Kotiapu-kokeilu tuo tukea ja turvaa ikääntyneelle

Hyvinkään kaupunki laajentaa kotiin annettavien palveluiden valikoimaa tarjoamalla hoidollisten ja kuntouttavien tukien lisäksi ei-hoidollisia palveluita. Kotiapu-kokeilu on tarkoitettu ensisijaisesti paljon palveluita tarvitseville Hyvinkään kotihoidon ja omaishoidon tuen asiakkaille. Kotiapu-kokeilu käynnistyy huhtikuun aikana.

Ikääntyneiden kotihoidon ja omaishoidon tuen asiakkaiden arjessa selviytymistä on tarpeen tukea nopeasti saatavalla ei-hoidollisella kotiavulla, kuten siivous-, asiointi-, pyykkipalveluilla ja sosiaalisella kuntoutuksella. Sosiaalinen kuntoutus auttaa yksinäisyyden ja syrjäytymisen ehkäisyssä. 

Tällä hetkellä ei-hoidollisten palveluiden saanti on mahdollista vain erityisryhmillä, kuten veteraaneilla. Panostamalla entistä monipuolisempiin kotiin annettaviin palveluihin ja tukiin tuetaan ikääntyneiden hyvinvointia, toimintakykyä ja arjessa selviytymistä. Kotiin annettavilla palveluilla ja tuilla voidaan ehkäistä ja vähentää siirtymistä raskaampiin palveluihin useilla vuosilla.

Kotiapu–kokeilun tavoitteena on tuottaa tietoa ja kehittää ikääntyneiden ei-hoidollisen kotiavun palvelujärjestelmiä ja –polkuja. Kotiin annettavien eri tukimuotojen, palveluiden ja kuntouttavan työn tavoitteena on mahdollistaa ikääntyneen kotona asuminen. Ikääntyneiden kotona asumisen tukemisen lisäksi Kotiapu–kokeilun tavoitteena on kohdentaa kotihoidon työntekijöiden tekemää työtä ammattia vastaaviin hoidollisiin työtehtäviin. Kohdentamalla kotihoidon työntekijöiden työtä pystytään keventämään työntekijän työmäärää ja antamaan asiakkaille laadukasta hoivan ja hoidon osaamista.

Hyvinkään kaupunki on myöntänyt Kotiapu–kokeilulle 200 000 euroa 2018 vuoden loppuun asti. Rahoituksella kustannetaan Kotiapu–kokeilussa tarjottavien ei-hoidollisten palveluiden kustannukset ja 50 % projektikoordinaattorin palkkakustannukset.

Asiakas voi ostaa 1-4 tuntia kuukaudessa ei-hoidollisia palveluita tukemaan kotona asumista. Kotiapu–kokeilu maksaa asiakkaalle 5 euroa tunnilta. Palvelusta ei ole mahdollista saada kotitalousvähennystä.

Kotiapu-kokeilu on Hyvinkään kaupungin rahoittama kokeilu. Kokeilua hallinnoi Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymä.

Katso tarkemmat tiedot Kotiapu-kokeilusta!

 

Päivitetty 14.5.2019 Tulosta

 
 


Sandelininkatu 1, PL 46
05800 Hyvinkää
kirjaamo@keusote.fi
Vaihde p. 019 711 0000,
ma-pe klo 8-16

Kuntayhtymän Y-tunnus: 2844969-4

 
Laskutus:

Verkko-osoite ja tunnus:
OVT tunnus: 003728449694

Operaattorin Telia/CGI tunnus:
003703575029


Verkkolaskulla näkyvä postiosoite / skannauspalvelu:
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä
003728449694
PL 299
02066 DOCUSCAN