Kuntayhtymähallituksen päätöksiä 12.3.19

Päätöstiedot eivät ole tarkistettuja. Tiedot on koottu kokouksessa tehtyjen muistiinpanojen pohjalta, joten niissä voi esiintyä puutteita ja epätarkkuutta. Pöytäkirja julkaistaan osoitteessa www.keski-uudenmaansote.fi.
Keski-Uudenmaan sote yhtymähallitus 12.3.2019 17:00:
§ Otsikko Liitteet
-1 Läsnäolijat -
26

KOKOUKSEN AVAUS, KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN, KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Esitys

Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen. Suoritetaan nimenhuuto ja todetaan läsnäolijat. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Kati Lepojärvi ja Eemeli Peltonen.

Päätös

Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen. Suoritettiin nimenhuuto ja todettiin läsnäolijat. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Valittiin tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Kati Lepojärvi ja Ulla-Mari Karhu.

-
27

KUNTAYHTYMÄN TILANNEKATSAUS

Esitys          

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

-
28

LIIKKEEN LUOVUTUS / PORNAISTEN SUUN TERVEYDENHUOLLON PALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN

Esitys KYJ

Yhtymähallitus päättää

- hyväksyä liitteenä 1 olevan henkilöstön siirtosopimuksen Attendo Terveyspalvelut Oy:n ja Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymän välillä

- ottaa vastaan liikkeen luovutuksella kuntayhtymän palvelukseen 1.4.2019 lähtien Attendo Terveyspalvelut Oy:ltä liitteen 2 mukaisen henkilöstön (ei julkinen)

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

1 kpl
29

TOIMIEN MUUTTAMINEN VIROIKSI

Esitys KYJ

Yhtymähallitus päättää muuttaa liitteen 1 mukaiset toimet viroiksi

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

1 kpl
30

KESKI-UUDENMAAN SOTE-KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2018

Esitys KYJ  

Yhtymähallitus päättää

-allekirjoittaa Keski-Uudenmaan sote- kuntayhtymän liitteenä olevan vuoden   2018 tilinpäätöksen ja jättää tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi

-saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan käsittelyn jälkeen edelleen yhtymävaltuuston käsiteltäväksi

-oikeuttaa kuntayhtymän johtajan tekemään tilinpäätökseen teknisluonteisia korjauksia ja tarkistuksia sekä

-esittää yhtymävaltuustolle, että tilikauden alijäämä 6 656,17 euroa esitetään siirrettäväksi omaan pääomaan edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille.                                                                

Päätös         

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

2 kpl
31

ASIAKASMAKSUT 1.1.2019 ALKAEN/TÄYDENNYS

Esitys KYJ

Yhtymähallitus hyväksyy Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymän asiakasmaksujen täydennykset liitteen mukaisesti

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

2 kpl
32

ASIAKASMAKSUJEN PERIMÄTTÄ JÄTTÄMINEN TAI ALENTAMINEN

Esitys KYJ

Yhtymähallitus päättää

- että, asiakasmaksua voidaan alentaa tai jättää se kokonaan perimättä, jos maksun periminen vaarantaa henkilön tai hänen perheensä toimeentulon edellytyksiä tai henkilön lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteutumista, tai jos siihen on muuten syytä huollolliset näkökohdat huomioon ottaen; sekä

- valtuuttaa asiakasmaksusta päättävän viranhaltijan päättämään myös asiakasmaksun alentamisesta tai perimättä jättämisestä sekä talouspäällikön päättämään asiakkaalta laskutetun asiakasmaksun perinnästä luopumisesta. 

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

-
33

KESKI-UUDENMAAN SOTE-KUNTAYHTYMÄN IKÄÄNTYNEIDEN KOTIHOIDON, JA ASUMISPALVELUJEN ASIAKASMAKSUJEN SOVELTAMISOHJE

Esitys vs KYJ

Yhtymähallitus päättää, 

- hyväksyä ikääntyneiden kotihoidon ja asumispalvelujen asiakasmaksujen asiakasmaksuohjeen muutokseen kohtaan 3.2.1. 3.2.1 Säännöllisessä kotihoidossa ja palveluasumisessa huomioitavat tulot maininnan omaishoidon tuesta sekä poistaa esitetty lause kappaleesta 3.1 liitteen mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

1 kpl
34

PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSKUNTOUTUJIEN ASUMISPALVELUJEN KRITEERIT

Esitys KYJ

Yhtymähallitus päättää hyväksyä päihde- ja mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujen kriteerit 1.4.2019 alkaen liitteen 1 mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

2 kpl
35

PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSKUNTOUTUJIEN ASUMISPALVELUJEN ASIAKASMAKSUOHJE

Esitys KYJ

Yhtymähallitus päättää hyväksyä päihde- ja mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujen asiakasmaksuohjeen 1.4.2019 alkaen liitteen 1 mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

2 kpl
36

KUNTAYHTYMÄN VIRANHALTIJOIDEN SIJAISET

Esitys KYJ

Yhtymähallitus päättää

- nimetä kuntayhtymän johtajan, palvelujohtajien, talous- ja hallintojohtajan, henkilöstöjohtajan, integraatiojohtajien sekä tietohallintojohtajan sijaiset liitteen mukaisesti; sekä

- valtuuttaa johtavassa asemassa olevat viranhaltijat nimeämään sijaiset alaisilleen viranhaltijoille.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

 

-
37

VALINNANVAPAUSKOKEILUN KÄRKIHANKEKAUDEN 2017-2018 LOPPURAPORTTI

Esitys KYJ

Yhtymähallitus päättää merkitä valinnanvapauskokeilun kärkihankekauden 2017-2018 loppuraportin tiedoksi

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

2 kpl
38

VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

Esitys yhtymähallituksen puheenjohtaja

Yhtymähallitus toteaa, ettei em. päätöksiin sisälly päätöstä, joka olisi otettava yhtymähallituksen käsiteltäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

-
39 TIEDONANTOJA -
Päivitetty 14.5.2019 Tulosta

 
 


Sandelininkatu 1, PL 46
05800 Hyvinkää
kirjaamo@keusote.fi
Vaihde p. 019 711 0000,
ma-pe klo 8-16

Kuntayhtymän Y-tunnus: 2844969-4

 
Laskutus:

Verkko-osoite ja tunnus:
OVT tunnus: 003728449694

Operaattorin Telia/CGI tunnus:
003703575029


Verkkolaskulla näkyvä postiosoite / skannauspalvelu:
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä
003728449694
PL 299
02066 DOCUSCAN