Tuusulalaisten kotisairaalahoito on turvattuna jatkossakin

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän alueellinen kotisairaala on toiminut vuoden 2019 alusta. Alueellinen kotisairaala korvasi aikaisemmat kuntakohtaiset viisi erillistä kotisairaalaa. Kotisairaalapalvelut ovat samat kaikille kuntayhtymän jäsenkuntien alueella asuville. Hoitoa antavat kotisairaalan sairaanhoitajat ja lääkärit. Hoitohenkilökunta liikkuu asiakkaiden tarpeiden mukaan koko Keski-Uudenmaan alueella ja palvelua on saatavilla tarpeen mukaisesti kaikkina vuorokauden aikoina.

Muutoksia kotisairaalan palvelutoimintaan ei ole suunnitteilla.

Toimintaperiaatteensa mukaisesti kotisairaalan työntekijät tulevat potilaan kotiin toteuttamaan lääkärin laatiman hoitosuunnitelman mukaista hoitoa. Hoito toteutetaan kotisairaalassa silloin, kun potilaalla on sairaus, joka vaatii sairaalatasoista hoitoa, mutta lääkärin arvion perusteella hoito voidaan toteuttaa turvallisesti kotona. Useimmiten kotisairaalassa hoidetaan mm. suonen sisäistä lääkitystä vaativia sairauksia, vaativia haavahoitoja, joita eri syistä ei ole perusteltua hoitaa vastaanotoilla, syöpäpotilaiden kipupumppuhoitoja, kroonisen sairauden vaativia tukihoitoja ja saattohoitoa. Kotisairaalassa ei hoideta potilaita, jotka huonon yleistilansa vuoksi, sekavuuden tai päihdeongelmien vuoksi tarvitsisivat jatkuvaa ammattilaisen seurantaa tai peruselintoimintojen ylläpitämistä.

Osa kotisairaalan toteuttamista hoidoista, esimerkiksi toipilasvaiheen jatkohoidoista tai muutoin erikoisairaanhoidon poliklinikoilla toteutettavista kroonisen sairauden tukihoidoista, voidaan yksilöllisen arvion perusteella toteuttaa kotisairaalan terveysasemilla sijaitsevissa hoitotiloissa. Näin voidaan toimia esimerkiksi akuutin sairauden hoidon loppuvaiheessa, kun liikkuminen on kuntoutuksen näkökulmasta suotavaa. Kotisairaalan asiakkailla on jatkossa mahdollisuus saada yllä kuvattua polikliinista hoitoa lähimmässä tai vaikkapa työmatkan varrella sijaitsevan kotisairaalan hoitotiloissa.

Kotisairaala toimii tiiviissä yhteistyössä alueellisen kotihoidon, asumispalveluyksiköiden, terveysasemien akuuttiosastojen ja vastaanottojen sekä Hyvinkään sairaalan kanssa. Kotisairaalan asiakkaaksi otetaan yli 16 vuotiaita. Joukossa on perusterveitä aikuisia, kroonisesti sairaita, työikäisiä, ikäihmisiä, yleensä omatoimisesti pärjääviä, hoivapalveluja saavia, yksin tai omaisten kanssa asuvia. Kotisairaala palvelee kutakin potilasta lääkärin tekemän yksilöllisen arvion ja hoitosuunnitelman mukaisesti. Mahdollisesti tarvittava päivittäinen lisäapu suunnitellaan ja järjestetään yhdessä kotihoidon kanssa.

Hiljattain julkisuudessa on spekuloitu Tuusulan kotisairaalatoiminnan lakkauttamisesta. Tuusulalaisten, kuten muidenkin Keusoten alueen asukkaiden kotisairaalapalvelut toteutuvat kuten tähänkin asti ja niitä kehitetään jatkuvan kehittämisperiaatteen mukaisesti. Sen sijaan kotisairaalan työntekijöiden toimistotiloihin ja tiimien kokoonpanoihin on suunnitteilla muutoksia, jotka eivät vaikuta itse palveluun.

Päivitetty 12.2.2020 Tulosta

 
 


Sandelininkatu 1, PL 46
05800 Hyvinkää
kirjaamo@keusote.fi
Vaihde p. 019 711 0000,
ma-pe klo 8-16

Kuntayhtymän Y-tunnus: 2844969-4

 
Laskutus:

Verkko-osoite ja tunnus:
OVT tunnus: 003728449694

Operaattorin Telia/CGI tunnus:
003703575029


Verkkolaskulla näkyvä postiosoite / skannauspalvelu:
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä
003728449694
PL 299
02066 DOCUSCAN