Kuntayhtymähallituksen päätöksiä 25.9.18

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymähallitus 25.9.2018 klo 17:30
§ Otsikko Liitteet
95

KOKOUKSEN AVAUS, KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN, KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen. Suoritettiin nimenhuuto ja todettiin läsnäolijat. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Arto Lindberg ja Saija Pellikka.

Yhtymähallitus hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksesta, ottaa käsittelyyn pöydälle jaettu päätösesitys perussopimuksen muuttamisesta.

 
96

KUNTAYHTYMÄN TILANNEKATSAUS

Yhtymähallitus päätti merkitä tiedoksi.

Kuntayhtymän katsaus 25.9. 2018 (pdf)

-
97

KESKI-UUDENMAAN SOTE KUNTAYHTYMÄN ORGANISAATION MUKAISTEN VIRKOJEN PERUSTAMINEN

Yhtymähallitus päätti 

- perustaa liitteen mukaiset virat edellyttäen, että yhtymävaltuusto hyväksyy kokouksessaan 2.10.2018 kuntayhtymän organisaatiorakenteen yhtymähallituksen esityksen mukaan ja

- oikeuttaa kuntayhtymän johtajan tekemään virkaluetteloon teknisluonteisia korjauksia.

1 kpl
98

YHTYMÄHALLITUKSEN UUDEN JÄSENEN VALINTA

Yhtymähallitus päätti esittää yhtymävaltuustolle, että

-       valtuusto myöntää eron yhtymähallituksen jäsenelle Timo Riskilälle (Hyvinkää) ja

-       uudeksi jäseneksi valitaan Arto Järvinen.

-
99

OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET JA SOVELTAMISOHJEET

Yhtymähallitus päätti palauttaa asian yksimielisesti uudelleen valmisteltavaksi ohjeistaen valmistelua seuraavasti:

- muun omaishoidon kriteerit määritellään

- esitetään kaksi mallia omaishoidon tuesta, siten että toisessa mallissa kaikki asiakkaat pysyvät omaishoidon piirissä ja toinen malli on kustannusneutraali

- siirtymäaika on vähintään kolme kuukautta

- Nurmijärven sijaisapumalli arvioidaan.

3 kpl
101

HALLINTOSÄÄNNÖN PÄIVITTÄMINEN

Yhtymähallitus päätti perustaa hallintosäännön päivittämistyötä varten ohjausryhmän ja nimesi siihen jäseniksi yhtymähallituksen ja yhtymävaltuuston puheenjohtajiston.

-
102

LAUSUNTO VALTUUSTOALOITTEESEEN TYÖTTÖMIEN PALKKAAMISEKSI VANHUKSIA ULKOILUTTAMAAN

Yhtymähallitus päätti hyväksyä esitetyn lausunnon vastauksena Pornaisten kunnan valtuustoaloitteeseen.

1 kpl
103

VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

Yhtymähallitus päätti, ettei em. päätöksiin sisälly päätöstä, joka olisi otettava yhtymähallituksen käsiteltäväksi.

-
104

TIEDONANTOJA

 

105

PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMINEN

Yhtymähallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteluun siten, että aiheuttamisperiaatetta avataan tarkemmin ja asiasta tuodaan vertailutietoa muista organisaatioista.

 

 Esityslista

Päivitetty 14.5.2019 Tulosta

 
 


Sandelininkatu 1, PL 46
05800 Hyvinkää
kirjaamo@keusote.fi
Vaihde p. 019 711 0000,
ma-pe klo 8-16

Kuntayhtymän Y-tunnus: 2844969-4

 
Laskutus:

Verkko-osoite ja tunnus:
OVT tunnus: 003728449694

Operaattorin Telia/CGI tunnus:
003703575029


Verkkolaskulla näkyvä postiosoite / skannauspalvelu:
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä
003728449694
PL 299
02066 DOCUSCAN