Vanhus- ja vammaisjärjestöjen sana painaa vammaisten kuljetuspalveluiden kilpailutuksessa Keski-Uudellamaalla

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymässä valmistellaan vammaisten kuljetuspalvelujen kilpailutusta. Mukaan valmistelutyöhön ja kilpailutuksen kriteereitä pohtimaan haluttiin palvelun käyttäjät. Näkemyksiä ja kokemuksia kysyttiin alueen vanhus- ja vammaisneuvostoille lähetetyllä kyselyllä. Vastaukset osoittivat, että nykytilassa on paljon hyvää, mutta myös parannettavaa. Lisäksi saatiin kallisarvoista tietoa siitä, mikä on tärkeää käyttäjille ja mitä asioita tulisi huomioida kilpailutuksessa.

Kyselyssä kartoitettiin, mikä Keski-Uudenmaan kuljetuspalvelujen nykytilanteessa on säilytettävää, parannettavaa ja millainen on hyvä palvelukokemus.  Käyttäjien mielipidettä kysyttiin myös matkojen yhdistelystä sekä asioista, jotka tulisi kuljetuspalvelujen kilpailutuksessa ottaa erityisesti huomioon. Kyselyyn vastasivat sekä vanhus- ja vammaisneuvostot että yksittäiset kuljetuspalveluita käyttävät henkilöt.

Mitä halutaan säilyttää, entä parantaa?

Nykyisiin kuljetuspalveluihin oltiin melko tyytyväisiä. Itse taksintilausjärjestelmän koettiin olevan liian kontrolloitua vaikkakin toiminta on luotettavaa ja ajat paikkansa pitäviä. Autoilijoilla on tarkoituksen-mukainen kalusto ja hyvä lähialuetuntemus, kuljettajat ovat tuttuja ja ammattitaitoisia, mikä parantaa asiakkaan palvelukokemusta. Kuljetuspalvelujen käyttäjille erityisen tärkeää on palvelun turvallisuus ja luotettavuus.

Kyselyyn vastanneiden mielestä parannettavia asioita ovat taksien saatavuus sekä niiden riittävyys. Invataksin saaminen koettiin haastavaksi iltaisin sekä varsinkin yhteisten tilaisuuksien ja koulukuljetusten aikana. Lisäksi toivottiin kuljetuspalvelualueen laajentamista, kuntarajoja pitäisi voida ylittää joustavammin kuin nykyisin.

Kilpailutuksessa erityisesti huomioitavaa

Tulevalla palveluntuottajalla tulee kyselyyn vastanneiden mukaan olla asianmukainen ja laadukas kalusto. Neuvostot korostavat paikallistuntemusta sekä taksin saamista 24/7. Kuljettajien tulee olla ammattitaitoisia ja heillä tulisi olla kokemusta erityisryhmien kuljettamisesta. Taksin tilaamisen tulisi olla helppoa ja tilaamismahdollisuuksia olla useita kuten suoratilaus autoon puhelimitse, tekstiviestitilaus tai tilaaminen sähköpostitse. Matkojen yhdistelyyn suhtaudutaan tässä vaiheessa pääosin epäilevästi, mutta yhdistelykin sopii, mikäli se perustuu vapaaehtoisuuteen. Palvelunkäyttäjät haluavat myös valvoa palveluntuottajia ja vaikuttaa palveluissa mahdollisesti esiin tuleviin epäkohtiin.

Palvelunkäyttäjät mukana valmistelussa

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymässä halutaan ottaa palvelunkäyttäjät mukaan jo asioiden valmisteluvaiheessa. Palvelunkäyttäjien kokemukset ovat tärkeässä osassa, kun uusia palveluja hankitaan tai vanhoja kehitetään.

Tehdyn kuljetuspalvelukyselyn avulla saatuja tietoja tullaan hyödyntämään syksyllä tapahtuvassa kuljetuspalvelujen kilpailutuksessa, mutta myös lisätiedot ovat vielä tervetulleita. Ajatuksia, ehdotuksia ja ideoita ottaa vastaan 30.9.2019 asti työryhmän vetäjä, sari.juhila@tuusula.fi, p. 040 314 3397.

Päivitetty 14.5.2019 Tulosta

 
 


Sandelininkatu 1, PL 46
05800 Hyvinkää
kirjaamo@keusote.fi
Vaihde p. 019 711 0000,
ma-pe klo 8-16

Kuntayhtymän Y-tunnus: 2844969-4

 
Laskutus:

Verkko-osoite ja tunnus:
OVT tunnus: 003728449694

Operaattorin Telia/CGI tunnus:
003703575029


Verkkolaskulla näkyvä postiosoite / skannauspalvelu:
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä
003728449694
PL 299
02066 DOCUSCAN