Kuntayhtymävaltuuston päätöksiä 13.12.18

Päätöstiedot eivät ole tarkistettuja. Tiedot on koottu kokouksessa tehtyjen muistiinpanojen pohjalta, joten niissä voi esiintyä puutteita ja epätarkkuutta. Pöytäkirja julkaistaan osoitteessa www.keski-uudenmaansote.fi.

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä valtuuston kokous 13.12.2018 klo 16:00
§ Otsikko Liitteet
-1 Läsnäolijat -
49

KOKOUKSEN AVAUS, KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN, KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Esitys

Valtuuston puheenjohtaja avaa kokouksen. Suoritetaan nimenhuuto ja todetaan läsnäolijat. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Satu Kontiainen ja Aila Koivunen.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan. Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Satu  Kontiainen ja Aila Koivunen.

Tämän jälkeen kuultiin Hus:in uuden toimitusjohtaja Juha Tuomisen esittäytyminen ja katsaus sote-asioihin.

-
50 KUNTAYHTYMÄN TILANNEKATSAUS
 

Esitys

Merkitään tiedoksi.Valtuusto 13.12.2018 (pdf)

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

-
51

TARKASTUSLAUTAKUNNAN UUDEN VARAJÄSENEN VALINTA

Esitys

Yhtymävaltuusto päättää

-       myöntää eron tarkastuslautakunnan varajäsenelle Arto Järviselle.

-       valitsee eronneen jäsenen tilalle uuden jäsenen 

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan. Tarkastuslautakunnan uudeksi varajäseneksi valittiin Matti Heikkilä Hyvinkäältä.

-
52 SIDONNAISUUSREKISTERIIN SAATUJEN ILMOITUSTEN HYVÄKSYMINEN
 

Esitys          

Yhtymävaltuusto merkitsee asian tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

1 kpl
53

KESKI-UUDENMAAN SOTE -KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2019 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2019-2021

 

Esitys

Yhtymävaltuusto hyväksyy liitteen mukaisena Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymän vuoden 2019 talousarvion ja taloussuunnitelman 2019-2021.

Lisäksi yhtymävaltuusto oikeuttaa kuntayhtymän johtajan tekemään asiakirjoihin vähäisiä teknisluonteisia tarkistuksia.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan

1 kpl
54

VUODEN 2018 TALOUSARVIOMÄÄRÄRAHAMUUTOKSET

 

Esitys

Yhtymävaltuusto päättää, että

-Hyvinkään palvelutuotannon talousarviomäärärahaa tarkistetaan Hyvinkään valtuuston päätöksen mukaisesti ja summa kohdennetaan kuntayhtymän talousarviossa vastaaviin tietopaketteihin:

 • hallinto ja kehittäminen 275 400 euroa
 • perhe- ja sosiaalipalvelut 1 322 500 euroa
 • terveyttä edistävät palvelut 1 099 000 euroa.
 • Valinnanvapaus –hankkeen talousarviomäärärahaa tarkistetaan seuraavasti:
  • toimintakuluihin (palvelujen ostot) lisätään 600 000 euroa
  • toimintatuottoihin (tuet ja avustukset valtiolta sekä muut tuotot) lisätään yhteensä 600 000 euroa.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

-
55

KUNTAYHTYMÄN LYHYTAIKAISEN RAHOITUKSEN JÄRJESTÄMINEN/LIMIITIN TARKISTUS

 

Esitys

Yhtymävaltuusto päättää

- tarkistaa 26.9.2017 § 37 päätöstä siten, että kuntatodistusrahoitusta voi olla kerrallaan käytössä enintään 30 miljoonaa euroa yhdeltä tai useammalta rahoittajalta, ja

- että tämä päätös voidaan panna täytäntöön mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. 

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

-
56

HALLINTOSÄÄNNÖN PÄIVITTÄMINEN

 

Esitys

Yhtymävaltuusto päättää

- hyväksyä liitteenä olevan esityksen hallintosäännöksi 1.1.2019 alkaen,

- että hallintosääntöä tarkastellaan uudelleen vuoden 2019 lopulla,

- oikeuttaa kuntayhtymän johtajan tekemään hallintosääntöön pieniä teknisluonteisia korjauksia, ja

- että tämä päätös voidaan panna täytäntöön mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. 

Päätös

Keskustelun kuluessa Arto Lindberg esitti Tarja Edryn kannattamana, että hankintarajat päätetään seuraavasti:

-yhtymähallitus päättää yli 6 000 000 euron hankinnoista

-kuntayhtymän johtaja päättää 2 500 000 – 6 000 000 euron hankinnoista

-palvelujohtaja päättää 400 000 – 2 500 000 euron hankinnoista

-tulosalueen johtaja päättää enintään 400 000 euron hankinnoista

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että koska hankintarajoista on tehty yhtymähallituksen esityksestä poikkeava kannatettu esitys, asiasta on äänestettävä. Ne, jotka kannattavat yhtymähallituksen esitystä, äänestävät JAA ja ne, jotka Arto Lindbergin esitystä äänestävät EI. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 12 JAA –ääntä ja 25 EI –ääntä (äänestysluettelo liitteenä). Puheenjohtaja totesi Arto Lindbergin esityksen hankintarajoista tulleen hyväksytyksi.

Muilta osin yhtymävaltuusto hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti seuraavilla muutoksilla hallintosääntöön:

15 § Kuntayhtymän johtajan toimivalta, kohtaan 5 lisäys:

Kuntayhtymän johtaja tiedottaa yhtymähallitusta hankinnoista ennen kilpailuttamista.

11 § Yhtymähallitus, kohta 13 muutetaan muotoon:

Päättää merkittävien oikeusprosessien käynnistämisestä ja vireillä olevan asian oikeudenkäyntiin liittyvän sovinnon tekemisestä.

 

1 kpl
57

VALTUUSTOALOITTEET

Todettiin, että kokouksessa ei jätetty valtuustoaloitteita.

-
58

TIEDONANTOJA

Valtuuston kokousajat keväällä 2019

 • torstai 7.3.2019 klo 18.00
 • torstai 2.5.2019 klo 18.00
 • valtuustoseminaari 6.-7.6.2019
 • torstai 27.6.2019 klo 18.00

 

-
Päivitetty 14.5.2019 Tulosta

 
 


Sandelininkatu 1, PL 46
05800 Hyvinkää
kirjaamo@keusote.fi
Vaihde p. 019 711 0000,
ma-pe klo 8-16

Kuntayhtymän Y-tunnus: 2844969-4

 
Laskutus:

Verkko-osoite ja tunnus:
OVT tunnus: 003728449694

Operaattorin Telia/CGI tunnus:
003703575029


Verkkolaskulla näkyvä postiosoite / skannauspalvelu:
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä
003728449694
PL 299
02066 DOCUSCAN