Koronarajoituksia päivitetty - Keusoten alueella voimaan kiihtymisvaiheen rajoitukset

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 14.6.2021 päättänyt kumota 1.6.2021 annetut tartuntatautilain pykälän 58 mukaiset määräykset koskien yleisötilaisuuksien ja kokousten kieltämistä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueilla ajalta 15.6.-22.6.2021.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on uudessa päätöksessään 14.6.2021 päättänyt, että Keusoten kuntien alueella voidaan nyt järjestää sisätiloissa yli 10 henkilön sekä alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa yli 50 henkilön yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia edellyttäen, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden on tosiasiallisesti mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa ja turvallisuus voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 31.5.2021 antamaa ohjetta.

Lähikontaktilla tarkoitetaan tässä päätöksessä ihmisten oleskelua samassa sisätilassa alle kahden metrin etäisyydellä toisistaan yli 15 minuutin ajan tai fyysistä kontaktia toisiinsa ja ulkotilassa fyysistä kontaktia toisiinsa.

Määräys on voimassa ajalla 15.6.2021-14.7.2021.

Katso AVIn päätös 14.6.

Päätös 58 d lähikontaktien välttämisestä kumottu

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 14.6.2021 päättänyt kumota 1.6.2021 annetussa päätöksessä antamansa tartuntatautilain pykälän 58 d mukaisen määräyksen Keusoten kuntien alueiden osalta ajalta 15.6.-22.6.2021.
Määräyksen mukaan toimijoita on velvoitettu järjestämään yleisölle avoimien tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitettujen tilojen käytön Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueilla, koskien Keusoten kuntia, siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden on tosiasiallisesti mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa.

Katso AVIn päätös 14.6.

Tilojen käyttöä koskien noudatettava edelleen pykälää 58 c

Tilojen käyttöä koskien tulee noudattaa edelleen tartuntatautilain väliaikaista 58 c pykälää, joka on voimassa 31.12.2021 saakka.

Tartuntatautilain pykälän 58 c mukaan toimijan on toiminnassaan huolehdittava, että:
- asiakkailla ja osallistujilla on mahdollisuus käsien puhdistamiseen,
- asiakkaille ja osallistujille annetaan riittävän etäisyyden ylläpitämistä, käsien puhdistamista ja muita vastaavia tartuntojen leviämistä estäviä käytänteitä koskevat toimintaohjeet,
- tilojen ja pintojen puhdistamista tehostetaan sen lisäksi, mitä muualla kyseisen toiminnan osalta puhdistamisesta säädetään ja
- asiakkaan ja osallistujien oleskelu on järjestetty sillä tavoin väljästi, kuin se kyseisen toiminnan erityispiirteet huomioon ottaen on mahdollista ja sijoittaa mahdolliset asiakaspaikat riittävän etäälle toisistaan.

Katso tarkemmin Keusoten alueen voimassa olevat koronasuositukset ja – rajoitukset: https://www.keski-uudenmaansote.fi/koronavirus/koronasuositukset-ja-rajoitukset/

Päivitetty 15.6.2021 Tulosta

 
 


Sandelininkatu 1, PL 46
05800 Hyvinkää
kirjaamo@keusote.fi
Vaihde p. 019 711 0000,
ma-pe klo 8-16

Kuntayhtymän Y-tunnus: 2844969-4

 
Laskutus:

Verkko-osoite ja tunnus:
OVT tunnus: 003728449694

Operaattorin Telia/CGI tunnus:
003703575029


Verkkolaskulla näkyvä postiosoite / skannauspalvelu:
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä
003728449694
PL 299
02066 DOCUSCAN