Keusoten ensimmäistä yhtymästrategiaa rakennetaan yhdessä

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä eli Keusote laatii ensimmäisen strategiansa vuoden 2019 aikana. Strategia luo kuvaa tulevaisuuden Keusotesta ja suuntaa toimintaamme pidemmällä aikavälillä. Asukkailta tullaan kyselemään ideoita, miten tavoitteeseen päästään.

Keusote on käynnistänyt ensimmäisen yhtymästrategiansa laadinnan. Strategia tulee kertomaan keskeiset painopisteet Keusoten kehittämiselle ja toimii perustana kuntayhtymän johtamiselle. Strategiasta päätetään valtuustossa syksyllä 2019.

- Valtakunnallisen sote-uudistuksen siirtyessä tulevaisuuteen voimme tehdä strategiasta Keusoten näköisen, sanoo integraatiojohtaja Pirjo Vainio.

Strategiaa rakennetaan yhdessä

Valmistelua tullaan tekemään asukkaita ja henkilöstöä osallistavalla tavalla. Osallisuuden toimintatapoja kehitetään parhaillaan osana Keusoten osallisuusohjelman laatimista. Kevään aikana asukkaita kuullaan erilaisilla kyselyillä sekä järjestöjen ja kuntien asukastilaisuuksissa.

Strategiatyöskentelyä tehdään kevään aikana esimiesseminaareissa, työyksiköissä, johtoryhmässä ja yhtymähallituksessa. Työskentelyn tuloksia arvioidaan valtuustoseminaarissa 6.-7. kesäkuuta, jolloin strategiaa hiotaan yhdessä työskennellen. Elokuussa asukkailta kerätään ideoita ja keinoja, joilla saavutamme strategiassa asetetut tavoitteemme.

Kuntien strategioista nousee yhteisiä tavoitteita

Keusoten omistajakuntien (Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Pornainen, Nurmijärvi, Tuusula) olemassa olevia strategioita hyödynnetään osana strategian laadintaa. Strategioita on valmisteltu yhteistyössä alueen asukkaiden kanssa ja niistä nousevia yhteisiä linjauksia ja tavoitteita ovat muun muassa:

  • tuottaa laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita
  • edistää hyvinvointia ja terveyttä
  • panostaa ennaltaehkäisevään ja varhaiseen tukeen
  • varmistaa yhteistyörakenteiden sujuvuus
  • kehittää palvelurakenteita taloudellisesti kestävällä tavalla

Asukaskyselyt ja palautteet tukevat strategiatyötä

Käynnissä olevien asukaskyselyjen kautta kuntalaiset voivat kertoa, miten he haluaisivat olla mukana suunnittelemassa ja kehittämässä omia sosiaali- ja terveyspalvelujaan. Kyselyjen avulla kuntalainen voi arvioida palvelulupauksen toteutumista ja antaa ehdotuksia palvelujen parantamiseksi. Kyselyjen tuloksia ja jatkuvaa asiakaspalautetta hyödynnetään Keusoten strategiatyössä.

Käynnissä olevat asukaskyselyt:

-       Miten palvelulupaus toteutuu Keusotessa? vastausaikaa on 31.3. saakka

-       Miten asiakasosallisuus toteutuu Keusotessa? vastausaikaa 12.5. saakka

Lisätietoja:

Integraatiojohtaja Pirjo Vainio, p. 040 314 4401 pirjo.vainio@keusote.fi

Erityissuunnittelija Hanna Mäkelä, p. 040 314 3606, hanna.makela@keusote.fi

Päivitetty 14.5.2019 Tulosta

 
 


Sandelininkatu 1, PL 46
05800 Hyvinkää
kirjaamo@keusote.fi
Vaihde p. 019 711 0000,
ma-pe klo 8-16

Kuntayhtymän Y-tunnus: 2844969-4

 
Laskutus:

Verkko-osoite ja tunnus:
OVT tunnus: 003728449694

Operaattorin Telia/CGI tunnus:
003703575029


Verkkolaskulla näkyvä postiosoite / skannauspalvelu:
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä
003728449694
PL 299
02066 DOCUSCAN