Palvelujen verkosto- ja tilatarvesuunnitelmaa vuosille 2022-2024 valmistellaan

Yhtymähallitus ja -valtuusto hyväksyivät viime vuonna kuntayhtymän palveluverkkosuunnitelman 2020-2030. Tällä hetkellä valmisteilla oleva palvelujen verkosto- ja tilatarvesuunnitelma 2022-2024 on viime vuonna hyväksytyn suunnitelman alasuunnitelma. Alasuunnitelma käsiteltiin yhtymävaltuuston kokouksessa 10.6. 

Palvelujen verkosto- ja tilatarvesuunnitelma vuosille 2022­­-2024 on edennyt kuntakohtaisiin keskusteluihin, joissa käydään läpi palvelujen verkostosuunnitelmaluonnoksen sisältöä. Tavoitteena on löytää yhteinen näky siitä, miten tuotantotapoja sekä palvelurakennetta kehitetään vuosina 2022-2024.   

Tähän mennessä palvelujen verkostoa on uudistettu ottamalla käyttöön sähköisiä palveluita, joiden määrän odotetaan lisääntyvän tulevien vuosien aikana. Vuoteen 2023 mennessä kaikilla palvelualueilla toimintojen painopistettä pyritään siirtämään hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palveluihin.  

Jotta tavoitteisiin päästäisiin, toimenpiteiksi vuosille 2022-2024 ehdotetaan   

  • vastaanottotoiminnan painottumista etätoimintaan ja vastaanottoaikojen yhtenäistämistä  
  • kotisairaalan ja kuntoutuksen osuuden kasvattamista ja akuuttiosastohoidon vähentämistä ja/tai keskittämistä  
  • Etähoivan ja lääkerobotiikan laajentamista. 
  • Ikääntyneiden vaativa päivätoiminta jatkuisi edelleen Keusoten järjestämänä kotiin annettavana palveluna. Kuntien hyte-toimijoiden kanssa on aloitettu keskustelut muun päivätoiminnan järjestämistavoista.   
  • Pitkäaikaisen laitoshoidon korvaamista tehostetulla asumispalvelulla  
  • Perhekeskuspalveluiden keskittämistä ja sähköisten palveluiden käyttöasteen nostamista  

Muutoksia palveluissa ei tehdä hetkessä, vaan ne tapahtuvat vaiheittain. Parhaita ja kuntien talouden mukaisia palveluita haetaan yhdessä kuntien kanssa. Uusien palvelujen kehittymistä ja toimivuutta arvioidaan noin kahden vuoden välein.

Elokuussa tehdään kysely, jolla halutaan kuulla kuntayhtymän alueella asuvien asukkaiden ajatuksia palvelujen verkoston kehittämisestä ja vaihtoehdoista. Ensimmäisen vaiheen toimenpiteet tuodaan yhtymävaltuuston päätöksentekoon syksyllä 2021.

Päivitetty 17.6.2021 Tulosta

 
 


Sandelininkatu 1, PL 46
05800 Hyvinkää
kirjaamo@keusote.fi
Vaihde p. 019 711 0000,
ma-pe klo 8-16

Kuntayhtymän Y-tunnus: 2844969-4

 
Laskutus:

Verkko-osoite ja tunnus:
OVT tunnus: 003728449694

Operaattorin Telia/CGI tunnus:
003703575029


Verkkolaskulla näkyvä postiosoite / skannauspalvelu:
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä
003728449694
PL 299
02066 DOCUSCAN