Keusoten alueen koronasuosituksia ja rajoituksia on päivitetty

(Suosituksia on päivitetty 5.1.21) 

Uudenmaan alueen koronavirusepidemian hillitsemiseksi Keusote on täydentänyt suosituksiaan 5.1.21. Aluehallintovirasto on 5.1. antamassaan päätöksessä jatkanut kokoontumisrajoituksia samansisältöisinä.     

Alueemme koronatartuntojen ilmaantuvuus on tällä hetkellä 41,5 / 100 000 / 14 päivää. Koronatartunnat ovat Keusoten alueella laskusuunnassa, mutta edelleen alueemme täyttää kiihtymisvaiheen kriteerit, ja olemme leviämisvaiheen kynnyksellä. Merkittävä osa todetuista koronavirustartunnoista ei ole jäljitettävissä, jonka vuoksi rajoituksia edelleen kohdennetaan laajasti eri tilanteisiin, joissa ihmiset kokoontuvat yhteen. 

Koronasuosituksissa noudatetaan STM:n toimintasuunnitelmaa Covid-19-epidemian hillinnän hybridistrategian toteuttamiseksi tammi-toukokuussa 2021, sekä huomioidaan alueemme lähikuntien tilanne. 

STM:n ohjeen mukaan alueellisilla, oikea-aikaisilla ja riittävän kattavilla toimilla sekä tehokkaalla testauksella ja tartunnanjäljityksellä voidaan hillitä epidemian leviämistä. Suositusten ja rajoitusten vaikutukset epidemiatilanteeseen ja etenkin sairaala- ja tehohoidon tarpeeseen tulee näkymään vasta muutaman viikon viiveellä. Rajoitustoimenpiteitä ei saa myöskään purkaa ennenaikaisesti, vaan suosituksia ja rajoituksia tulee lieventää harkiten, jotta uusia tartuntaryppäitä ei pääse syntymään. 

31.12.20 koronasuositukset ja rajoitukset säilyvät ennallaan 31.1.21 asti muilta osin paitsi, 

  • Keusote suosittelee siirtymään etäopetuksesta osittaiseen etäopetukseen lukioissa ja ammatillisessa koulutuksessa 7.1.21 alkaen.  

5.1.21 Keusote suosittaa: 

  • Ulkoharrastuspaikkojen mukaan lukien ulkojääkenttien ja ulkotekonurmien avaamista 7.1. alkaen. Ulkoharrastuspaikoilla olevat pukeutumistilat pysyvät kuitenkin edelleen suljettuina. 
  • Aikuisten perusopetus jatkuu normaalina lähiopetuksena toistaiseksi 
  • Vapaa sivistystyö ja taiteen perusopetus jatkuvat etäopetuksena.  

Koronasuosituksia ja -rajoituksia tarkastellaan uudelleen 14.1. ja mahdollisista muutoksista viestitään.  

Suositukset 31.12.20 ja 5.1.21 alkaen 

Yleiset suositukset 

Yleinen maskisuositus jatkuu Keusoten alueella edelleen. Vahva maskin käytön suositus koskee kaikkia sisätiloja kodin ulkopuolella. 

Ruoka- ja kahvitauot työpaikoilla tulee toteuttaa porrastaen, jotta vältetään työntekijöiden altistumista ja kotikaranteeniin joutumista. 

Yksityistilaisuudet 

Keusote suosittaa, että yksityistilaisuuksia ei pidetä eikä niihin osallistuta 31.12.20-31.1.21 Poikkeuksena suositukseen ovat muistotilaisuudet, joita voidaan järjestää (enintään 10 henkilöä).    

Yleisötilaisuudet 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueilla kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset. 

Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu enintään 10 (kymmenen) henkilöä, edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antamaa ohjetta. 

Määräys on voimassa ajalla 19.12.2020-10.1.2021 ja 11.1.-31.1.2021 (5.1.21 päätös).  

Lisäksi Etelä-Suomen aluehallintovirasto ja Keusote suosittelee, että kokoonnutaan vain välttämättömiin tilaisuuksiin, joita ovat esim. lakisääteiset yhtiökokoukset. Kokoontumisissa on noudatettava ehdottomasti ja tarkalleen ohjetta turvaetäisyyksistä ja hygieniakäytännöistä. Keusote suosittaa, että yhtiökokouksissa ja yhdistysten kokouksissa tulee ensisijaisesti hyödyntää etäyhteyksiä. 

Harrastustoiminta 

Organisoidun harrastustoiminnan (mukaan lukien taiteen perusopetus) keskeytystä sisätiloissa ja yli 20-vuotiaiden harrastustoiminnassa myös ulkona jatketaan. 

Yli 20-vuotiaiden harrastusvuoroja ulkokentillä ei pidetä. Alle 20-vuotiaiden harrastustoiminta jatkuu ulkona jo aiemmin myönnetyillä vuoroilla. Kilpailuja, otteluita tai sarjatoimintaa ei järjestetä. Uusia vuoroja ei myönnetä.  

Ulkokentät mukaan lukien 7.1. jääkentät ovat lasten ja nuorten harrastustoiminnan ulkopuolella kuntalaisten käytössä. Pukukopit ja huoltorakennukset pidetään suljettuina. 

Koululiikunnan toteuttamista jatketaan ulkona ja koulun tiloissa, ei muissa liikuntatiloissa. 

