kommentoi: Keusoten vastaus SuPerin puheenjohtajan ”Vanhustenhoitoa on valvottava tehokkaammin” -kirjoitukseen

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola kohdensi vahvan epäilyn hoivakotien toimintatapoihin Suomessa ”Vanhustenhoitoa on valvottava tehokkaammin” -kirjoituksessaan (Aamuposti 3.11.2020). Paavolan mukaan myöskään viranomaistehtävänä toteutettavaa valvontavastuuta ei hoideta lain edellyttämällä tavalla.

Keski-Uudenmaan sote (Keusote) valvoo sekä kuntayhtymän omien hoivakotien että kuntayhtymän alueella toimivien yksityisten asumispalveluyksiköiden toimintaa. Valvonta on eriytetty siten, että omien asumispalveluyksiköiden valvonnasta vastaa Keusoten valvontakoordinaattori ja yksityisten valvonnan toteutuksesta vastaavat asumispalvelujen tarkastaja ja erityisasiantuntija.

Keusotessa valvontaa toteutetaan valtakunnallisen valvontasuunnitelman, aluehallintoviraston (AVI) ja Valviran valvontakäyntiohjeistusten, voimassa olevan ostopalvelusopimuksen sekä Keusoten valvontasuunnitelman mukaisesti.

Valvontaa tehdään ensisijaisesti yksikön omavalvontaa vahvistamalla, ohjauksen ja neuvonnan turvin. Suunnitelmallinen valvonta pitää sisällään lakisääteisen toiminnan aikaisen valvonnan, sopimusvalvonnan sekä asiakaskohtaisen hoidon laadun valvonnan. Yhtenä valvonnan keinona on myös ns. reaktiivinen valvonta pitäen sisällään kantelut, ilmoitukset, yhteydenotot, lausuntopyynnöt sekä oma-aloitteisesti vireille otetut asiat.

Valvontaa tehdään Keusotessa sekä ennalta ilmoittaen että ennalta ilmoittamattomin käynnein. Toiminnan aikainen valvonta tulee mielestämme toteuttaa suunnitellusti, jotta hoivakodin vastuuhenkilöt voivat valmistautua valvontakäyntiin ja ovat paikalla keskustelemassa valvontaviranomaisen kanssa. Ennalta ilmoittamattomia käyntejä tehdään pääsääntöisesti epäkohtailmoituksiin perustuen (Laki yksityisistä sosiaalipalveluista 17 §). Näitä käyntejä on tehty tarpeen mukaan. Haluamme Keusotessa pitää pääpainon toiminnan aikaisissa valvontakäynneissä yhteistyön ja läpinäkyvyyden tukemiseksi.

Jokaiselle vuodelle valitaan omat valvonnan painopistealueet. Vuonna 2020 painopistealueet ovat olleet henkilöstömitoitus, johtaminen, ravitsemus, mielekäs arki ja saattohoito. Vuonna 2019 painopistealueina olivat henkilöstömitoitus, hoitajille kuuluvat tukipalvelutehtävät yksiköissä, henkilöstön vaihtuvuus ja rekrytoinnin haasteet, lääkehoidon toteuttaminen ja lääkehoidon luvat, hoito- ja palvelusuunnitelmien sisältö ja ajantasaisuus sekä viriketoiminnan ja ulkoilun toteutuminen.

Valvontakäyntien ja kuukausittaisten mitoitusseurantojen myötä voimme todeta, että Keusoten alueella hoivakotien hoitotyön mitoitukset täyttyvät. Mikäli alitusta on havaittu, on siihen puututtu välittömästi. Niin sanottuja ”haamuhoitajia” emme ole seurannoissa havainneet. Vanhuspalvelulain uudistuksen myötä teemme välittömän ja välillisen hoitotyön eroa näkyväksi yhteistyössä hoivakotien kanssa.

Pidämme Keusotessa asiakkaan saamaa hoidon laatua erityisen arvokkaana ja tärkeänä. Pyrimme nostamaan strategiset suuntaviivat esille arjessa. Meille jokainen asiakas, omainen ja yhteistyökumppani on tärkeä. Pyrimmekin valvonnassa luottamukseen perustuvaan avoimuuteen ja hyvään yhteistyöhön kaikkien toimijoiden kanssa.

Iitu Straker, asumispalvelujen tarkastaja
Tuija Nuutinen, koordinoiva esimies, ostopalvelut ja valvonta
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä (Keusote)

Päivitetty 11.12.2020 Tulosta

 
 


Sandelininkatu 1, PL 46
05800 Hyvinkää
kirjaamo@keusote.fi
Vaihde p. 019 711 0000,
ma-pe klo 8-16

Kuntayhtymän Y-tunnus: 2844969-4

 
Laskutus:

Verkko-osoite ja tunnus:
OVT tunnus: 003728449694

Operaattorin Telia/CGI tunnus:
003703575029


Verkkolaskulla näkyvä postiosoite / skannauspalvelu:
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä
003728449694
PL 299
02066 DOCUSCAN