Kohti alueellista kotisairaalatoimintaa Keski-Uudellamaalla

Tehokas ja turvallinen sairaalahoito voidaan yhä useammin järjestää potilaan kotona. Kotisairaalatoimintaa on kehitetty eri kunnissa jo pitkään.  Nyt Keski-Uudellamaalla suunnitellaan alueellista mallia toiminnan koordinoimiseksi.  Tavoitteena on potilaiden ohjaaminen aikaisempaa useammin ja joustavammin kotisairaalahoitoon osastohoidon sijaan.  Potilaan kannalta tavoitteena on kotisairaalahoidon mahdollistaminen aina, kun se on voinnin puolesta mahdollista.

 

Keski-Uudenmaan alueella toimii tällä hetkellä neljä erillistä kotisairaalaa, ja viides aloittaa alkuvuodesta 2018.  Hyvinkäällä ja Järvenpäässä kotisairaalatoiminta on vakiintunutta, Tuusulassa kotisairaalatoiminta käynnistyi vuonna 2015 ja Mäntsälässä tämän vuoden huhtikuussa. Nurmijärven kotisairaala aloittaa toimintansa ensi vuoden helmikuussa.  Alueellisen toimintamallin suunnittelemiseksi ja kuntien välisen yhteistyön parantamiseksi käynnissä oli alueellisen kotisairaalan pilottihanke 1.9.-30.11.2017.

Osaavaa sairaalahoitoa potilaan kotona

Kotisairaalahoitoon pääsy on monen potilaan toive.  Kotiympäristö ehkäisee toimintakyvyn laskua etenkin ikäihmisillä, ja sairaanhoitajien ja lääkärien kotikäynnit varmistavat asiantuntevan seurannan ja turvalliset hoitotoimenpiteet.  Kotisairaalahoidossa myös sairaalainfektiotartunnan riski on pienempi.  Pilottihankkeen potilaat ovat lyhytaikaista akuuttihoitoa tarvitsevia potilaita. Tyypillisiä kotisairaalassa hoidettavia sairauksia ovat ruusuinfektio, munuaisaltaan tulehdus, keuhkokuume sekä sydämen vajaatoiminnan pahenemisvaihe.  Palliatiivisen eli oireenmukaisen hoidon piirissä olevat potilaat hoidetaan edelleen oman kuntansa kotisairaalassa.

Pilotin aikana kotisairaalat hoitavat potilaita yhteistyössä koko Keski-Uudenmaan alueella.  Potilas voidaan ohjata myös muuhun kuin oman kunnan kotisairaalaan, jos se on ruuhkautunut tai potilas asuu lähempänä naapurikunnan palveluita.  Myös nurmijärveläisiä potilaita voidaan hoitaa kotisairaalassa. 

Kotisairaala ja pilotin aikana toimiva alueellinen potilaskoordinaattori valitsevat potilaan kotisairaalan alueellisen tilanteen mukaan.  Vapaiden paikkojen raportointi aamulla ja iltapäivällä mahdollistaa työnjaon kotisairaaloiden kesken myös ruuhkatilanteessa. ”Oman kunnan kotisairaalan ollessa ruuhkautunut on potilaan hoito järjestetty naapurikunnan kotisairaalassa”, kertoo alueellinen potilaskoordinaattori Marja-Liisa Mustonen.  Potilas saa ensimmäisen hoitokäynnin yhteydessä hoitavan kotisairaalan yhteystiedot. ”Potilaat ovat olleet tyytyväisiä päästessään osastolta kotiin hoitoon.”

Yhteistyössä potilaan parhaaksi

Potilaan kotikunta antaa maksusitoumuksen hoitavalle kunnalle, samaan tapaan kuin akuutista perusterveydenhuollon osastohoidosta on alueella aikaisemmin sovittu.  Hoitava kunta laskuttaa potilasta omien voimassaolevien asiakasmaksujen mukaisesti ja kotikuntaa kuntalaskutushinnalla.

Keski-Uudenmaalla tavoitteena on jatkossa alueellinen kotisairaalatoiminta.  Pilotissa kuntayhteistyötä tehdään käytännön tasolla potilaan parhaaksi.  Potilaskoordinaattorin työnkuvan ja raportointimenetelmien kehittäminen luovat perustan alueelliselle toiminnalle.  Pilotin aikana testataan myös aikaisemmin laadittujen potilaskriteerien toimivuutta ja toteutumista.  Yhteistyötä on jo päätetty jatkaa hankkeen jälkeenkin, ja alueellisen kotisairaalan toiminnan suunnittelu jatkuu vuonna 2018.

Milloin kotisairaalaan?

 • Potilaalla on sairaalatasoisen hoidon tarve
 • Diagnoosi tai työdiagnoosi on olemassa ja hoitosuunnitelma pystytään laatimaan seuraavaan arkipäivään saakka
 • Ei tarvetta peruselintoimintojen jatkuvaan monitorointiin
 • Ei tarvetta lisähapelle
 • Tavallisia sairauksia kotisairaalahoidossa:
  • infektiot kuten ruusu, munuaisaltaan tulehdus ja keuhkokuume
  • gastroenteriitti
  • rintatulehdus, kohtutulehdus
  • sydämen vajaatoiminta
  • vaikeat haavat
  • suonensisäinen ravitsemushoito
  • Tavallisia kotisairaalan tarjoamia tukihoitoja potilaille, joiden hoitovastuu on erikoissairaanhoidon poliklinikalla tai terveyskeskuksessa:
   • verituotteiden (punasolut, verihiutaleet) anto
   • nestehoito
   • suonensisäinen ravitsemushoito
   • trakeostomia/PEG-letku -potilaan hoidon ohjaus ja aloitus
   • Potilasta voidaan hoitaa myös polikliinisesti kotisairaalan toimitiloissa
   • Mahdollinen lisääntynyt hoivan tarve ja päivittäinen avuntarve järjestetään tarvittaessa
   • Vanhuspalveluiden ympärivuorokautisen hoidon (tehostettu palveluasuminen, vanhainkoti, pitkäaikaisosastot) potilaat voidaan hoitaa toimintakykynsä ja hoivantarpeensa puolesta omassa asuinpaikassa: lääketieteellisen hoidon tarve ratkaisee hoitopaikan

Teksti: Anni Karppila, osastonlääkäri, Kotisairaala ja kotiin tuotettavat akuuttipalvelut -ryhmän projektipäällikkö

Päivitetty 14.5.2019 Tulosta

 
 


Sandelininkatu 1, PL 46
05800 Hyvinkää
kirjaamo@keusote.fi
Vaihde p. 019 711 0000,
ma-pe klo 8-16

Kuntayhtymän Y-tunnus: 2844969-4

 
Laskutus:

Verkko-osoite ja tunnus:
OVT tunnus: 003728449694

Operaattorin Telia/CGI tunnus:
003703575029


Verkkolaskulla näkyvä postiosoite / skannauspalvelu:
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä
003728449694
PL 299
02066 DOCUSCAN