Uudenmaan LAPE-hanke ”Yhdessä olemme enemmän”

Uudenmaan kuntien LAPE-hanke ”Yhdessä olemme enemmän” sai STM:n päätöksellä valtionavustusta 1,4 milj.€ (haimme 1,67 milj.€) vuosille 2017–2018. Lohjan kaupungin hallinnoimaan kuntakonsortioon kuuluvat kaikki Keski-Uudenmaan kunnat. Keski-Uusimaan kunnat osallistuivat aktiivisesti hankesuunnitelman valmisteluun. Hankekokonaisuuksien osa-alueet ovat juuri organisoitumassa, jotta käytännön suunnittelu ja kehittämistyö voi käynnistyä.

Jokainen maakunta sai valtionavustusta toisin kuin hallituksen muissa kärkihankkeissa. STM edellytti jokaista maakuntaa täydentämään hakemustaan. Uudenmaan LAPE-hankkeen osalta täydennystä edellytetään vain vähäisiltä osin. Täydennyspyynnöt koskivat Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos –kehittämiskokonaisuutta, jota tulee tarkentaa hankesuunnitelmassa. Lisäksi hankesuunnitelmaan tulee lisätä juurruttamissuunnitelma ja ruotsinkielisten palvelujen kehittämiseen tulee kiinnittää huomioita.

”Yhdessä olemme enemmän” -hanke kohdistuu kansallisen Lapsi- ja perhepalveluiden –muutosohjelman kehittämiskokonaisuuksiin. Perhekeskustoimintamalliin ja varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lapsen ja nuoren hyvinvoinnin tukena kokonaisuuksiin osallistutaan kaikkiin kokonaisuuksiin. Erityis- ja vaativamman tason palvelujen kehittämiskokonaisuudesta valitsimme hankkeeseen oleellisimmat osat.

Perhekeskustoimintamallissa pilotoimme ja kehitämme toimintamalleja perhekeskusten, koulun ja varhaiskasvatuksen yhteiseen toimintakenttään. Vahvistamme vanhemmuuden ja parisuhteen tuen toimintamalleja ja kehitämme erotilanteen palveluja. Otamme laajasti käyttöön näyttöön perustuvia varhaisen tuen ja hoidon sekä vanhemmuustaitojen ohjaamisen työkaluja. Osassa kuntia kehitämme turvapaikanhakija- ja maahanmuuttajalasten ja heidän perheidensä matalan kynnyksen palveluja. Keski-Uudellamaalla tulkitsemme perhekeskuksen laajasti kaikille ikäryhmille kuuluvaksi toimintamalliksi. Kyseessä voi olla myös verkosto – ei välttämättä fyysinen keskus.

Varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa vahvistamme yhteisöllistä hyvinvointityötä ja kehitämme sen sisältöjä ja toimintatapoja. Syvennämme ja kehitämme yksilökohtaisen opiskeluhuoltotyön sisältöjä ja toimintatapoja. Osallistumme valtakunnalliseen sähköisten palveluiden ja menetelmien kehittämiseen ja niiden käyttöönottoon varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, koulujen ja oppilaitosten hyvinvointityön tueksi. Järjestämme tunnistettuihin osaamistarpeisiin koulutusta. Toteutamme maakuntakohtaiset pilotit, joissa kehitämme useamman kunnan alueella varhaiskasvatuksen, koulun ja oppilaitosten yhteisöllistä ja yksilökohtaista työtä.

Erityis- ja vaativamman tason palvelujen kehittämisessä liitämme erityisosaamisen osaksi perustason palveluja ja otamme käyttöön uusia toimintamalleja vertikaalisen integraation mahdollistamiseksi. Yhdistämme monialaiset toimijat ja osaamisen erityistason palveluissa ja luomme uusia toimintamalleja horisontaalisen integraation mahdollistamiseksi.

Tarkemmin tietoa hankkeesta mm.

Päivitetty 14.5.2019 Tulosta

 
 


Sandelininkatu 1, PL 46
05800 Hyvinkää
kirjaamo@keusote.fi
Vaihde p. 019 711 0000,
ma-pe klo 8-16

Kuntayhtymän Y-tunnus: 2844969-4

 
Laskutus:

Verkko-osoite ja tunnus:
OVT tunnus: 003728449694

Operaattorin Telia/CGI tunnus:
003703575029


Verkkolaskulla näkyvä postiosoite / skannauspalvelu:
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä
003728449694
PL 299
02066 DOCUSCAN