Palveluiden laaja-alainen kehittäminen ja yhdenmukaistaminen vaatii yhteistoimintamenettelyä

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymässä kehitetään kuntalaisille tuotettavia sosiaali- ja terveyspalveluja alueellisesti laajasti vuoden 2020 aikana. Palvelujen uudelleenmuotoilu ja yhdenmukaistaminen vaatii työnantajan ja henkilöstön välisen yhteistoimintalain mukaisesti yhteistoimintamenettelyn käynnistämistä.

Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa § 4 kohta 1. ja 4. edellyttää, että henkilöstön välisessä yhteistoiminnassa käsitellään asiat, jotka koskevat henkilöstön asemaan merkittävästi vaikuttavia muutoksia työn organisoinnissa ja palvelurakenteessa. Kehittämistoimenpiteet voivat vaikuttaa palvelussuhteen ehtoihin, kuten mm. muutokset työn tekemisen paikkaan, tehtäväkuvaan, nimikkeeseen, työaikaan yms.

Palvelualueilla kartoitetaan palvelujen uudistamisen ja yhdenmukaistamisen tarpeet 7.2.20 mennessä. Jo käynnissä olevia kehittämishankkeita ovat mm. asiakasohjaus-hanke, palveluverkkosuunnitelma-hanke ja tuottavuusohjelma. Näiden pohjalta yhteistoimintamenettely yhteistoimintaneuvotteluineen järjestetään kuntayhtymätasolla.

Yhteistoimintaneuvottelulla ei tavoitella irtisanomisia, lomautuksia tai työsuhteiden osa-aikaistamista.

Tavoitteena on, että yhteistoimintaneuvottelut alkavat viikolla 7 ja kestävät yhteistoimintalain velvoitteen mukaisesti vähintään 6 viikkoa.

Lisätiedot

Päivitetty 4.2.2020 Tulosta

 
 


Sandelininkatu 1, PL 46
05800 Hyvinkää
kirjaamo@keusote.fi

Kuntayhtymän Y-tunnus: 2844969-4

 

 
Verkko-osoite ja tunnus:
OVT tunnus: 003728449694


Operaattorin (CGI) välittäjätunnus: 003703575029
Operaattori CGI Suomi Oy


Paperilaskut:
Keski-Uudenmaan sote ky
Ostolaskujen käsittely
PL 1, 05801 Hyvinkää


Laskujen liitteet lähetetään:
Keski-Uudenmaan sote ky
PL 46, 05801 Hyvinkää