Keusoten yhtymähallitus käsittelee esitystä uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmäkokonaisuuden kilpailutuksesta

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallituksella on 6.10. kokouksessa käsiteltävänään esitys uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmäkokonaisuuden kilpailuttamisen käynnistämisestä pikaisella aikataululla.

Taustalla on tarve saada mahdollisimman nopeasti nykyistä yhteneväisempi asiakas- ja potilastietojärjestelmä ennen mahdollista siirtymistä sote-maakunnaksi. Sote-maakuntien toivotaan aikanaan mahdollistavan laajan tiedon integraation. Mahdollinen ratkaisu johtaisi Keusoten Tuusulan toimipisteiden Apotti -käyttöönoton siirtämiseen vähintään kahdella vuodella, vuodelta 2021 vuosille 2023–2024. Kuntayhtymän nykyiset järjestelmät korvaava asiakas- ja potilastietojärjestelmäkokonaisuus pyrittäisiin ottamaan käyttöön mahdollisimman pian, jo vuoden 2022 aikana. Mikäli kuntayhtymän hallitus puoltaa esitystä, tekee siirtämisestä ja kilpailutuksen käynnistämisestä lopullisen päätöksen kuntayhtymän valtuusto seuraavassa kokouksessaan.

Yhtenäinen asiakas- ja potilastietojärjestelmäratkaisu välttämätön
Keusoten nykyinen erityisen hajanainen asiakas- ja potilastietojärjestelmäkokonaisuus koostuu 16 erillisestä tietojärjestelmästä. Tämänhetkinen kuntapohjainen asiakas- ja potilastietojärjestelmäkokonaisuus ei tue kuntayhtymämuotoista toimintaa, joten yhtenäistävän ratkaisun tarve on välitön ja tähän pyritään määräaikaisella vuoteen 2026 saakka voimassa olevalla asiakas- ja potilastietojärjestelmäratkaisulla. Ratkaisu jättää sijaa mahdolliselle maakunnalliselle tietojärjestelmäratkaisulle asiakas- ja potilastietojärjestelmien osalta. Järjestelmä pyritään ottamaan käyttöön erittäin nopealla aikataululla.

- Apotti-järjestelmän käyttöönottoa on valmisteltu ensin Tuusulan kunnassa kesäkuusta 2016 lähtien, josta valmistelu siirtyi Keusoten Apotti-hanketoimistoon vuoden 2019 alusta. Yhteistyö Apotin kanssa on sujunut hyvin ja jatkuu edelleen, kertoo kuntayhtymän johtaja Pirjo Laitinen-Parkkonen.

Lisätietoja:
Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, p 040 182 5797

Päivitetty 2.10.2020 Tulosta

 
 


Sandelininkatu 1, PL 46
05800 Hyvinkää
kirjaamo@keusote.fi
Vaihde p. 019 711 0000,
ma-pe klo 8-16

Kuntayhtymän Y-tunnus: 2844969-4

 
Laskutus:

Verkko-osoite ja tunnus:
OVT tunnus: 003728449694

Operaattorin Telia/CGI tunnus:
003703575029


Verkkolaskulla näkyvä postiosoite / skannauspalvelu:
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä
003728449694
PL 299
02066 DOCUSCAN