Koronarajoituksia päivitetty - yli 50 hengen kokoontumiset ulkona mahdollisia eriyttämisjärjestelyin

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tartuntatautilain pykälän 58 mukaisessa päätöksessään 1.6.2021 päättänyt, että aikavälillä 2.6.-22.6.2021 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueilla, koskien Keusoten kuntia, voidaan sisätiloissa järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu enintään 10 henkilöä, ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa enintään 50 henkilöä edellyttäen, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden on tosiasiallisesti mahdollista välttää lähikontaktit toisiinsa ja turvallisuus voidaan varmistaa noudattaen 31.5.2021 päivitettyä opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen antamaa ohjetta. Katso THL:n ohje 31.5.

Yhteisyleisömäärää koskevista rajoista voidaan ulkotiloissa poiketa 2.6. alkaen eriyttämisjärjestelyin.
Tämä edellyttää, että:
i) tiloissa on käytettävissä useita katsomolohkoja tai yleisölle tarkoitettuja rajattavissa olevia alueita,
ii) tilaisuuteen osallistuva yleisö voidaan sijoittaa omille istumapaikoille tai omille alueille ulkotiloissa enintään 50 henkilön erillisiin katsomolohkoihin tai yleisölle tarkoitettuihin alueisiin, ja
iii) niissä kussakin asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden on tosiasiallisesti mahdollista välttää lähikontakti
toisiinsa ja turvallisuus voidaan varmistaa noudattamalla opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 31.5.2021 antamaa ohjetta.

Lisäksi käytettävissä olevien lohkojen välille on järjestettävä selkeä suojavyöhyke. Jokaiselle lohkolle tulee olla omat kulkureitit, palvelut (kuten mahdolliset tarjoilupalvelut ja saniteettitilat) sekä tapahtumahenkilökunta.

Katso AVIn päätös 1.6.

Päätöstä 58 d lähikontaktien välttämisestä jatkettu 22.6. asti

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on päättänyt 1.6.2021 jatkaa tartuntatautilain pykälän 58 d mukaista päätöstä 22.6.2021 asti, jonka mukaan toimijoita velvoitetaan järjestämään yleisölle avoimien tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitettujen tilojen käytön Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueilla, koskien Keusoten kuntia, siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden on tosiasiallisesti mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa.

Katso AVIn päätös 1.6.

Aikuisten kilpailutoiminta mahdollista huomioiden AVIn 58 ja 58 d mukaiset päätökset

Aikuisten kilpailutoimintaa on mahdollista järjestää huomioiden yleisön osalta tartuntatautilain pykälän 58 mukainen Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös, ja toiminnan järjestämisen kannalta pykälän 58 d mukainen AVIn päätös lähikontaktien tosiasiallisesta välttämisestä.
Katso tarkemmin, mitkä kaikki tilaisuudet määritellään yleisötilaisuuksiksi AVIn sivuilta.

Katso tarkemmin Keusoten alueen voimassa olevat koronasuositukset ja – rajoitukset: https://www.keski-uudenmaansote.fi/koronavirus/koronasuositukset-ja-rajoitukset/

Päivitetty 2.6.2021 Tulosta

 
 


Sandelininkatu 1, PL 46
05800 Hyvinkää
kirjaamo@keusote.fi
Vaihde p. 019 711 0000,
ma-pe klo 8-16

Kuntayhtymän Y-tunnus: 2844969-4

 
Laskutus:

Verkko-osoite ja tunnus:
OVT tunnus: 003728449694

Operaattorin Telia/CGI tunnus:
003703575029


Verkkolaskulla näkyvä postiosoite / skannauspalvelu:
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä
003728449694
PL 299
02066 DOCUSCAN