Päihdeavohuollon pioneerina Suomessa

Vaikeiden päihdeongelmaisten määrä on voimakkaasti lisääntynyt Suomessa viime vuosina. Olemassa oleva päihdeavohuolto tai laitoskuntoutus ei ole pystyneet vastaamaan kasvaneeseen tarpeeseen.  

Kun perinteiset keinot ei toimi, on pakko miettiä rakenteellista uudistustaKeusotessa ajatus erilaisesta toimintamallista oli muhinut ja tovin. Vuoden 2019 elokuussa avattiin Hyvinkäällä päihdekuntoutuspiste Toiwo – toipumisorientoitunut, inhimillinen, vertaisilla vahvistettu oppimisyhteisö. Toiwossa asiakkaiden yksilölliset tarpeet huomioidaan ja he voivat elää normaalia elämää, käyden samalla avokuntoutuksessa. Vertaisten tuella on suuri rooli kuntoutuksessa. Suurin osa asiakkaista tulee mielenterveys- ja päihdepalvelujen tai aikuissosiaalityön kautta. 

Toiwossa päihdeasiakkaat saavat intensiivisempää hoitoa ja laadukkaampaan kuntoutusta. Samalla säästämme kustannukset kalliista laitoskuntoutusjaksoista. Laitoskuntoutus on hyvä silloin kun pitää pysäyttää paha kierre, mutta oleellinen hoito ja kuntoutus tapahtuu viime kädessä avohoidossa, johon ihminen sitoutuu pitkäksi aikaa. kertoo mielenterveys- ja päihdepalvelujen eismies Marko Poikolainen. 

Uusi päihdekuntoutuspiste Kipinä Järvenpäähän 

Tulokset ovat olleet niin vaikuttavat, että marraskuussa avattiin toinen päihdekuntoutuspiste, Kipinä, Järvenpäähän Louhelankujalle 

Järvenpää on hyvin saman tyyppinen radanvarsikaupunki kuin Hyvinkää ja siellä on yhtä lailla pitkäaikaistyöttömyyttä sekä päihdeongelmaa. Kahdella toimipisteellä pystymme palvelemaan kaikki kuusi Keusoten kuntaa. Eli jatkossa kaikilla Keusoten kuntien asiakkailla on mahdollisuus päästä tällaiseen palveluun, jos tarve vaatii. Marko avaa taustoja. 

Kipinän uuden vetäjän erityissosiaaliohjaaja Päivi Muhosen odotukset ovat korkealla, koska asiakkaita on tiedossa paljon. Toiwon onnistunut konsepti on ollut helposti monistettavissa Järvenpäähän ja konkarilla on rohkeita suunnitelmia, kuinka jatkossa puretaan kuntoutujiin kohdentuvaa stigmaa hyvinkin erilaisten yhteistyöverkostojen kanssa.  

Mikä tekee Toiwosta ja Kipinästä niin onnistuneen toimintamallin?  

Kuntoutusjaksot ovat pitkiä, 3-6 kuukautta. Pidempi hoito ja kuntoutus kannattelee päihteettömään elämään paremmin, sanoo Päivi. 

Meidän avokuntoutuspisteissä arki on koko ajan läsnä. Jatkuvasti viedään asioita eteenpäin, oli ne sitten talouteen, opintoihin, työelämään, kuntouttavaan toimintaan, sosiaalisiin suhteisiin tai harrastuksiin liittyviä. Lähestymistapa asiakkaaseen on kokonaisvaltainen. Kuljemme ihmisen rinnalla arjessa pitkään. kertoo Marko. 

Vertaisten tuki, monialainen yhteistyö ja se, että holistisesti ajattelemme asioita, summaa Toiwon erityissosiaaliohjaaja Kati Voivala onnistumisen elementitIlman toimivaa yhteistyöverkostoa tästä ei kuitenkaan tulisi mitään. Kati tuntee verkostot hyvin. Palvelulle on ollut suuri tilaus ja vaste kuntoutujilta ollut hyvä. Useiden ihmisten asioita on saatu parempaan suuntaan. Vuoden aikana Toiwon kuntoutuksessa on ollut yli 100 asiakasta. Ryhmäkoko on 10 henkeä ja asiakkaita otetaan non-stop -periaatteella sisään. 

”Kaikkein tärkeintä onnistumisten kannalta on, että meillä on alan huippuasiantuntijat vetämässä toimipisteitä. Ilman heitä tällaisella resurssoinnilla tämä ei olisi mitenkään mahdollista.” toteaa Marko.  

Tulevaisuuden suunnitelmia 

Toiveissa on, että Toiwon ja Kipinän malli lähtisi elämään ympäri Suomen. Toiwo osallistuu Hyvä käytäntö 2021 -kilpailuun, jossa Talentia etsii sosiaali- ja varhaiskasvatusalan ammattilaisten kehittämiä uusia ratkaisuja. Sellaisia, joilla on ollut hyviä vaikutuksia asiakkaiden elämään. Kati ja Päivi ovat valmiita jalkauttamaan hyvää ideaa eteenpäin.  

Ensi vuoden tavoitteissa on myös käynnistää keskustelu Kelan kanssa kuntoutusrahasta. Tällä hetkellä kuntoutusrahaa saa laitoshuollosta, mutta ei avokuntoutuksesta. Kuntoutumisen kannalta on tärkeää saada päihdeasiakkaiden taloutta kuntoon. 

Palvelua kohtaan on valtava imu ja se voi tuoda omat haasteensa.  

Kyllä me tammikuussa ollaan jo siinä tilanteessa, että Toiwoon ja Kipinään jonotetaan. Kati pohtii. 

Lue lisää Toiwosta ja Kipinästä nettisivuillamme 

Kuvassa vasemmalla Toiwon erityissosiaaliohjaaja Kati Voivala ja oikealla Kipinän erityissosiaaliohjaaja Päivi Muhonen. Pöydällä komeilee maskotti Toiwo Reppana, jollaisen jokainen kuntoutuja saa mukaansa kuntoutusjakson päätteeksi. Taustalla kuntoutujien työstämiä identiteettikuvia.

Päivitetty 16.12.2020 Tulosta

 
 


Sandelininkatu 1, PL 46
05800 Hyvinkää
kirjaamo@keusote.fi
Vaihde p. 019 711 0000,
ma-pe klo 8-16

Kuntayhtymän Y-tunnus: 2844969-4

 
Laskutus:

Verkko-osoite ja tunnus:
OVT tunnus: 003728449694

Operaattorin Telia/CGI tunnus:
003703575029


Verkkolaskulla näkyvä postiosoite / skannauspalvelu:
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä
003728449694
PL 299
02066 DOCUSCAN