Vammaisten henkilöiden henkilökohtaisen budjetoinnin hanke on käynnistynyt

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä on mukana Sosiaali- ja terveysministeriön Vammaisten henkilöiden henkilökohtaisen budjetoinnin hankkeessa vuosina 2020-2021. Valtakunnallisena tavoitteena on luoda henkilökohtaisen budjetoinnin malli, joka vahvistaa vammaisen henkilön itsemääräämisoikeutta, osallisuutta ja valinnanmahdollisuuksia siten, että apua ja tukea on saatavissa joustavasti elämän eri tilanteisiin ja tarpeisiin kullekin henkilölle parhaiten sopivalla toteutustavalla.

Keusoten alueellisen hankkeen tavoitteena on luoda ehdotus henkilökohtaisen budjetoinnin rahoitus- ja toimintamallista sekä asiakasohjauksen toimintamallista valtakunnalliseen jatkotyöstämiseen sekä antaa ehdotuksia tarvittavasta lainsäädännöstä. Hanke toteutetaan yhteistyössä keskeisten sidosryhmien kanssa.

Hankkeen käynnistyttyä etsimme sidosryhmien edustajia kehittämään henkilökohtaisen budjetoinnin rahoitus- ja toimintamallia sekä asiakasohjauksen toimintamallia. Malleja kehitetään yhteisissä työpajoissa kevään 2021 aikana.
Lue lisää sidosryhmien kirjeestä (pdf).

Etsimme vammaispalvelujen asiakkaita tutkimukselliseen asiakastyöhön haastateltaviksi. Vuoden 2021 aikana toteutettavissa haastatteluissa kartoitetaan asiakkaiden tarpeita ja näkemyksiä kehitettävien toimintamallien arvioimiseksi.
Lue lisää asiakaskirjeestä (pdf).

Lisätietoja hankkeesta:
Mervi Vornanen (mervi.vornanen@keusote.fi)
Hanna Kurtti (hanna.kurtti@keusote.fi)
Olli-Pekka Alapiessa (olli-pekka.alapiessa@keusote.fi)

THL_VAMMAISPALVELUT_HB_tunniste_FI_varjo_keskikoko.png

Päivitetty 8.12.2020 Tulosta

 
 


Sandelininkatu 1, PL 46
05800 Hyvinkää
kirjaamo@keusote.fi
Vaihde p. 019 711 0000,
ma-pe klo 8-16

Kuntayhtymän Y-tunnus: 2844969-4

 
Laskutus:

Verkko-osoite ja tunnus:
OVT tunnus: 003728449694

Operaattorin Telia/CGI tunnus:
003703575029


Verkkolaskulla näkyvä postiosoite / skannauspalvelu:
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä
003728449694
PL 299
02066 DOCUSCAN