Omaishoidon tuen myöntämisperusteet uudistuvat

Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymässä on päätetty uusista, koko kuntayhtymän alueella yhtenäisistä omaishoidon tuen myöntämisperusteista. Uudet myöntämisperusteet astuvat voimaan 1.8.2019 alkaen.

Uudet myöntämisperusteet otetaan käyttöön syksyllä

Alueen kunnissa myöntämisperusteet ovat olleet hyvin erilaisia. Yhtenäistämisen myötä nykyiset omaishoitotilanteet arvioidaan uusilla myöntämisperusteilla syksyn aikana. Arvioinnilla tehdään ratkaisut omaishoidon tuen jatkumisesta ja palkkion suuruudesta. Alustavan arvion mukaan hoitopalkkiot pysyvät samana tai nousevat suurimmalla osalla nykyisistä omaishoidon tuen saajista. Pienellä osalla palkkio tulee alenemaan. Uudet hoitopalkkiot ovat 399,91€/kk, 650€/kk ja 1550€/kk.

Palvelut turvataan tuen päättyessä

Osalla omaishoidon tuen saajista uudet myöntämisperusteet eivät täyty. Kuntayhtymässä selvitetään, millaisia asiakastilanteita mahdollinen omaishoidon tuen päättyminen tulisi koskemaan, ja millaisia tukitoimia tai palveluja omaishoitoperheet tarvitsevat omaishoidon tuen päättyessä. Yhtymähallitus arvioi tämän tiedon pohjalta toimenpiteet tarvittavan tuen ja palvelujen turvaamiseksi.

Kuntayhtymässä kehitetään parhaillaan yhteisiä käytäntöjä asiakaslähtöisten omaishoidon tukipalvelujen ja asiakasohjauksen kehittämiseksi. Haluamme kaikissa tilanteissa turvata erityisesti omaistaan ja läheistään hoitavien henkilöiden tarpeisiin vastaavat palvelut. Omaishoitoa tukevia palveluja voidaan 1.8.2019 alkaen myöntää myös silloin, jos sopimusta omaishoidon tuesta ei ole, eikä läheistään hoitava saa rahallista hoitopalkkiota.

Päivitetty 14.5.2019 Tulosta

 
 


Sandelininkatu 1, PL 46
05800 Hyvinkää
kirjaamo@keusote.fi
Vaihde p. 019 711 0000,
ma-pe klo 8-16

Kuntayhtymän Y-tunnus: 2844969-4

 
Laskutus:

Verkko-osoite ja tunnus:
OVT tunnus: 003728449694

Operaattorin Telia/CGI tunnus:
003703575029


Verkkolaskulla näkyvä postiosoite / skannauspalvelu:
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä
003728449694
PL 299
02066 DOCUSCAN