Kilpa- ja huippu-urheilun harjoittelu- ja kilpailumahdollisuudet turvataan sarjalisenssisopimukseen tai urheilusopimukseen perustuvalle ammattilaisurheilulle OKM:n määritelmän mukaisesti, maajoukkuetoiminnalle, Olympiakomitean tukiurheilijoille ja OKM:n apurahaurheilijoille yhteistyössä pääkaupunkiseudun Urheiluakatemian kanssa. 

Keusote suosittelee yksityisten toimijoiden noudattavan samoja rajoituksia. 

Rajoitukset ovat voimassa 31.12.20–31.1.2021.  

Katso tarkempi suositus koronavirustartuntojen estämiseksi ulkoharrastustoiminnassa. 

Opetuksen järjestäminen 

Keusote suosittelee siirtymään etäopetuksesta osittaiseen etäopetukseen lukioissa ja ammatillisessa koulutuksessa 7.1.21 alkaen. Keusote suosittelee aikuisten perusopetuksen jatkamista normaalina lähiopetuksena toistaiseksi. Taiteen perusopetus ja vapaa sivistystyö jatkuu etäopetuksessa toistaiseksi. Tilannetta arvioidaan uudelleen 14.1.  

Osittaisen etäopetuksen järjestelyt toteutetaan siten, että niiden negatiiviset vaikutukset opintojen etenemiselle voidaan minimoida. 

Maskisuositus ala- ja yläkoulujen sekä päiväkotien henkilökunnalle 

Keusote painottaa vahvasti ala- ja yläkoulujen sekä päiväkotien työnantajia edellyttämään kasvomaskin käyttöä henkilökunnalle 23.11. alkaen toistaiseksi. Tilanteissa, joissa työntekijällä on lääketieteellinen syy olla käyttämättä kasvomaskia, voidaan harkita visiirin käyttöä. 

Maskisuositus yläkoulun oppilaille 

Keusote painottaa vahvasti kasvomaskin käyttöä yläkoulun oppilaille 23.11. alkaen toistaiseksi. Kunta tarjoaa kasvomaskit oppilaille, ja ohjeistaa käytöstä erikseen. Keusote ja kunnat jakavat vähävaraisille maskeja.  

Maskisuositus taksin kuljettajille ja matkustajille 

Keusote painottaa vahvasti kasvomaskin käyttöä taksin kuljettajille ja matkustajille toistaiseksi. Suositus koskettaa myös koulukuljetuksia. 

Etätyösuositus 

Keusote painottaa, että etätyötä tulee suosia aina kun mahdollista. 

Julkisten tilojen käyttö 

Keusote painottaa vahvasti kuntia ja toiminnanharjoittajia jatkamaan hallinnassaan ja määräysvallassaan olevien julkisten tilojen käytön keskeyttämistä tilapäisesti 31.1.21 asti. Keusote suosittaa ulkoharrastuspaikkojen mukaan lukien ulkojääkenttien ja ulkotekonurmien avaamista 7.1. alkaen. Ulkoharrastuspaikoilla olevat pukeutumistilat pysyvät kuitenkin edelleen suljettuina. 

Julkisilla tiloilla tarkoitetaan yleisölle avoimia tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin asiakas-, osallistuja- ja odotustiloja, joissa tartuntariskiä lisääviä lähikontakteja tai muita tartunnan mahdollistavia kontakteja merkittävästi syntyy tai niitä on tilojen käyttöön liittyvin rakenteellisin sekä toiminnallisin ratkaisuin hankala välttää. 

Keusote suosittelee väestölle tällaisten tilojen muusta kuin välttämättömästä käytöstä pidättymistä. 

Erityisesti tällaisina tiloina voidaan pitää seuraavia tiloja: 

1) kuntosalit ja ryhmäliikuntaan, kontaktilajien harrastamiseen, joukkueurheiluun sekä muuhun vastaavaan liikuntaan tai urheiluun käytettävät tilat, vastaavaan ryhmätoimintaan käytettävät tilat sisällä. 

2) museot, uimahallien, maauimaloiden, kylpylöiden allastilat ja yleiset saunat sekä niiden välittömässä yhteydessä olevat pukuhuonetilat; 

3) huvi- ja teemapuistot, tivolit sekä eläintarhat; 

4) sisäleikkipuistot ja sisäleikkipaikat; 

5) kauppakeskusten yleiset oleskelutilat pois lukien vähittäiskaupan liiketilat ja palvelujen tarjoamiseen käytettävät tilat sekä kulku niihin.  

6) kirjastot, kunnat voivat tarjota rajattua palvelua sovelletuin keinoin.  

Keusoten sosiaali- ja terveyspalveluiden tilat 

Odotustilojen käyttöä rajoitetaan 26.11. toistaiseksi.  Sote-palveluissa suosittelemme ensisijaisesti etäpalvelujen käyttöä.  Niissä tapauksissa, joissa läsnäkäynti on välttämätön, suosittelemme paikalle tuloa vain ennakkoyhteydenoton jälkeen, ja juuri ennen sovittua aikaa, sekä seuraamaan ohjeistuksia paikan päällä.     

 

Päivitetty 19.3.2021 Tulosta

 
 


Sandelininkatu 1, PL 46
05800 Hyvinkää
kirjaamo@keusote.fi
Vaihde p. 019 711 0000,
ma-pe klo 8-16

Kuntayhtymän Y-tunnus: 2844969-4

 
Laskutus:

Verkko-osoite ja tunnus:
OVT tunnus: 003728449694

Operaattorin Telia/CGI tunnus:
003703575029


Verkkolaskulla näkyvä postiosoite / skannauspalvelu:
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä
003728449694
PL 299
02066 DOCUSCAN