Kuntayhtymähallituksen päätöksiä 22.1.19

Päätöstiedot eivät ole tarkistettuja. Tiedot on koottu kokouksessa tehtyjen muistiinpanojen pohjalta, joten niissä voi esiintyä puutteita ja epätarkkuutta. Pöytäkirja julkaistaan osoitteessa www.keski-uudenmaansote.fi.
Kuntayhtymähallituksen kokous.22.1.2019 17:00:
§ Otsikko Liitteet
-1 Läsnäolijat -
172

KOKOUKSEN AVAUS, KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN, KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Esitys

Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen. Suoritetaan nimenhuuto ja todetaan läsnäolijat. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Erkki Laukkanen ja Hilppa Loikkanen.

Päätös

Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen. Suoritettiin nimenhuuto ja todettiin läsnäolijat. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Valittiin tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Erkki Laukkanen ja Hilppa Loikkanen.

-
173

KUNTAYHTYMÄN TILANNEKATSAUS

Esitys 

Merkitään tiedoksi. Kuntayhtymän katsaus hallitus 22.1.2019 

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Lisäksi tietohallintojohtaja Antti Ylä-Jarkko esittäytyi ja lakimies Susanna Lehti esitteli kuntayhtymähankintoja.

-
175

KESKI-UUDENMAAN TYÖTERVEYS OY:N OSAKKEIDEN MERKINTÄ

Esitys KYJ

Yhtymähallitus päättää

- että Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä merkitsee kolme kappaletta Keski-Uudenmaan Työterveys Oy:n uutta osaketta yhtiön 18.12.2018 pidetyn yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti

- valtuuttaa kuntayhtymän johtajan solmimaan liitteen mukaiset sopimukset ja lunastussitoumuksen osakkeiden merkinnästä

- valtuuttaa kuntayhtymän johtajan tekemään mahdollisia teknisiä muutoksia sopimukseen

- nimeää työhyvinvointipäällikkö Ritva Hyvärisen edustamaan Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymää Keski-Uudenmaan Työterveyshuolto Oy:n hallitukseen

- päättää käynnistää työterveyshuollon kilpailutuksen siirtymävaiheen aikana. 

Päätös         

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti muutoksella, että esityksen viimeinen kohta työterveyshuollon kilpailutuksen käynnistämisestä siirtymävaiheen aikana poistetaan.

5 kpl
176

KESKI-UUDENMAAN SOTE -KUNTAYHTYMÄN PALKKOJEN ENSIVAIHEEN HARMONISOINTI

Esitys

Kuntayhtymän hallitus päättää

- palkkojen ensivaiheen harmonisoinnin periaatteet edellä esittelytekstissä kuvatulla tavalla

- antaa valtuudet henkilöstöjohtajalle päättää ensivaiheen harmonisointisuunnitelmasta ja sen kohdentamisesta.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

 

-
177

KAHDEN PALKANLASKIJAN LIIKKEEN LUOVUTUS KESKI-UUDENMAAN SOTE -KUNTAYHTYMÄSTÄ KUNTAPRO OY:LLE

Ehdotus

Kuntayhtymän hallitus päättää

- siirtää liikkeen luovutuksella 2 palkanlaskijaa Kuntapro OY:n palvelukseen

- valtuuttaa kuntayhtymän johtajan allekirjoittamaan henkilöstön siirtosopimuksen

- valtuuttaa kuntayhtymän johtajan tekemään tarvittavat tekniset muutokset henkilöstön siirtosopimukseen

- hyväksyä liitteenä olevan Henkilöstön siirron periaatteet asiakirjan.

 Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan

2 kpl
178

IKÄÄNTYNEIDEN KOTIHOIDON MYÖNTÄMISPERUSTEET JA SOVELTAMISOHJEET

Esitys KYJ

Yhtymähallitus päättää,

-  että kotihoidon uudet kriteerit otetaan vaiheittain käyttöön kevään 2019 aikana niin, että 1.2.2019 alkaen palvelut myönnetään uusien kotihoidon asiakkaiden osalta  koko alueella ja,

-  että kuntakohtaisista eroista johtuen uusia kriteerejä otetaan käyttöön nykyisten kotihoidon asiakkaiden osalta vaiheittain kevään 2019 aikana, kuitenkin 1.6.2019 mennessä.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

1 kpl
179

KESKI-UUDENMAAN SOTE-KUNTAYHTYMÄN IKÄÄNTYNEIDEN KOTIHOIDON, JA ASUMISPALVELUJEN ASIAKASMAKSUJEN SOVELTAMISOHJE

Esitys KYJ

Yhtymähallitus päättää

-  hyväksyä ikääntyneiden kotihoidon ja asumispalvelujen asiakasmaksujen asiakasmaksuohjeen siten, että uusi ohje otetaan käyttöön määräaikaisissa ja säännöllisissä palveluissa 1.3.2019 alkaen

-  hyväksyä soveltamisohjeessa kuvatun tehostetun palveluasumisen asiakasmaksun määräytymisen. 

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

1 kpl
180

IKÄÄNTYNEIDEN PERHEHOIDON MYÖNTÄMISPERUSTEET, SOVELTAMISOHJEET JA ASIAKASMAKSUT

Esitys KYJ

Yhtymähallitus päättää,

-hyväksyä ikäihmisten perhehoidon soveltamisohjeet sekä perhehoidon palkkiot vaihtoehto 2 mukaisesti, jotka otetaan käyttöön portaittain 1.5.2019 alkaen uusien toimeksiantosopimusten osalta ja voimassaolevien sopimusten osalta.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

 

1 kpl
181

VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

Esitys yhtymähallituksen puheenjohtaja

Yhtymähallitus toteaa, ettei em. päätöksiin sisälly päätöstä, joka olisi otettava yhtymähallituksen käsiteltäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Päivitetty 14.5.2019 Tulosta

 
 


Sandelininkatu 1, PL 46
05800 Hyvinkää
kirjaamo@keusote.fi
Vaihde p. 019 711 0000,
ma-pe klo 8-16

Kuntayhtymän Y-tunnus: 2844969-4

 
Laskutus:

Verkko-osoite ja tunnus:
OVT tunnus: 003728449694

Operaattorin Telia/CGI tunnus:
003703575029


Verkkolaskulla näkyvä postiosoite / skannauspalvelu:
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä
003728449694
PL 299
02066 DOCUSCAN