Kotihoidon etäpalvelu käynnistyy

Etäkotihoidossa hoitaja ottaa kuvayhteyden asiakkaaseen.

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymässä käynnistyy huhtikuun aikana kotihoidon etäpalvelu.

Etäpalvelu täydentää kotihoidon ja kotona asumisen tukipalveluita, laajentaa palveluvalikoimaa sekä tuo uusia mahdollisuuksia asiakkaan yhteydenpitoon ammattilaisen kanssa. Etäpalvelu edistää asiakkaan selviytymistä omatoimisesti ja toimintakykyisesti omassa arjessaan. Se tukee kotona asumista, turvallisuutta, osallisuutta, vuorovaikutusta sekä virikkeellisyyttä esimerkiksi erilaisten ryhmätoimintojen avulla (kuntoutus, ruokailu).

Etäpalvelu on kotihoidon palvelua, jossa hoitajan käynti hoidetaan kuvayhteydellä. Palvelua myönnetään yksilöllisen palvelutarpeen arvioinnin perusteella. Asiakkaan palvelukokonaisuus voi muodostua pelkästään etäkotikäynneistä tai etäkotikäyntien ja perinteisen hoidon ja palvelun yhdistämisestä. Asiakkaan kanssa yhdessä laaditaan palvelusuunnitelma, jossa määritellään palvelun yksilöllinen toteuttaminen. Asiakas saa palvelusta päätöksen ja palvelusta peritään kuntayhtymän vahvistama asiakasmaksu samalla tavalla kuin kotihoidonkin maksu.

Etäpalvelu soveltuu monenlaisiin asiakastarpeisiin. Sen avulla voidaan esimerkiksi seurata lääkehoidon toteutumista, ravitsemusta, hoitoa/vointia sekä erilaisia mittauksia. Lisäksi sillä voidaan antaa ohjeistusta ja tukea omahoitoon (esim. verensokeri), tukea päivittäisiä toimintoja omassa kodissa sekä lieventää yksinäisyyttä ja ahdistuneisuutta. Asiakkaan käyttöön luovutetaan tablettitietokone, johon etäpalvelun hoitaja ottaa yhteyden asiakkaan kanssa sovittuna ajankohtana.

Päivitetty 14.5.2019 Tulosta

 
 


Sandelininkatu 1, PL 46
05800 Hyvinkää
kirjaamo@keusote.fi
Vaihde p. 019 711 0000,
ma-pe klo 8-16

Kuntayhtymän Y-tunnus: 2844969-4

 
Laskutus:

Verkko-osoite ja tunnus:
OVT tunnus: 003728449694

Operaattorin Telia/CGI tunnus:
003703575029


Verkkolaskulla näkyvä postiosoite / skannauspalvelu:
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä
003728449694
PL 299
02066 DOCUSCAN