Valinnanvapauskokeilu antoi tärkeitä oppeja sote-palvelujen asiakaslähtöisestä kehittämisestä ja tiivisti sektoreiden välistä yhteistyötä

Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymän (Keusote) hallinnoiman Uudenmaan alueellisen valinnanvapauskokeilun loppuraportti on julkaistu ja luettavissa kuntayhtymän verkkosivuilla www.keski-uudenmaansote.fi/kuntayhtyma/hankkeet/. Kokeilu oli osa Juha Sipilän (I) hallituksen sote-uudistusta, toteutettuna Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnoimassa hallituksen Palvelut asiakaslähtöisiksi –kärkihankkeessa. Valinnanvapauskokeiluja toteutettiin Suomessa yhteensä 10 alueella. Kokeilujen tavoitteena oli kerätä tietoa, käytäntöjä ja kokemuksia uusista toimintatavoista sote-uudistuksen suunnittelua, valmistelua ja toimeenpanoa varten.

Uudenmaan alueellisessa valinnanvapauskokeilussa testattiin sote-uudistuksen osana ollutta asiakkaiden valinnanvapautta kolmessa eri kokonaisuudessa: lääkärin ja hoitajan vastaanottopalvelut (sote-keskus), suun terveydenhuollon vastaanottopalvelut sekä henkilökohtainen budjetti. Kokeilua toteutettiin 1.11.2016-31.10.2019 välisenä aikana. Kokeilussa olivat mukana kaikki Keski-Uudenmaan kunnat; Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen ja Tuusula sekä henkilökohtaisen budjetin osuudessa myös Lohja, Porvoo ja Sipoo. Kokeiluihin osallistui kaikkiaan yli 12 000 kuntalaista, 10 yksityistä terveysasemaa, 4 suun terveydenhuollon palveluntuottajaa sekä noin 80 henkilökohtaisen budjetin palveluntuottajaa. Sipilän hallituksen sote-uudistuksen kaaduttua myös valinnanvapauskokeilut ajettiin alas. Uudenmaan kokeilun asiakastyö päättyi elokuussa 2019.

Kokeilun keskeisimmät opit

Vaikka valinnanvapaus jäikin pois sote-uudistuksesta, on kokeilusta ollut paljon hyötyä sekä valtakunnallisesti että Keusoten omalle kehittämistyölle. Kokeilun myötä yhteistyö julkisten, yksityisten ja kolmannen sektorin palveluntuottajien välillä on tiivistynyt ja kaikkien osaaminen vaikuttavien sote-palvelujen järjestämisestä ja tuottamisesta kehittynyt. Myös ymmärrys erilaisten korvausmallien ja kannustinjärjestelmien toimivuudesta on lisääntynyt. Niin tarvevakiointi kuin erilaiset kannustinmekanismitkin on todettu tarpeellisiksi, mahdollisiksi toteuttaa ja kaikkien osapuolten kannalta hyödyllisiksi. Kokeilu on myös lisännyt ymmärrystä asiakkaiden käyttäytymisestä ja ohjautumisesta sote-palveluihin.

Kokeilun aikana esille nousseita edelleen kehitettäviä asioita ovat tiedonsiirron automatisointi, kirjausten yhdenmukaistaminen, valittujen mittareiden soveltuvuuden määrittäminen, ja järjestäjän sekä tuottajien toimintaa tukevien työkalujen kehittäminen. Lisäksi korvausmalleja tulisi selkeyttää kokeilluista ja kannustinmekanismien ohjausvaikutusta parantaa. Tärkeää on myös edelleen kehittää sote-keskuspalvelujen ja sosiaalihuollon sekä erikoissairaanhoidon palvelujen integraatiota, asiakasohjausta ja -tukea. Tietojärjestelmiin ja ennen kaikkea tietojen siirtymiseen eri järjestelmien välillä tarvitaan paljon kehittämistä kaikkien osapuolten osalta niin alueellisesti kuin valtakunnallisestikin.

Loppuraportti ja liitteet

Valinnanvapauskokeilun loppuraportti ja sen liitteet löytyvät Keusoten verkkosivuilta www.keski-uudenmaansote.fi/kuntayhtyma/hankkeet/. Liitteet koostuvat muun muassa kokeilun eri osa-alueiden hankesuunnitelmista ja sääntökirjoista, kokeilun korvausmallien kuvauksesta, sote-keskusten ja henkilökohtaisen budjetin väliarvioinneista, sote-keskusten kannustin- ja säästöbonuslaskennan tuloksista sekä suun terveydenhuollon väli- ja loppuarvioinneista. Lisäksi mukana ovat kokeilun kokemusten ja oppien perusteella valmisteltujen Keusoten palvelusetelimallien kuvaukset.

Päivitetty 21.9.2020 Tulosta

 
 


Sandelininkatu 1, PL 46
05800 Hyvinkää
kirjaamo@keusote.fi
Vaihde p. 019 711 0000,
ma-pe klo 8-16

Kuntayhtymän Y-tunnus: 2844969-4

 
Laskutus:

Verkko-osoite ja tunnus:
OVT tunnus: 003728449694

Operaattorin Telia/CGI tunnus:
003703575029


Verkkolaskulla näkyvä postiosoite / skannauspalvelu:
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä
003728449694
PL 299
02066 DOCUSCAN