Keusoten ensimmäinen yhtymästrategia hyväksyttiin

Keusoten yhtymävaltuusto on hyväksynyt kuntayhtymän ensimmäisen strategian vuosille 2020–2025. Yhtymästrategian visio vuoteen 2030 on Parasta jokaiselle. Se tarkoittaa, että haluamme olla parasta asukkaille, henkilöstölle ja yhteistyökumppaneille - meille jokainen on tärkeä.

Yhtymävaltuusto hyväksyi Keusoten ensimmäisen yhtymästrategian vuosille 2020–2025 kokouksessaan 23. lokakuuta. Strategia koostuu missiosta, arvoista, painopisteistä, strategisista tavoitteista, erottautumistekijöistä sekä visiosta. Kuntayhtymän strategian on tarkoitus olla suunnitelma siitä, miten visio Parasta jokaiselle saavutetaan.

Strategian neljä painopistettä ovat:

  • Jokainen on tärkeä

Haluamme, että asukkaat tulevat kuulluksi ja heidän tarpeensa ymmärretyiksi. Panostamme asukaskokemukseen kaikessa toiminnassamme.

  • Elinvoimainen uudistuminen

Haluamme tehdä tulevaisuutta rakentavia ratkaisuja. Parannamme jatkuvasti toimintaamme, jotta voimme tarjota laadukkaita, vaikuttavia ja kustannustehokkaita palveluja.

  • Voittava joukkue

Haluamme jokaisen kokevan työnsä merkitykselliseksi sekä mahdollistaa kehittymisen niin yksilönä kuin työyhteisönä. Panostamalla hyvään työntekijäkokemukseen luomme me-henkeä, josta koko organisaatio hyötyy.

  • Haluttu kumppani

Haluamme aktiivisella yhteistyöllä varmistaa asiakaslähtöisten palvelujen kehittämisen muuttuvissa tilanteissa. Yhteistyöllä voimme tarjota parasta mahdollista palvelua.

Painopisteet pitävät sisällään 12 strategista tavoitetta vuosille 2020–2025. Lähtökohtana strategisten tavoitteiden määrittelyssä, kuten koko strategian valmistelussa, on ollut tiivis osallistava prosessi. Vajaa yhdeksän kuukautta kestäneen strategian valmistelun aikana on järjestetty yhteensä 18 strategiatyöpajaa. Työpajoissa ja erilaisten kyselyiden kautta asukkaat, kuntien neuvostojen edustajat, henkilöstö, luottamushenkilöt ja yhteistyökumppanit ovat päässeet vaikuttamaan strategian muotoutumiseen sekä pohtimaan millaista hyötyä ja arvoa asukkaat saavat strategisten tavoitteiden toteutuessa. 

Toteuttamalla strategiset tavoitteet päästään vision parasta jokaiselle tulevaisuuskuvaan, jonka ytimessä on hyvinvointi ja elinvoimaisuus. Strategiset ohjelmat sekä vuosittain laadittava talousarvio ja -suunnitelma vuositavoitteineen toteuttavat strategiaa yhdessä muiden keskeisten suunnitelmien kanssa.

Tutustu Keusoten yhtymästrategiaan 2020–2025

Strategian keskeiset elementit on tiivistetty oheiseen kuvaan.

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän strategia 2020-2025_Sivu_2.jpg

Keusoten yhtymästrategia vuosille 2020–2025, (strategiakartta isompana pdf)

Lisätiedot

 

 

 

Päivitetty 24.10.2019 Tulosta

 
 


Sandelininkatu 1, PL 46
05800 Hyvinkää
kirjaamo@keusote.fi
Vaihde p. 019 711 0000,
ma-pe klo 8-16

Kuntayhtymän Y-tunnus: 2844969-4

 
Laskutus:

Verkko-osoite ja tunnus:
OVT tunnus: 003728449694

Operaattorin Telia/CGI tunnus:
003703575029


Verkkolaskulla näkyvä postiosoite / skannauspalvelu:
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä
003728449694
PL 299
02066 DOCUSCAN