Uudistettu lapsenhuoltolaki astuu voimaan 1.12.

Uudistettu lapsenhuoltolaki astuu voimaan 1.12.2019. Lapsenhuoltolain uudistuksen myötä vanhempien välinen yhteistyövanhemmuus ja kyky kantaa yhdessä vastuuta lapsista eron jälkeen korostuu entisestään. Lain tavoitteena on parantaa lapsen edun toteutumista ja vahvistaa lapsen osallisuutta häntä koskevien asioiden käsittelyssä.

Muutama poiminto uudistetusta lapsenhuoltolaista:

Lapsen kehityksen ja kasvun turvaaminen

Lapsen huollon tulee turvata myönteiset ja läheiset ihmissuhteet erityisesti lapsen ja hänen vanhempiensa välillä. Myös muita lapselle tärkeitä ihmissuhteita on vaalittava (1 § 1 mom). 

Lapselle tulee turvata hyvä hoito ja kasvatus lapsen ikään ja kehitystasoon nähden tarpeellinen valvonta ja huolenpito. Lapselle on pyrittävä antamaan turvallinen ja virikkeitä antava kasvuympäristö sekä lapsen taipumuksia ja toivomuksia vastaava koulutus. Lasta on suojeltava kaikenlaiselta kaltoinkohtelulta, väkivallalta ja hyväksikäytöltä (1 § 2 mom).

Lasta tulee kasvattaa siten, että lapsi saa osakseen ymmärtämystä, turvaa ja hellyyttä. Lasta ei saa alistaa, kurittaa ruumiillisesti eikä kohdella muulla tavoin loukkaavasti. Lapsen itsenäistymistä sekä kasvamista vastuullisuuteen ja aikuisuuteen tulee tukea ja edistää (1 § 3 mom).

Lapsen kanssa käytävä keskustelu

Lapsenhuoltolaki vahvistaa lapsen osallisuutta häntä koskevien asioiden käsittelyssä. Vanhempien on hyvä huomioida, että laki velvoittaa heitä keskustelemaan lapsen kanssa häntä koskevista muutoksista kuten asumisesta ja tapaamisista/yhteydenpidosta toiseen vanhempaan.

Lisätietoa:
Vanhempana voit auttaa lastasi / Lapsen edun huomioiminen vanhempien erotessa

Lapsen tapaamisoikeuden toteutuminen

Lapsenhuoltolaissa korostetaan vanhempien velvollisuutta myötävaikuttaa lapsen tapaamisoikeuden toteutumiseen. Vanhemman on kasvatustehtävässään vältettävä kaikkea, mikä aiheuttaa haittaa lapsen ja toisen vanhemman suhteelle. Lapselle on tärkeää pitää molemmat vanhemmat elämässään erosta huolimatta.

Muutosta ilmoittaminen

Lapsenhuoltolakiin on kirjattu, että vanhemman tulee ilmoittaa toiselle vanhemmalle asumisen muutostaan, jos se vaikuttaa lapsen huoltoon tai tapaamisoikeuteen. Muutosta tulee ilmoittaa ajoissa, vähintään 3 kuukautta ennen aiottua muuttoa, paitsi jos se on välttämätöntä lapsen tai asuinpaikkaansa muuttavan henkeen, terveyteen tai vapauteen kohdistuvan välittömän ja vakavan uhan torjumiseksi (5 a §).

Lapsenhuoltoon liittyvissä kysymyksissä voi ottaa yhteyttä lastenvalvojaan. 

Lisätietoa:
Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain muuttamisesta (8.2.2019 190/2019)

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) - Lapsenhuoltolakiin uudistuksia joulukuun alusta lukien

Sosiaali- ja terveysministeriö - Kuntainfo: Lapsenhuoltolain muutokset voimaan 1.12.2019 

Päivitetty 24.3.2020 Tulosta

 
 


Sandelininkatu 1, PL 46
05800 Hyvinkää
kirjaamo@keusote.fi
Vaihde p. 019 711 0000,
ma-pe klo 8-16

Kuntayhtymän Y-tunnus: 2844969-4

 
Laskutus:

Verkko-osoite ja tunnus:
OVT tunnus: 003728449694

Operaattorin Telia/CGI tunnus:
003703575029


Verkkolaskulla näkyvä postiosoite / skannauspalvelu:
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä
003728449694
PL 299
02066 DOCUSCAN