Palveluverkkosuunnitelma etenee - palvelujen verkoston uusiminen on välttämätöntä

Palveluverkkohankkeen tavoitteena on turvata asukkaiden sotepalvelujen laatu ja saatavuus, hillitä kustannuksia ja luoda näkymä tulevaisuuden palvelujen verkostosta.

Selvityksellä ja suunnitelmalla haetaan seuraavia hyötyjä:

  • Ennakoiva varautuminen tulevaan ​
  • Tunnistamme asiakkaidemme tarpeet​
  • Teemme ennakoivasti toimenpiteitä, joilla saamme aikaan vaikuttavuutta​
  • Toimiva työympäristö ja prosessit, jotka lisäävät myös työhyvinvointia​
  • Hillitsemme kustannusten ​kasvua

Lopputuotoksena syntyy kuntayhtymän vaiheistettu palveluverkkosuunnitelma 2020-2030, jonka painopiste on erityisesti nykyisellä strategiakaudella.

Palvelujen verkoston uudistaminen mahdollistaa tuottavuusohjelman toimeenpanon ja palvelujen tarkoituksenmukaisen uudistamisen – samanaikaisesti tulee pystyä vastaamaan kasvavaan ja muuttuvaan palvelutarpeeseen sekä pysyä kuntien maksukyvyn raameissa.

Dia4.PNG

Palvelujen uudistaminen on välttämätöntä

Palvelujen kysyntä kasvaa seuraavan kymmenen vuoden aikana merkittävästi erityisesti väestön ikääntymisen takia. Nykymallilla arvioitu kysynnän kasvu terveysasemapalveluissa palvelusta riippuen on 10–30 % ja ikääntyneiden palveluissa 30–80 %.

Samanaikaisesti kuntien taloudellinen kantokyky ei kestä nykyistä kustannuskehitystä. Nykyisellä Keusoten menojen perusuralla ja nykyisillä omistajakuntien veroprosenteilla jatkettaessa Keusoten nettomenojen ja kuntien maksukyvyn välien vaje olisi vuonna 2024 n. 180–190 M€.

Keusotella on alueellisesti organisoituna mahdollisuudet selvitä nykyistä merkittävästi haastavammasta tilanteesta yksittäisiä kuntia paremmin. Palvelujen verkoston muutokset ja uudet palvelutuotantomallit osaltaan mahdollistavat henkilöstön riittävyyden myös tulevaisuudessa, palveluiden kasvavaan kysyntään vastaamisen nykyresursseilla, palvelujen saatavuuden ja laadun hyvän tason ja palvelutuotannon kustannuskasvun hillinnän ja tarvittavat toimet kustannuskehityksen taittamiseksi.

Valmistelu yhdessä päättäjien ja asukkaiden kanssa

Suunnitelmaa on valmisteluvaiheessa työstetty useamman eri vaihtoehdon kautta. Päättäjien ja asukkaiden kanssa käydyn vuoropuhelun myötä aiemmista valmisteluvaihtoehdoista on jalostunut päivitetty esitys. Siinä painopiste on voimakkaasti kehittää sekä sähköisiä, kotiin asiakkaille vietäviä että alueella liikkuvia palveluja kuntalaisille lähivuosien aikana koko Keusoten alueella.

Hankkeen keskiössä on palvelujen uudistaminen ja monipuolistaminen

Palveluiden kehittämisen tavoitteena on parantaa palveluiden laatua, vaikuttavuutta ja saatavuutta.  Tähän päästään mm. tarjoamalla palvelut yhden luukun periaatteella, tuomalla palveluita lähemmäksi kotia liikkuvina palveluina, digitaalisten palveluiden lisäämisellä, toimipisteiden aukioloaikojen laajentamisella, laaja-alaisella palveluvalikoimalla toimipisteissä ja monimuotoisten ja yhteisöllisten asumismuotojen lisäämisellä.

Dia5.PNG

Palvelumuutoksilla kohti asiakaslähtöisempiä palveluita

Palveluverkoston kehittämisellä tavoitellaan merkittävää palvelutapojen ja palvelurakenteen muutosta.

Tulevaisuuden terveyspalveluissa asiakas voi hoitaa valtaosan vastaanottoasioinnistaan sähköisissä kanavissa nopeasti kotisohvaltaan. Lääkärin ja hoitajan kiireetöntä vastaanottopalvelua on tarjolla jatkossakin lähipalveluna. Palveluvalikoima ja aukioloajat vaihtelevat toimipisteittäin. Paljon palveluita tarvitsevat asiakkaat saavat palvelunsa nykyistä kattavammin yhdeltä luukulta. Terveysasemien määrä säilyy nykyisellään ja palvelupistekohtaisia ilta-aukioloaikoja laajennetaan.

Tulevaisuuden ikääntyneiden palveluissa kotiin tuotavien palveluiden valikoima monipuolistuu. Yhtenäiset palveluihin pääsyn kriteerit ovat käytössä koko kuntayhtymän alueella. Monimuotoisemmat asumispalvelut, kuten palvelukylät, ryhmäasuminen ja senioripihat tukevat ikääntymistä ja omatoimista arkea. Terveyspalveluita on saatavissa nykyistä kattavammin ikäihmisten palveluiden yhteydessä.

Tulevaisuuden perhekeskuspalveluissa suuri osa asioinnista hoituu sähköissä kanavissa nopeasti kotoa käsin. Eri lasten ja perheiden palvelut toimivat nykyistä tiiviimmin yhdessä sekä asukkaan että henkilöstön näkökulmasta. Paljon palveluita tarvitsevat asukkaat saavat palvelunsa nykyistä kattavammin yhdeltä luukulta. Sähköisten ja liikkuvien palveluiden määrää lisätään tuntuvasti, alueella toimii kaksi täyden palvelun perhekeskusta, kolme suppeampaa ja yksi verkostomainen keskus.

Katso myös

 

 

 

 

 

 

Päivitetty 24.6.2020 Tulosta

 
 


Sandelininkatu 1, PL 46
05800 Hyvinkää
kirjaamo@keusote.fi
Vaihde p. 019 711 0000,
ma-pe klo 8-16

Kuntayhtymän Y-tunnus: 2844969-4

 
Laskutus:

Verkko-osoite ja tunnus:
OVT tunnus: 003728449694

Operaattorin Telia/CGI tunnus:
003703575029


Verkkolaskulla näkyvä postiosoite / skannauspalvelu:
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä
003728449694
PL 299
02066 DOCUSCAN