Valinnanvapauskokeilu alkoi vauhdilla Keski-Uudellamaalla

Valintoja voi tehdä osoitteessa valinta.keski-uudenmaansote.fi

Hyvinkään, Järvenpään, Tuusulan, Nurmijärven, Mäntsälän ja Pornaisten asukkaat voivat valita yleislääkäri- ja hoitajatasoiset vastaanottopalvelut valinnanvapauskokeiluun mukaan hyväksyttyjen palvelutuottajien joukosta 19.5.2017 alkaen. Valinnat alkoivat heti aamusta vauhdilla!

Kokeilussa kerätään laajasti tietoa ja kokemuksia valinnanvapauden vaikutuksista, uusista käytännöistä ja tuloksellisuudesta. Kokeilulla tulee olemaan vaikutusta eduskunnan käsittelyyn jätetyn valinnanvapauslainsäädännön toimeenpanoon. Keski-Uudenmaan kokeilun erityispiirteitä ovat tuottajien korvauksen kannustin-sanktio-malli, asiakaskohtainen korvauksen korjauslaskenta aiemman palvelukäytön mukaan ja henkilökohtaisen budjetin kokeilu, joka käynnisty myöhemmin syksyllä 2017. Valinnanvapauskokeilu on osa STM:n Palvelut asiakaslähtöisiksi- kärkihanketta.  

Valinnanvapauskokeilussa kuntalaiset voivat valita palveluntuottajan, joka hoitaa asiakkaan yleislääkäritasoisen sairaanhoidon, eli lääkäri- ja hoitajavastaanoton, kuvantamis- ja laboratoriopalvelut. Kokeiluun osallistuminen on vapaaehtoista.

Keski-Uudenmaan sote valmistelee alueellista sote-mallia

Valinnanvapauskokeilu on osa Keski-Uudenmaan sote-hanketta, joka on käynnistetty vuonna 2015. Hankkeessa ovat mukana Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen ja Tuusula. Hankkeen toiminta-alueella asuu lähes 200 000 ihmistä.

Keski-Uudenmaan sote valmistelee sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen alueellista sote-mallia. Alueellinen sote-malli on kokonaisuus, jossa palvelut tuotetaan yhdessä eri asiakasryhmille yli kuntarajojen. Suunnittelussa huomioidaan valtakunnallinen sote-uudistus.

Keski-Uudenmaan sotessa painotetaan lähipalveluita ja matalan kynnyksen palveluita, jotka tuotetaan asiakaslähtöisesti ja tehokkaasti alueen asukkaille. Paljon erilaisia palveluita tarvitsevien kuntalaisten palveluitten toimivaan kokonaisuuteen kiinnitetään erityisesti huomiota.

Katso lisätietoja valinnanvapauskokeilusta!

Päivitetty 5.5.2020 Tulosta

 
 


Sandelininkatu 1, PL 46
05800 Hyvinkää
kirjaamo@keusote.fi
Vaihde p. 019 711 0000,
ma-pe klo 8-16

Kuntayhtymän Y-tunnus: 2844969-4

 
Laskutus:

Verkko-osoite ja tunnus:
OVT tunnus: 003728449694

Operaattorin Telia/CGI tunnus:
003703575029


Verkkolaskulla näkyvä postiosoite / skannauspalvelu:
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä
003728449694
PL 299
02066 DOCUSCAN