Valtionavustushankkeita käynnissä Keusotessa


Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä on mukana useassa sosiaali- ja terveysministeriön (STM) hankkeessa vuosina 2020-2022. Keusotelle on myönnetty valtionavustuksia sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteellista uudistamista tukeviin hankkeisiin sekä tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaan kuuluviin hankkeisiin.

Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman tavoitteena on palvelujen yhdenvertaisen saatavuuden, oikea-aikaisuuden ja jatkuvuuden parantaminen. Toiminnan painotusta halutaan siirtää raskaista palveluista ehkäisevään ja ennakoivaan työhön. Lisäksi palvelujen laatua ja vaikuttavuutta halutaan parantaa sekä palveluiden monialaisuutta ja yhteen toimivuutta varmistaa. Tavoitteena on myös kustannusten nousun hillitseminen, mikä on mahdollista saavuttaa muiden tavoitteiden toteutuessa. Rakenneuudistuksessa pyritään erityisesti sote-palvelujen järjestämistehtävän kehittämiseen ja yhtenäistämiseen.

Tulevaisuuden sote-keskus ja rakenneuudistus -hankkeita toteutetaan Keusotessa yhtenä hankekokonaisuutena osana normaalia kehitystyötä ja olemassa olevin resurssein. Tulevaisuuden sote-keskushankkeen tuloksena Keusoten ja tulevan itsehallintoalueen asukkaat pääsevät oikea-aikaisesti yksilöllisiä tarpeitaan vastaaviin palveluihin. Hankkeen vaikutukset näkyvät asukkaiden parempana hyvinvointina ja asiakastyytyväisyytenä sekä palvelujen järjestäjän kustannuskasvun hidastumisena.

– Näiden merkittävien hankkeiden avulla olemme päässeet vauhdittamaan jo käynnissä ollutta työtämme palvelujen saatavuuden, laadun ja vaikuttavuuden parantamiseksi, kertoo kuntayhtymän johtaja Pirjo Laitinen-Parkkonen.

Vammaisten henkilöiden henkilökohtaisen budjetoinnin hanke

Vuosina 2020-2021 toteutettavan STM:n vammaisten henkilöiden henkilökohtaisen budjetoinnin kokeiluhankkeen tavoitteena on luoda henkilökohtaisen budjetoinnin malli, joka vahvistaa vammaisen henkilön itsemääräämisoikeutta, osallisuutta ja valinnanmahdollisuuksia siten, että apua ja tukea on saatavissa joustavasti elämän eri tilanteisiin ja tarpeisiin kullekin henkilölle parhaiten sopivalla toteutustavalla.

Keusoten alueellisen hankkeen tavoitteena on luoda ehdotus henkilökohtaisen budjetoinnin rahoitus- ja toimintamallista sekä asiakasohjauksen toimintamallista valtakunnalliseen jatkotyöstämiseen sekä antaa ehdotuksia tarvittavasta lainsäädännöstä. Hanke toteutetaan työryhmätyöskentelyn ja haastattelujen avulla yhteistyössä keskeisten sidosryhmien kanssa.

Työkykyhanke

STM on myöntänyt valtionavustuksia osatyökykyisten henkilöiden työkyvyn ja työllistymisen tuen palvelujen kehittämiseen vuosina 2020-2022. Hankkeet ovat osa työkykyohjelmaa, jonka tarkoituksena on parantaa osatyökykyisten ja vammaisten henkilöiden työllistymismahdollisuuksia. Hankkeissa tuodaan työkyvyn tuen palvelut osaksi sosiaali- ja terveyskeskusten toimintaa ja lisätään tuetun työllistymisen menetelmien käyttöä kaikkein vaikeimmin työllistyvien henkilöiden avuksi.

Keski-Uudenmaan työkykyhankkeessa edistetään keskiuusmaalaisten osatyökykyisten ja pitkäaikaistyöttömien työ- ja toimintakykyä, työllistymisen edellytyksiä ja osallisuutta kehittämällä heidän tarpeisiinsa vastaavaa monialaista palvelukokonaisuutta, vahvistamalla ammattilaisten osaamista ja tuottamalla tietoa kehittämisen tueksi. Hanke koostuu kahdesta toimenpidekokonaisuudesta, joita ovat työkyvyn tuki osaksi tulevaisuuden sote-keskusta ja tuetun työllistymisen menetelmät. Keusote toteuttaa hankkeen tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden ja alueellisen yhteistyöverkoston kanssa.

Lisätietoja

kuntayhtymän johtaja, Pirjo Laitinen-Parkkonen, p. 040 182 5797
projektipäällikkö, Frank Ryhänen, p. 050 497 2666

https://soteuudistus.fi/mika-sote-uudistus

https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/vammaisten-henkiloiden-henkilokohtaisen-budjetoinnin-kokeiluhanke

https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/tyokykyohjelma

Päivitetty 30.12.2020 Tulosta

 
 


Sandelininkatu 1, PL 46
05800 Hyvinkää
kirjaamo@keusote.fi
Vaihde p. 019 711 0000,
ma-pe klo 8-16

Kuntayhtymän Y-tunnus: 2844969-4

 
Laskutus:

Verkko-osoite ja tunnus:
OVT tunnus: 003728449694

Operaattorin Telia/CGI tunnus:
003703575029


Verkkolaskulla näkyvä postiosoite / skannauspalvelu:
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä
003728449694
PL 299
02066 DOCUSCAN