Keusoten tilinpäätös 2019

Kuntayhtymän johtajan katsaus

Kuntayhtymän tuotannon ensimmäinen vuosi on ollut odotetusti työntäyteinen. Järjestäytyminen uuteen palvelurakenteeseen ja erilaisten tukipalvelujen käynnistyminen ja edelleen parantaminen ovat olleet suuri yhteinen ponnistus. Vuoden mittaan uusien toimintamallien käyttöönoton opettelu ja parhaiden käytäntöjen löytäminen on alkanut mahdollistua paremmin, kun aiemmin kunnissa tehdyn työn eroavaisuuksia ja kustannuksia
on saatu kartoitettua.

Esimiesten valmennukseen ja koulutukseen on panostettu, jotta henkilöstöä on voitu tukea muutoksessa. Useat asiakas- ja potilastietojärjestelmät ovat kuitenkin hankaloittaneet toiminannan yhtenäistämistä, ja vuoden aikana aloitettiinkin yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinnan valmistelu.

Kuntayhtymä strategia vuosille 2020-2025 hyväksyttiin loppuvuodesta 2019. Visionamme vuoteen 2030 on ”Parasta jokaiselle”. Strategiamme antaa meille selkeät yhteiset tavoitteet, joiden kautta alueen asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä tuetaan ja parannetaan monipuolisesti.

Vuoden aikana kuntayhtymästä osallistuttiin sote-uudistuksen valmisteluun aktiivisesti sen
eri vaiheissa. Erityisesti panostettiin Uudenmaan erillisratkaisun valmisteluun syksyn 2019
aikana.

Talouden lähtökohdat olivat vuoden 2019 osalta haasteelliset. Toiminnan ja talouden kehittämissuunnittelu ja toteutus käynnistettiin heti ensimmäisen toimintavuoden alusta talouden tasapainottamiseksi. Tästä huolimatta erikoissairaanhoidon ja oman toiminnan kustannukset kasvoivat merkittävästi verrattuna omistajakuntien omista lähtökohdistaan vuodelle 2019 kuntayhtymälle osoittamaan budjettiin. Vuoden aikana on käynnistetty laajaalaisen tuottavuusohjelman, palvelujen verkoston suunnitelman ja yhteisen asiakasohjauksen valmistelu. Päätöksentekoon nämä tuodaan keväällä 2020. Suunnitellut valtakunnalliset lainsäädäntöuudistukset, kuten hoitajamitoitus, sekä avoinna oleva palkkaratkaisu lisäävät osaltaan taloudellista haastetta kuntayhtymässä.

Tätä kirjoittaessa koronavirusepidemia leviää kuntayhtymän alueella, koko Suomessa ja globaalisti ennen näkemättömällä tavalla. Sen vaikutuksia toimintaan ja talouteen on vielä näin alkuvaiheessa vaikea arvioida.

Kuntayhtymän perustehtävän toteuttaminen asiakaslähtöisesti, yhdenvertaisesti ja kustannustehokkaasti talouden reunaehdoissa edellyttää nykyisissä haastavissa olosuhteissa tiivistä vuoropuhelua ja yhteistä suunnittelua kuntayhtymän virkamiesten, luottamushenkilöiden ja omistajakuntien välillä.

Kiitän lämpimästi sitoutunutta ja osaavaa henkilöstömme, luottamushenkilöitä ja kaikkia yhteistyökumppaneita kuntayhtymän ensimmäisestä tuotantovuodesta ja väestömme hyvinvoinnin ja terveyden parantamiseksi tehdystä yhteisestä työstä.

Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja

Lataa tilinpäätös 2019 tästä (pdf)

tilinpäätös2019.png

Päivitetty 12.6.2020 Tulosta

 
 


Sandelininkatu 1, PL 46
05800 Hyvinkää
kirjaamo@keusote.fi
Vaihde p. 019 711 0000,
ma-pe klo 8-16

Kuntayhtymän Y-tunnus: 2844969-4

 
Laskutus:

Verkko-osoite ja tunnus:
OVT tunnus: 003728449694

Operaattorin Telia/CGI tunnus:
003703575029


Verkkolaskulla näkyvä postiosoite / skannauspalvelu:
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä
003728449694
PL 299
02066 DOCUSCAN